Så här ansluter du fjärrkontrollen till din Action Cam

När du använder fjärrkontrollen till din Action Cam kan du börja spela in i samma sekund du sätter igång, vare sig du springer, cyklar eller åker skateboard. Du kan ha fjärrkontrollen på handleden så att du kan röra dig helt fritt, och med 4 timmars batteritid räcker den hela vägen. Du kan titta på inspelningen på fjärrskärmen samtidigt som du spelar in. Och den är vattensäker upp till 3 meter, så den är perfekt för surfing och vattensporter.


Göra i ordning fjärrstyrningen

 1. Öppna skärmen MENY [MENU] och välj Nätverksinställningar [Network Settings] > Anslutningsinställningar [Connection Setting]
 2. Välj anslutningen ENKEL [SINGLE] om du bara har en kamera.
  Välj anslutningen MULTI om du vill använda fjärrstyrningen till mer än en kamera. Du kan använda fjärrkontrollen med upp till fem kompatibla kameror samtidigt.

Registrera din kamera på fjärrkontrollen

 1. Välj den ikon som visar kameran och fjärkontrollen från skärmen MENY [MENU]
 2. Nu kan du registrera kameran på fjärrkontrollen. Den stannar i det här läget i 2 minuter så se till att du registrerar kameran innan tiden går ut
 3. Välj INSTÄLLNINGAR [SETUP] och sedan konfig [confg] > [Wi-Fi] > [multi] > ny [new] på kameran
 4. Ordet [PREP] blinkar på skärmen
 5. Vänta tills det står [OK] på fjärrkontrollens skärm och bekräfta sedan registreringen genom att trycka på [REC/ENTER]
 6. När registreringen är slutförd visar skärmen KLAR [DONE] och efter 2 sekunder kan du använda kameran

Om du vill registrera fler än en kamera ska du upprepa du dessa steg.


Anslut fjärrkontrollen till din kamera
När du har registrerat kameran på fjärrkontrollen ansluter de två enheterna automatiskt till varandra via Wi-Fi när båda är på. (En blå lampa lyser på fjärrkontrollen när den är på.)

Se kamerans användarhandbok för mer information om hur du ansluter kameran till fjärrkontrollen.


Fjärrkontrollens skärm och ikoner
Fjärrkontrollens skärm visar vilket läge kameran är inställd på och om den spelar in för tillfället.

IkonBetydelse
Fotograferingsläge
Inspelningsläge
Intervallfotograferingsläge
Ansluten
Bearbetar eller överför

När kameran spelar in eller tar intervallfoton visas en prick i hörnet på aktuell ikon:
Om du har anslutit flera kameror kan du trycka på UPP- och NER-knapparna för att bläddra mellan dem på fjärrkontrollens skärm. Kameraikonen för den kamera som väljs kommer att markeras med en färgad ruta.
Fjärrkontrollens huvuddisplay (Live View) kommer att synkronisera LCD-skärmen på den valda kameran.

Ta bilder och filmklipp

 1. Tryck på knappen REC/ENTER på fjärrkontrollen för att starta inspelning eller ta en bild. Om fler än en kamera är ansluten kommer de att ta emot signalen samtidigt, men en fördröjning kan uppstå beroende på kamerornas inställningar och positioner
 2. En röd lampa lyser på fjärrkontrollen när kameran spelar in eller tar intervallfoton
 3. Tryck på knappen REC/ENTER igen för att avsluta inspelningen

Felsökning

Felmeddelanden ...

IkonBetydelseSå här gör du
KamerafelKontrollera att kameran och minneskortet som du är ansluten till fungerar som de ska
Kunde inte anslutaKontrollera att kameran är på och i rätt läge. Kontrollera wi-fi-anslutningen och dess signalstyrka.
Försöker ansluta till en icke-kompatibel kameraKontrollera fjärrkontrollens användarhandbok för att säkerställa att kameran är kompatibel med fjärrkontrollen.
NummerBetydelseSå här gör du
03-03
03-04
Kunde inte anslutaKontrollera att kameran är på och i rätt läge. Kontrollera wi-fi-anslutningen och dess signalstyrka.
03-05Maximalt antal kameror är redan anslutnaKoppla ifrån en eller fler kameror från fjärrkontrollen.