Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • NEX-6

Om den här filen

 • Namn:Uppdatering av inbyggd programvara, ver. 1.03 för NEX-6 (Mac)
 • Utgivningsdatum: 19/03/2014
 • Fördelar och förbättringar:
  • Ger stöd för "Fast Hybrid AF"-kompatibla objektiv. SELP18105G, SEL35F28Z *, SEL55F18Z *, SEL2470Z *, SEL2870 *, SEL70200G * och kommande kompatibla E-fattningsobjektiv *
   * Fast Hybrid AF är effektivt endast i den centrala delen av bilden.
  • AF-drivsystem för film har lagts till: AF-drivsystem för film har lagts till för att förbättra skalbarheten för det kommande E-fattningssystemet. Den här funktionen säkerställer en högre grad av flexibilitet i designen för kommande E-fattningsobjektiv.
  • Ger stöd för följande objektiv som är kompatibla med funktionen "Fast Hybrid AF": SEL1018, SEL35F18, SELP18200, SEL30M35, SEL50F18, SEL18200LE, SEL20F28, SEL1670Z
   *Uppgradering av objektivens inbyggda programvara kan också behövas.
   Gå till sidan om uppdatering av inbyggd programvara i E-objektiv.

Kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion.
Om den inbyggda programvaruversionen är Ver.1.03 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • CPU: Intel-processor*
  * Core Solo- och Core Duo-processorer stödjs inte längre.
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs: Stäng alla andra program innan den inbyggda programvaran uppdateras.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50
   eller
   nätadaptern AC-PW20 (säljs separat)
   Obs: Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • USB-kabeln som medföljer kameran
  Obs: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

 • Under uppdateringen av den inbyggda programvaran ska du antingen använda använda batteriet NP-FW50, som ska vara fulladdat, eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen, annars kan kameran sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur enheten innan du börjar.
 • När ett A-monteringsobjektiv används med LA-EA2-adaptern (säljs separat) och ställs in för att använda funktionen [AF Micro Adj. [AF mikrojustering]], återställs det registrerade värdet.

Ladda ned uppdateringen för inbyggd programvara

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. När du har läst friskrivningsklausulen klickar du på knappen [Download] [Ladda ned] nedan.
 3. Hämtningen av filen [Update_NEX6V103.dmg] (193 MB (202.672.456 byte)) startar.
 4. Spara filen på datorn.

Installera

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_NEX6V103.dmg]. - Koppla inte in kameran.
 3. Dubbelklicka på ikonen [Update_NEX6V103] som finns på skrivbordet.
 4. Dubbelklicka på ikonen [FirmwareUpdater].
 5. När du ska starta filen kommer det upp ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot. 6. Firmware Updater startar.


  Klicka för att förstora


 7. Sätt på kameran.
 8. I enlighet med instruktionerna i fönstret Firmware Updater väljer du Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> USB Connection [USB-anslutning] på kameran och kontrollerar att anslutningsmetoden är inställd på Mass Storage [Massminne].
  Om en annan metod än Mass Storage [Massminne] är inställd väljer du Mass Storage [Massminne]. 9. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. LCD-skärmen på kameran stängs av. Fortsätt till nästa steg.
  Obs! Om LCD-skärmen på kameran inte stängs av, kan du försöka med något av följande alternativ:
  • Koppla från kamerans USB-kabel och sätt sedan tillbaka den igen.
  • Om det finns en annan ledig USB-port på datorn, koppla USB-kabeln till den porten.
 10. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater. Följande fönster visas på skärmen:


  Klicka för att förstora


  På samma gång visas meddelandet "Follow computer instructions" [Följ instruktionerna på datorn] på kamerans LCD-skärm. -Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.
 11. Klicka på Nästa. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen.


  Klicka för att förstora


  Om den inbyggda programvaruversionen är 1.03 eller senare behövs ingen uppdatering. I så fall stoppar du USB-anslutningen och klickar på Finish [Avsluta], stänger av kameran, tar bort batteriet och/eller nätadaptern, sätter dit batteriet eller ansluter nätadaptern igen och sätter igång kameran.
 12. Klicka på Next [Nästa], följande fönster visas:


  Klicka för att förstora


 13. Klicka på Nästa igen.
 14. När meddelandet Reset camera [Återställ kamera] visas på kamerans LCD-skärm trycker du mitt på kamerans kontrollratt för att återställa den. - LCD-skärmen stängs av. 15. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater.
 16. Efter återställningen kontrolleras att kameran är återansluten och följande fönster visas:


  Klicka för att förstora


 17. Klicka på Run [Kör] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 15 minuter). -Stäng inte av kameran eller dra ur USB-sladden under uppdateringen.
 18. När uppdateringen är slutförd visas följande meddelande. Klicka på Finish [Avsluta] och dra ur USB-sladden.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Klicka för att förstora


 19. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver 1.03.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.