Tillämpliga modeller

Drivrutinen är avsedd för följande modeller av hörlursförstärkare:
 • TA-ZH1ES

Om den här filen

 • Namn: Drivrutin för hörlursförstärkare version 1.0.0
 • Utgivningsdatum: 2016-10-12
 • Behöver jag hämta den? Drivrutinen är nödvändig för att hörlursförstärkaren ska kunna anslutas till en Windows-dator
 • Fördelar och förbättringar: Du kan använda Portable Hi-Res DAC/hörlursförstärkaren med din Windows-dator

Systemkrav

Drivrutinen för hörlursförstärkaren ärkompatibel med de flesta vanliga versioner av Microsoft Windows.

 • Windows 10 Home/Pro (32-bitars/64-bitars)
 • Windows 8.1 (32-bitars/64-bitars)
 • Windows 8 (32-bitars/64-bitars)
 • Windows 7 (servicepaket 1 eller senare, 32-bitars/64-bitars)
 • Windows Vista 32-bitars (servicepaket 2 eller senare, 32-bitars/64-bitars)

Kontrollera att du har installerat de senaste Windows-uppdateringarna för ditt system. Observera att programvaran inte garanterat fungerar på alla datorer, även om de uppfyller systemkraven ovan

Alla operativsystem måste vara förinstallerade. Vi kan inte garantera att drivrutinen fungerar i operativsystem som har uppgraderats, är personligt konstruerade eller utgör ett av flera system (det vill säga används i miljöer med flera installerade operativsystem).

Maskinvara
 • Tillgänglig USB-port (USB 2.0-kompatibel)

Hämta

Innan du installerar drivrutinen till Portable Hi-Res DAC/hörlursförstärkaren måste du hämta själva drivrutinsfilen. Den innefattar allt du behöver för att installera drivrutinen.

Se till att du är inloggad som datoradministratör för att hämta drivrutinsfilen. Anvisningar om hur du loggar in som administratör finns i handboken till Windows-datorn.

 1. Kontrollera att du är ansluten till internet.
 2. Starta hämtningen genom att klicka på länken nedan.
 3. Läs licensavtalet för programhämtning och klicka på Accept Agreement (Godkänn avtal)
 4. I dialogrutan Spara fil väljer du den mapp på hårddisken där du vill lagra drivrutinen.
 5. Följande fil hämtas till den valda mappen: [Sony_Headphone_Amplifier_Driver_V1.0.0.zip] (filstorlek: 58,1 MB (61 017 769 byte))

Obs! Se till att systemet inte sätts i vilo- eller vänteläge under hämtningen.

Installera

När filen har hämtats kan du installera drivrutinen för hörlursförstärkaren.

För att installera programvaran följer du anvisningarna för ditt operativsystem nedan.

Se till att du är inloggad som administratör när du installerar filen. Anvisningar om hur du loggar in som administratör finns i handboken till Windows-datorn.

 1. Anslut inte hörlursförstärkaren innan du installerar drivrutinen
 2. Spara allt arbete och stäng alla program.
 3. Packa upp den komprimerade filen och kör "Sony_Headphone_Amplifier_Driver_Setup.exe" i mappen
 4. Följ instruktionerna i installationsguiden för att installera drivrutinen. Om skärmen för kontroll av användarkonto visas klickar du på [Yes] (Ja) eller [Continue] (Fortsätt).
 5. Efter installationen blir hörlursförstärkaren en känd enhet
Efter installation av Windows-drivrutinen
 1. Anslut enheten till datorn med en USB-kabel. Använd USB-porten (typ B) på hörlursförstärkarens baksida
 2. Starta hörlursförstärkaren
 3. Välj funktionen "PC (USB-B)" genom att trycka på knappen INPUT på enheten eller med hjälp av fjärrkontrollen
 4. När installationen är klar läggs "TA-ZH1ES" till bland ljud-, video- och spelenheterna i enhetshanteraren.
Felsökning: Inget ljud hörs när du använder den bakre USB-porten

Kontrollera följande om du inte hör något ljud från datorn.

 1. Kontroller på hörlursförstärkaren
  1. Kontrollera att strömmen är på och att volymen är korrekt inställd
  2. Bekräfta att PC (USB-B) är ingången som är vald på datorn
 2. Kontroller på Windows-dator
  1. Kontrollera att drivrutinen har installerats på rätt sätt. Om drivrutinen installerades på rätt sätt ska "TA-ZH1ES" visas i Enhetshanteraren ([My Computer] → [Properties] → [Device Manager] (Min dator → Egenskaper → Enhetshanteraren). Kontrollera att det inte finns några varningar. Om "TA-ZH1ES" inte visas bör du avinstallera och installera om drivrutinen.
  2. I vissa uppspelningsprogram kan användaren välja ljudutgångsenhet. Om du använder sådan programvara ser du till att drivrutinen för hörlursförstärkare från Sony är vald som ljudutgångsenhet.
  3. Se till att "TA-ZH1ES" är vald som datorns uppspelningsenhet ([Start] → [Control panel] → [Hardware and Sound] → [Sound] (Start → Kontrollpanelen → Maskinvara och ljud → Ljud)). Kontrollera också att volymen är tillräckligt hög och att ljudet inte är avstängt i menyn [Property] (Egenskaper) i "TA-ZH1ES".