Artikel-ID : 00201031 / Senast ändrat : 19/07/2022Skriv ut

Se upp för förfalskade laddningsbara batterier ”NP-FZ100” från Sony

  F1: Vad är ett förfalskat laddningsbart NP-FZ100-batteri från Sony?

  S1: Ett batteri som är extremt likt det laddningsbara batteriet NP-FZ100 från Sony och använder vår logotyp utan tillstånd.

  F2: Vilka är skillnaderna mellan förfalskade och äkta produkter? Varför har skillnaderna inte presenterats?

  S2: Det finns många olika typer av förfalskade produkter och dragen hos dessa förfalskningar ändras ständigt. Det är därför vi inte har presenterat skillnaderna. För närvarande har vi konstaterat ett fall av en förfalskad produkt där formen på terminalen för anslutning till kameran är felaktig (batteriet ansluter inte till kameran osv.).

  F3: Vad ska jag göra om mitt batteri är en förfalskning?

  S3: Sony byter inte ut mot äkta produkter och hjälper inte till med eventuella problem. Kontakta butiken där du köpte varan.

  F4: Hur kan kunder avgöra skillnaden mellan äkta och förfalskade produkter i butik? Vad ska man göra om man inte kan avgöra skillnaden?

  S4: De flesta förfalskade produkterna har extremt lika förpackningar och ett liknande utseende som våra produkter, så det är svårt att se om produkten är en förfalskning enbart på utseendet. Kontakta butiken där du köpte varan.

  F5: Distribueras de förfalskade produkterna endast till det här området?

  S5: De förfalskade produkterna distribueras även till andra områden.

  F6: Vilka problem har de exempel på oanvändbara produkter som nämns på internet?

  S6: Vi kan inte ge ett avgörande svar på exakta problem, men följande problem är några exempel:

    • Startar inte.

    • Stängs av utan förvarning under användning och data sparas inte korrekt.

  • Batterikapaciteten är lägre än hos ett äkta batteri.

  F7: Har förfalskade varor orsakat några olyckor?

  S7: Vi kan inte ge svar om enskilda fall.

  Sony har bekräftat att förfalskade laddningsbara batterier ”NP-FZ100” säljs med företagets logotyp och liknar ett äkta batteri från Sony.

  Det har bekräftats att följande problem kan uppstå när förfalskade batterier ansluts och används med kameran:

  • Kameran startar inte
  • Kameran stängs plötsligt av, vilket resulterar i att data inte sparas korrekt.

  Det har dessutom bekräftats att förfalskningar med minskad batterikapacitet jämfört med äkta batterier distribueras till marknaden. Vid användandet av förfalskade batterier finns det risk för brand eller explosion.

  På grund av detta ber vi dig att vara försiktig när du köper laddningsbara batterier från Sony, bland annat NP-FZ100, och att kontrollera att du inte har köpt ett förfalskat batteri.

  Sony kan inte ta ansvar för produktfel som kan uppstå på grund av användandet av förfalskade laddningsbara batterier. Tänk dessutom på att Sony inte byter ut förfalskade produkter mot äkta eller reparerar förfalskade produkter.

  Sony har alltid uppmanat till försiktighet med förfalskade laddningsbara batterier och vi rekommenderar att du bara köper och använder äkta laddningsbara batterier från Sony.