Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • ILCE-7

Om den här filen

 • Namn: Systemprogramvara v.3.20 för ILCE-7 (Windows)
 • Utgivningsdatum: 26/07/2016
 • Fördelar och förbättringar:
  • Optimerar prestandan i objektivet SEL70200GM

Kontrollera kamerasystemprogramvarans versionsnummer

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera versionen av kamerans systemprogramvara.
Om systemprogramvarans version är v.3.20 eller senare behöver den inte uppdateras.

 1. Välj Menu --> Setup subpage 6 --> Version (Meny > Inställning delsida 6 > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Obs!
  *Starter-versionen stöds inte.

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 300 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50 eller nätadapter AC-PW20 (säljs separat)

   Obs! Uppdateringen kan endast ske när batteriindikatorn visar minst (tre staplar). Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • USB-kabel som medföljer kameran

  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

 • När du utför uppdateringen av systemprogramvaran ska du använda ett fulladdat laddningsbart batteri NP-FW50 eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Ta inte ut batteriet och koppla inte från nätadaptern medan uppdateringen pågår. Kameran kan sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Ta ut kortet ur kameran innan du börjar.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge i förväg.
 • Se till att enheten inte är ansluten till andra enheter utom datorn.

Hämta uppdateringsprogrammet för fast programvara.

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen och klicka på [Download] (Hämta) nedan.
 3. Filen [Update_ILCE7V320.exe] hämtas.
 4. Spara filen på datorn.


 5. Anmärkning för Windows 8.1-/10-användare:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på [Skrivbord] på startskärmen och leta reda på filen i mappen [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Installera

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_ILCE7V320.exe] som du hämtade för att starta Firmware Updater. Fönstret Firmware Updater visas. 3. Följ anvisningarna i fönstret Firmware Updater och välj Meny --> Setup Subpage 4 --> USB-anslutning på kameran och kontrollera om Mass Storage har valts.
  Om ett annat läge än Mass Storage (Masslagring) är valt, ska du välja Mass Storage (Masslagring). 4. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln.
  Obs! När kameran är ansluten till datorn stängs kamerans LCD-skärm av. Fortsätt till nästa steg.
  Om datorn inte hittar kameran, visas meddelandet ”Could not find the camera for this update” (Kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från kamerans USB-kabel och sätt tillbaka den igen.
  • Om det finns en annan ledig USB-port på datorn, ska du koppla USB-kabeln till den porten.


 5. Kontrollera att visas i Aktivitetsfältet längst ned till höger på datorskärmen.Obs:om inte visas i aktivitetsfältet, ska du fortsätta med nästa steg.


 6. När du har bekräftat detta klickar du på [Nästa] i Firmware Updater. Figur 1 visas i Firmware Updater och figur 2 visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs:från och med nu får kameran inte stängas av förrän uppdateringen av systemprogramvaran är klar.

  Figur 1


  Figur 2


 7. Klicka på Next (Nästa) i fönstret Firmware Updater. Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen. Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 3.20 eller senare behövs ingen uppdatering. Avsluta i så fall USB-anslutningen och klicka på Finish (Slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet och/eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern igen och slå på kameran.

  Update is required  Update is not required


 8. Klicka på i aktivitetsfältet längst ned till höger på datorskärmen för att avbryta USB-anslutningen.
  Obs! Dra inte ur USB-sladden ens efter att USB-anslutningen har stoppats på datorn enligt anvisningarna ovan. Om inte visas i Aktivitetsfältet, fortsätt till nästa steg. 9. Tryck mitt på styrhjulet för att bekräfta.
  Obs! Skärmen slocknar när du trycker mitt på styrhjulet. Fortsätt till nästa steg. 10. Klicka på [Nästa] i Firmware Updater. 11. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmen nedan visas. Klicka på [Kör] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar cirka 15 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.


 12. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Det kan ta några minuter att starta om.Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt. Klicka på [Slutför] när LCD-skärm visas.


  Obs!När kameran automatiskt startas om, kan det visas ett meddelande om att data återställs. Koppla inte från USB-kabeln medan meddelandet visas. Kameran kan stängas av automatiskt när återställningen är klar. Uppdateringen har slutförts.
 13. Click on the task tray at the lower right corner of the computer screen to stop the USB connection.
  Note: If is not displayed on the task tray, Please proceed to the next step.

 14. Disconnect the USB cable.

Kontrollera att kamerasystemprogramvarans versionsnummer är v.3.20.

 1. Välj Menu > Setup subpage 6 > Version (Meny > Inställning delsida 6 > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.