Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • RM-LVR1

Om den här filen

 • Namn: Uppdatering av inbyggd programvara version 2.00 för RM-LVR1 (Mac)
 • Utgivningsdatum: 2014-02-27
 • Fördelar och förbättringar:
  • Nya klockinställningar har lagts till.
  • Pausa-funktion har lagts till.
  • Kamerainställningar har lagts till. *1
  • Zoomfunktion har lagts till.
  • Automatisk exponeringsinställning har lagts till. *2
  • Automatisk datuminställning i kameran har lagts till. *2
  • Varningslampa för minneskort har lagts till.
  • Funktion för flera kameror har lagts till. *3

  • *1: Endast tillgängligt med kompatibla kameror (bland annat HDR-AS15, HDR-AS30V och HDR-AS100V).
   *2: Endast tillgängligt för kompatibla kameror (bland annat DSC-QX10 och DSC-QX100).
   *3: Endast tillgängligt för kompatibla kameror (bland annat HDR-AS100V).

   I användarhandboken kan du se hur du använder de nya funktionerna.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande Macintosh-versioner:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Processor: Intel-processor*
  *Core Solo- och Duo-processorer stöds inte längre.
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 • Strömkälla för fjärrkontrollen.
  Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är (tre staplar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-sladd medföljer fjärrkontrollen.
  Obs! Uppdateringsfunktionen garanteras inte med någon annan USB-sladd.

Hämta

Viktig information!

 • Använd ett fulladdat batteri när den inbyggda programvaran uppdateras.

Så här hämtar du uppdateringen av den inbyggda programvaran:

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka i kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Nedladdningen av filen [Update_RMLVR1V200.dmg] börjar.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Installera

När filen har laddats ned kan du installera uppdateringen av den inbyggda programvaran (version 2.00) för RM-LVR1.

Steg 1: Öppna Firmware Updater [Uppdatering av inbyggd programvara]

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_RMLVR1V200.dmg]. Anslut inte fjärrkontrollen i det här läget.
 3. [Update_RMLVR1V200] extraheras.
 4. Dubbelklicka på ikonen FirmwareUpdater [Uppdatering av inbyggd programvara].
 5. När du startar filen visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot. 6. Uppdateringen av inbyggd programvara startar. 7. Anslut fjärrkontrollen till datorn med den medföljande USB-sladden.
  Obs! USB Mode [USB-läge] visas på LCD-skärmen.
 8. När du har bekräftat detta klickar du på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater [Uppdatering av inbyggd programvara]. Figur 1 visas i fönstret Firmware Updater och Figur 2 visas på LCD-skärmen. Obs! Från och med nu får inte fjärrkontrollen stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran har slutförts.
  Figur 1Figur 2

 9. När du har bekräftat att skärmbilderna i Figur 1 och 2 visas klickar du på Next [Nästa]. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen. (Figur 3)
 10. När du har bekräftat att [Current version] [Nuvarande version] är lägre än [2.00] klickar du på Next [Nästa].

  Om [Current version] [Nuvarande version] är [Ver. 2.00] behöver den inbyggda programvaran inte uppdateras. Koppla från USB-anslutningen enligt meddelandet och klicka på Finish [Avsluta].
  Figur 3

 11. Skärmen i Figur 4 visas.

  Figur 4


 12. Tryck på knappen [REC/ENTER] för att genomföra återställningen av fjärrkontrollen.


  Obs! Skärmen slocknar när du trycker på knappen [ENTER]. Fortsätt till nästa steg.

 13. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater [Uppdatering av fast programvara] (Figur 4).
 14. När återställningen är klar bekräftas återanslutning av fjärrkontrollen och skärmbilden i Figur 5 visas.
 15. Klicka på Run [Kör] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 10 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-sladden under uppdateringen.

  Figur 5


 16. När uppdateringen är klar visas skärmbilden i Figur 6. Klicka på Finish [Avsluta] och dra ut USB-sladden.

  Figur 6


 17. Stäng av fjärrkontrollen och sätt på den igen.

Steg 2: Kontrollera att fjärrkontrollens inbyggda programvara har version 2.00.

 1. Tryck på knappen MENU [Meny] och välj [Main Settings] [Huvudinställningar]. Tryck sedan på [REC/ENTER].
 2. Välj [Version] och tryck på [REC/ENTER]. Displayen visar systemprogramvarans aktuella version. Om "2.00" visas (enligt nedan) är den inbyggda programvarans version 2.00.