Om den här filen

Om den här uppgraderingen (20/06/2011)

Tack för att du fortsätter att visa intresse för Sonys produkter.

Vi på Sony är angelägna om bra kvalitet och nöjda kunder och vi vill därför erbjuda dig en uppdatering av den inbyggda programvaran för digitalkameran SLT-A55 med utbytbart objektiv. Mer information om hur du hämtar och installerar uppdateringen finns i avsnittet "Hämtning och installation".

Viktigt:

Vänligen kontakta Sony om problem uppstår under uppgraderingen av den inbyggda programvaran.Kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion.
Om den inbyggda programvaruversionen är Ver.2.00 eller senare behövs ingen uppgradering.

 1. Välj Meny --> Inställningar --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Tillämpliga modeller

 • SLT-A55 med inbyggd programvara version 1.10

Förbättringar

Det här hjälpprogrammet uppgraderar den inbyggda programvaran SLT-A55 till version 2.00 och ger följande fördelar:

 • Funktionen [Picture Effect] har lagts till.
 • Möjlighet att tilldela funktioner som används ofta till D-RANGE-knappen för anpassning.
 • Ett nytt läge för att stänga av displayparametrar har lagts till.
 • Förbättrad hantering av menyn
 • Höghastighetssynkronisering via användning av trådlös blixt med lämplig extern blixt.
 • Digital nivåmätare vid användning av en extern bildskärm som finns som tillval, t.ex. clip-on LCD-skärmen eller CLM-V55, har lagts till.

Systemkrav

 • Maskinvara
  • CPU: Intel processor
  • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
  • RAM: 256 MB eller mer
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50
   eller
   nätadaptern AC-PW20 (säljs separat)

   Obs! Uppgraderingen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar). Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • USB-kabel medföljer kameran

  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Installera

Viktig information:

 • Under uppgraderingen ska du antingen använda batteriet NP-FW50, som ska vara fulladdat, eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppgraderingen, för då kan kameran sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.

Steg 1: hämta uppgraderingen för den inbyggda programvaran

 1. Kontrollera att du är inloggad som administratör.
 2. När du har läst friskrivningsklausulen klickar du på knappen [Download] nedan.
 3. Hämtningen av filen [SLT-A55V2_Update1105a.dmg] (41,6 MB (43 656 822 byte)) startar.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 2: uppdatera den inbyggda programvaran i din kamera

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på filen [SLT-A55V2_Update1105a.dmg] som du laddade ned. Koppla inte in kameran.
 3. Dubbelklicka på ikonen [SLT-A55V2_Update1105a] som visas på skrivbordet.
 4. Dubbelklicka på ikonen [FirmwareUpdater].
 5. När du ska starta filen kommer det upp ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot. 6. Firmware Updater startar. 7. I enlighet med instruktionerna i fönstret Firmware Updater väljer du Meny --> Inställningar --> USB-anslutning på kameran och kontrollerar att anslutningsmetoden är inställd på Massminne.
  Om en annan metod än Massminne är inställd väljer du Massminne. 8. Anslut din kamera till datorn med den medföljande USB-sladden.
  Obs! När kameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på kameran av. Fortsätt till nästa steg.
 9. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa i fönstret Firmware Updater. Figur 1 visas i fönstret Firmware Updater och figur 2 visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppgraderingen av den inbyggda programvaran är slutförd.

  Figur 1


  Figur 2


 10. När du har bekräftat att skärmbilderna i figur 1 och 2 visas klickar du på Nästa. Den aktuella versionen och versionen efter uppgraderingen visas längst ner till vänster i fönstret. (Figur 3)
 11. När du har bekräftat att [Current version] är [Ver.1] klickar du på Nästa.

  Om [Current version] är [Ver.2] behöver den inte uppdateras. Enligt instruktionerna kopplar du från USB-anslutningen och klickar på Avsluta. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

  Figur 3


 12. Skärmen som visas i bild 4 kommer upp.

  Figur 4


 13. Tryck mitt på kontrollratten för att återställa kameran.


  Obs! Skärmen slocknar när du trycker på knappen. Fortsätt till nästa steg.

 14. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i figur 5 visas.
 15. Klicka på Kör för att starta uppgraderingen. Förloppsindikatorn visas under uppgraderingen (som tar ca 5 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran eller dra ur USB-sladden under uppgraderingen.

  Figur 5


 16. När uppgraderingen är klar visas skärmbilden i figur 6. Klicka på Avsluta och dra ur USB-sladden.

  Figur 6


 17. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

Steg 3: Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver.2.00

 1. Välj Meny --> Inställningar --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Steg 4: Ladda ned bruksanvisningarna som beskriver de nya funktionerna och hur de används.

Filinformation

Filnamn

 • SLT-A55V2_Update1105a.dmg

Filstorlek

 • -