Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • RM-LVR2

Om den här filen

 • Namn: Uppdatering av inbyggd programvara version 2.00 för RM-LVR2 (Windows)
 • Utgivningsdatum: 06/03/2015
 • Fördelar och förbättringar:
  • Läget Loop recording [Loopad inspelning] har lagts till i inställningarna för inspelningsläge *1
  • Följande funktioner har lagts till i kamerainställnignarna *1
  • Inställningar för bildkvalitet har lagts till *2
  • Inställningar för filmformat har lagts till *2
  • Inställningar för datum och tid/region/sommartid har ändrats
  • Vissa regioners tidszon har ändrats


  • *1: Endast tillgängligt för kompatibla kameror (bland annat FDR-X1000V och HDR-AS200V)
   *2: Endast tillgängligt för kompatibla kameror (bland annat FDR-X1000V)
   I användarhandboken kan du se hur du använder de nya funktionerna.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows(r) Vista* SP2
 • Windows(r) 7 SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1Anmärkning:
  * Starter-versionen stöds inte.

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 • Strömkälla för fjärrkontrollen.
  Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är (tre staplar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-sladd medföljer fjärrkontrollen.
  Obs! Uppdateringsfunktionen garanteras inte med någon annan USB-sladd.

Hämta

Viktig information!

 • Använd ett fulladdat batteri när den inbyggda programvaran uppdateras.

Så här hämtar du uppdateringen av den inbyggda programvaran:

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka i kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Nedladdningen av filen [Update_RMLVR2V200.exe] börjar.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

  För dig som använder Windows 8:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på Desktop [Skrivbord] på startskärmen och leta upp den hämtade filen i mappen Downloads [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Installera

När filen har laddats ned kan du installera uppdateringen av den inbyggda programvaran (version 2.00) för RM-LVR2.

Steg 1: Öppna Firmware Updater [Uppdatering av inbyggd programvara]

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_RMLVR2V200.exe] som du laddade ned för att starta uppdateringen av den inbyggda programvaran.


  Fönstret Firmware Updater [Uppdatering av inbyggd programvara] visas.

 3. Anslut fjärrkontrollen till datorn med den medföljande USB-sladden.
  Obs! USB Mode [USB-läge] visas på LCD-skärmen.

  Om datorn inte hittar kameran visas meddelandet "Could not find the camera for this update" [Kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen] på datorskärmen. Om det händer kan du försöka med följande:
  - Koppla från USB-sladden och anslut den sedan igen.
  - Om datorn har flera USB-portar kan du prova med de andra terminalerna. Det kan hända att datorn även har USB-portar på baksidan.


  Ibland när kameran ansluts till datorn med USB-sladden kan det hända att ett meddelande om att starta om datorn visas på datorskärmen. Om ett sådant meddelande visas tar du bort enheten från datorn, startar om datorn och följer anvisningarna från "2. Öppna Firmware Updater [uppdatering av inbyggd programvara]".
 4. Kontrollera att ikonen för säker borttagning av maskinvara visas i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen.
 5. När du har bekräftat detta klickar du på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater [Uppdatering av inbyggd programvara]. Figur 1 visas i fönstret Firmware Updater och Figur 2 visas på LCD-skärmen.

  Obs! Från och med nu får inte fjärrkontrollen stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran har slutförts.

  Figur 1Figur 2

 6. När du har bekräftat att skärmbilderna i Figur 1 och 2 visas klickar du på Next [Nästa]. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen. (Figur 3)
 7. När du har bekräftat att Current Version [Nuvarande version] är lägre än 2.00 klickar du på [Next] [Nästa].
  Om skärmbilden i Figur 4 visas behövs ingen uppdatering. Koppla från USB-anslutningen enligt meddelandet och klicka på Finish [Avsluta].

  Figur 3: Uppdatering behövs.

  Figur 4: Uppdatering behövs inte.

 8. Klicka på ikonen för säker borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen för att koppla från USB-anslutningen enligt anvisningarna i Figur 5.
  Obs! Låt USB-sladden sitta kvar även efter att USB-anslutningen har kopplats från enligt anvisningarna ovan.
  Figur 5

 9. Tryck på knappen [REC/ENTER] för att genomföra återställningen av fjärrkontrollen.

 10. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater [Uppdatering av inbyggd programvara] (Figur 5).
 11. När återställningen är klar bekräftas återanslutning av fjärrkontrollen och skärmbilden i Figur 6 visas.
 12. Klicka på Run [Kör] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 10 minuter).
  Obs! Stäng inte av fjärrkontrollen och dra inte ur USB-sladden under uppdateringen.
  Figur 6

 13. När uppdateringen är klar visas skärmbilden i Figur 7. Klicka på Finish [Avsluta] och dra ut USB-sladden.
  Figur 7

 14. Stäng av fjärrkontrollen och sätt på den igen.

Steg 2: Kontrollera att fjärrkontrollens inbyggda programvara har version 2.00.

 1. Tryck på knappen MENU [Meny] och välj [Remote Control Setting]. Tryck sedan på [REC/ENTER].
 2. Välj [Version] och tryck på [REC/ENTER]. Displayen visar systemprogramvarans aktuella version. Om "2.00" visas (enligt nedan) är den inbyggda programvarans version 2.00.