Om den här filen

Om den här uppdateringen (05/02/2013):

Tack för fortsatt visat intresse för Sonys produkter.

Vi på Sony är angelägna om bra kvalitet och nöjda kunder och erbjuder dig därför en uppdatering av den inbyggda programvaran i kameran SLT-A65 med utbytbar lins. Mer information om hur du laddar ned och installerar uppdateringen finns i avsnittet "Nedladdning och installation" på den här sidan.

Viktigt:

Vänligen kontakta Sony om problem uppstår under uppdateringen av den inbyggda programvaran.Kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion.
Om den inbyggda programvaruversionen är Ver.1.07 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Tillämpliga modeller

Denna uppdatering gäller endast för SLT-A65 som har inbyggd programvara version 1.06 eller tidigare

Förbättringar

Det här hjälpprogrammet uppdaterar den inbyggda programvaran i SLT-A65 till version 1.07 och ger följande fördelar:

 • Ger stöd för följande objektiv med kompatibilitet för automatisk kompensation: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Den tidigare uppdateringen (1.06) medförde följande förbättringar:

 1. Möjlighet att aktivera eller inaktivera knappen MOVIE lades till
 2. Utökat antal objektiv med kompatibilitet för automatisk kompensation: SAL30M28,SAL50F14,SAL2470Z,SAL2875,SAL70400G,SAL70200G,SAL35F14G,SAL1635Z

Systemkrav

Förberedelse för uppdatering av inbyggd programvara

 • Datorns maskinvara
  • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
  • RAM: 512 MB eller mer
   Obs: Stäng alla andra program innan den inbyggda programvaran uppdateras.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FM500H
   eller
   nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat)
   Obs: Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat).
 • USB-kabeln som medföljer kameran
  Obs: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Installera

Viktig information:

 • Under uppdateringen av den inbyggda programvaran ska du antingen använda ett fulladdat batteri NP-FM500H eller nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat).
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen, för då kan kameran sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur enheten innan du börjar.
 • Täck inte över okularsensorerna (A.) under uppdateringen, annars kan LCD-skärmen byta till sökaren. Om du inte kan se något på LCD-skärmen trycker du på [FINDER / LCD-knappen] (B.).

Steg 1: Ladda ned uppdateringen för inbyggd programvara

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom frigivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka på kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Nedladdningen av filen [Update_SLTA65V107.dmg] börjar.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 2: Öppna uppdateringen för inbyggd programvara

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_SLTA65V107.dmg]. Koppla inte in kameran.
 3. Dubbelklicka på ikonen [Update_SLTA65V107.dmg] som finns på skrivbordet.
 4. Dubbelklicka på ikonen [FirmwareUpdater].
 5. När du ska starta filen kommer det upp ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot. 6. Firmware Updater startar. 7. I enlighet med instruktionerna i fönstret Firmware Updater väljer du Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> USB Connection [USB-anslutning] på kameran och kontrollerar att anslutningsmetoden är inställd på Mass Storage [Massminne].
  Om en annan metod än Mass Storage [Massminne] är inställd väljer du Mass Storage [Massminne]. 8. Ta ut minneskortet från kameran om det inte redan är gjort.
 9. Anslut din kamera till datorn med den medföljande USB-sladden.
  Obs: USB Mode [USB-läge] står på kamerans LCD-skärm.
 10. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa i fönstret Firmware Updater. Figur 1 visas i fönstret Firmware Updater, och Figure 2 visas på kamerans LCD-skärm.
  • När du klickar på Next [Nästa], täck inte över okularsensorerna (A. i Figur 2.1) under uppdateringen, annars kan LCD-skärmen byta till sökaren. Om du inte kan se något på LCD-skärmen trycker du på [FINDER / LCD-knappen] (B. i Figur 2.1).
  • Om Figur 2 inte visas på kamerans LCD-skärm, koppla loss USB-kabeln från kameran, och gå vidare till "Recovery procedure" [Återställning] som beskrivs längst ned på sidan.
  Obs: Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.
  Figur 1Figur 2
  Figur 2.1

 11. När du har bekräftat att skärmbilderna figur 1 och 2 visas, klickar du på Next [Nästa]. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster i fönstret. (Figur 3)
 12. När du har bekräftat att [Current version] (aktuell version) är [Ver.1.02] [Ver.1.03] [Ver.1.04] [Ver.1.05] eller [Ver.1.06] klickar du på Next [Nästa].

  Om [Current version] (aktuell version) är [Ver.1.07] behöver den inte uppdateras. Enligt instruktionerna kopplar du från USB-anslutningen och klickar på Avsluta. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.
  Figur 3

 13. Skärmen som visas i figur 4 kommer upp.

  Figur 4


 14. Tryck mitt på kontrollratten för att återställa kameran.


  Obs: Skärmen slocknar när mitten av kontrollratten trycks ned. Fortsätt till nästa steg.

 15. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater (Figur 4).
 16. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i Figur 5 visas.
 17. Klicka på Run [Kör] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 5 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran eller dra ur USB-sladden under uppdateringen.

  Figur 5


 18. När uppdateringen är klar visas skärmbilden i Figur 6. Klicka på Finish [Avsluta] och dra ur USB-sladden.

  Figur 6


 19. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

Steg 3: Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver.1.07.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Återställning

Om USB-anslutningen misslyckades följer du instruktionerna nedan:

 1. Sätt på kameran.
 2. Tryck ned knapparna MENU, Playback och MOVIE samtidigt.
 3. Stäng av kameran medan du trycker ned dessa knappar.
 4. Släpp knapparna och vänta minst 30 sekunder.
 5. Tryck ned knapparna MENU, Playback och MOVIE samtidigt igen.
 6. Sätt på kameran medan du trycker ned dessa knappar.
 7. Släpp knapparna.

När du har genomfört stegen ovan försöker du uppdatera igen från Steg 2.7.