Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

Om den här filen

 • Namn:Uppdatering av inbyggd programvara, ver. 1.02 för SLT-A99 (Macintosh)
 • Utgivningsdatum: 27/08/2013
 • Fördelar och förbättringar:
  • Samtidig visning i HDMI–läge har lagts till: under standbyläget vid filminspelning kan kameran samtidigt visa film med jämn bildkvalitet på 50 bps både på den externa skärmen som ansluts via HDMI och på kamerans LCD-skärm.
   OBS! Kameran ska vara i filmläge med [HDMI-informations skärmen] inställd på [Av].

Följande fördelar och förbättringar från den förra uppgraderingen finns även i version 1.02:

 • Ger stöd för följande objektiv som är kompatibla med funktionen "Dual AF": SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Ger stöd för följande objektiv med kompatibilitet för automatisk kompensation: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion.
Om den inbyggda programvaruversionen är Ver.1.02 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Anmärkningar:
  * Starter-versionen stöds inte.

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs: Stäng alla andra program innan den inbyggda programvaran uppdateras.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FM500H
   eller
   nätadapter AC-PW10AM (säljs separat)
   Obs: Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat).
 • USB-kabeln som medföljer kameran
  Obs: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktig information:

 • Under uppdateringen av den inbyggda programvaran ska du antingen använda ett fulladdat batteri NP-FM500H eller nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat).
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen, för då kan kameran sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur enheten innan du börjar.
 • Täck inte över okularsensorerna under uppdateringen, annars kan LCD-skärmen byta till sökaren. Om du inte kan se något på LCD-skärmen trycker du på [FINDER / LCD-knappen].
 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom frigivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka p kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Nedladdningen av filen [Update_SLTA99V102.exe] (78.9 MB (82.755.672 bytes)) börjar.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Installera

Öppna uppdateringen för inbyggd programvara

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_SLTA99V102.exe] som du laddade ned för att öppna uppdateringen för inbyggd programvara.


  Fönstret Firmware Updater visas.

 3. I enlighet med instruktionerna i fönstret Firmware Updater väljer du Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> USB Connection [USB-anslutning] på kameran, och kontrollerar att anslutningsmetoden är inställd på Mass Storage [Massminne].
  Om en annan metod är inställd än Mass Storage [Massminne], välj Mass Storage [Massminne]. 4. Ta ut minneskortet från kameran om det inte redan är gjort.
 5. Anslut din kamera till datorn med den medföljande USB-sladden.
  Obs: USB Mode [USB-läge] står på kamerans LCD-skärm.
 6. Kontrollera att ikonen för säker borttagning av maskinvara visas i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen.
 7. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa i fönstret Firmware Updater. Figur 1 visas i fönstret Firmware Updater, och Figure 2 visas på kamerans LCD-skärm.
  • När du klickar på Next [Nästa], täck inte över okularsensorerna ( i Figur 2.1) under uppdateringen, annars kan LCD-skärmen byta till sökaren. Om du inte kan se något på LCD-skärmen trycker du på [FINDER / LCD-knappen] ( i Figur 2.1).
  • Om Figur 2 inte visas på kamerans LCD-skärm, koppla loss USB-kabeln från kameran, och gå vidare till "Recovery procedure" [Återställning] som beskrivs längst ned på sidan.
  Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.
  Figur 1Figur 2
  Figur 2.1

 8. När du har bekräftat att skärmbilderna i figur 1 och 2 visas klickar du på Nästa. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster i fönstret. (Figur 3)
 9. Efter att du har kontrollerat att nuvarande version är Ver.1.01 or lower klickar du på Next [Nästa].
  Om skärmbilden i Figur 4 visas behövs ingen uppdatering. Enligt instruktionerna kopplar du från USB-anslutningen och klickar på Avsluta. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.
  Figur 3: Uppdatering behövs.

  Figur 4: Uppdatering behövs inte.

 10. Klicka på ikonen "Säker borttagning av maskinvara" i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen för att koppla från USB-anslutningen, enligt instruktionerna i figur 5.
  Obs: Dra inte ur USB-sladden ens efter att USB-anslutningen har kopplats från enligt åtgärderna ovan.
  Figur 5

 11. Tryck mitt på kontrollratten för att återställa kameran.


  Obs: Skärmen slocknar när mitten av kontrollratten trycks ned. Fortsätt till nästa steg.
 12. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater (Figur 5).
 13. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i Figur 6 visas.
 14. Klicka på Run [Kör] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 5 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran eller dra ur USB-sladden under uppdateringen.
  Figur 6

 15. När uppdateringen är klar visas skärmbilden i Figur 7. Klicka på Finish [Avsluta] och dra ur USB-sladden.
  Figur 7

 16. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver.1.02.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Den inbyggda programvarans version visas enligt nedan.

Återställning

Om USB-anslutningen misslyckades följer du instruktionerna nedan:

 1. Sätt på kameran.
 2. Tryck ned knapparna MENU, Playback och MOVIE samtidigt.
 3. Stäng av kameran medan du trycker ned dessa knappar.
 4. Släpp knapparna och vänta minst 30 sekunder.
 5. Tryck ned knapparna MENU, Playback och MOVIE samtidigt igen.
 6. Sätt på kameran medan du trycker ned dessa knappar.
 7. Släpp knapparna.

När du har genomfört stegen ovan försöker du uppdatera igen från Steg 2.3.