Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • ILCE-5100

Om den här filen

 • Namn: Systemprogramvara v.3.10 för ILCE-5100 (Windows)
 • Utgivningsdatum: 14/03/2016
 • Fördelar och förbättringar:
  • Denna systemprogramvara optimerar nya objektiv.

Kontrollera kamerasystemprogramvarans versionsnummer

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera versionen av kamerans systemprogramvara.
Om systemprogramvarans version är v.3.10 eller senare behöver den inte uppdateras.

 1. Välj Menu > Setup subpage 5 > Version (Meny > Inställning delsida 5 >Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
  Obs!
  *Starter-versionen stöds inte.

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50
   eller
   nätadapter AC-PW20 (säljs separat)
   Obs! Uppdateringen kan endast ske när batteriindikatorn visar minst (tre staplar). Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • USB-kabel som medföljer kameran
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

 • När du utför uppdateringen av systemprogramvaran ska du använda ett fulladdat laddningsbart batteri NP-FW50 eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Ta inte ut batteriet och koppla inte från nätadaptern medan uppdateringen pågår. Kameran kan sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Ta ut kortet ur kameran innan du börjar.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 15 minuter. Förhindra att datorn sätts i viloläge under tiden. Om datorn sätts i viloläge och uppdateringen avbryts, måste du göra om hela uppdateringsprocessen från början.
 • Välj inte About This System Software Updater (Om uppdateringsprogrammet för systemprogramvara) på menyn SystemSoftwareUpdater. Det kan medföra att uppdateringsprogrammet kraschar, i synnerhet medan en uppdatering pågår.

Hämta uppdateringsprogrammet för fast programvara

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen och klicka på [Download] (Hämta) nedan.
 3. Filen [Update_ILCE5100V310.exe] hämtas.
 4. Spara filen på datorn.

 5. Anmärkning för Windows 8.1-/10-användare:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på [Skrivbord] på startskärmen och leta reda på filen i mappen [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Installera

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_ILCE5100V310.exe] som du hämtade för att starta Firmware Updater. Fönstret Firmware Updater visas.


  Klicka för att förstora


 3. Följ anvisningarna i fönstret Firmware Software Updater och välj Menu > Setup Subpage 3 > USB Connection (Meny > Inställning delsida 3 > USB-anslutning) på kameran och kontrollera om Mass Storage (Masslagring) är valt.
  Om ett annat läge än Mass Storage (Masslagring) är valt, ska du välja Mass Storage (Masslagring). 4. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln. ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! Om datorn inte hittar kameran, visas meddelandet ”Could not find the camera for this update” (Kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från kamerans USB-kabel och sätt tillbaka den igen.
  • Om det finns en annan ledig USB-port på datorn, ska du koppla USB-kabeln till den porten.
 5. Kontrollera att visas i aktivitetsfältet längst ned till höger på datorskärmen.
 6. Klicka sedan på Next (Nästa) i uppdateringsprogrammet.
  Skärmen nedan visas.

  Klicka för att förstora


  Samtidigt visas meddelandet ”Follow computer instructions" (Följ anvisningarna på datorn) på kamerans LCD-skärm. Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av systemprogramvaran är klar.

 7. Klicka på Next (Nästa) i fönstret Firmware Updater (Uppdatering av fast programvara). Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen. Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 3.10 eller senare behövs ingen uppdatering. Avsluta i så fall USB-anslutningen och klicka på Finish (Slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet och/eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern igen och slå på kameran.
 8. Klicka på i aktivitetsfältet längst ned till höger på datorskärmen för att avbryta USB-anslutningen.

  Obs!
  Låt USB-kabeln sitta kvar även efter att ha avbrutit USB-anslutningen enligt anvisningarna ovan.


  Klicka för att förstora
 9. Tryck mitt på styrhjulet för att bekräfta.  Obs! Skärmen slocknar när du trycker mitt på styrhjulet. Fortsätt till nästa steg.
 10. Klicka på Next (Nästa) i fönstret Firmware Updater (Uppdateringsprogram för fast programvara).


  Klicka för att förstora
 11. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmen nedan visas. Klicka på Run (Kör) för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar cirka 15 minuter).


  Klicka för att förstora


  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 12. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt. Klicka på Finish (Slutför) när LCD-skärmen visas, och koppla från USB-kabeln.


  Klicka för att förstora

  Obs! När kameran automatiskt startas om, kan det visas ett meddelande om att data återställs. Koppla inte från USB-kabeln medan meddelandet visas. Kameran kan stängas av automatiskt när återställningen är klar. Uppdateringen har slutförts.

Kontrollera att kamerasystemprogramvarans versionsnummer är v.3.10.

 1. Välj Menu > Setup subpage 5 > Version (Meny > Inställning delsida 5 > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.