Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • ILCA-77M2

Om den här filen

 • Namn:Uppdatering av inbyggd programvara, ver. 2.00 för ILCA-77M2 (Mac)
 • Utgivningsdatum: 11/12/2014
 • Fördelar och förbättringar:
   • Ökad autofokushastighet
   • Gör det möjligt att filma 50p/25p (PAL-läge) och 60p/30p/24p (NTSC-läge) i XAVC S-formatet med stöd för höga bithastigheter

    * När du spelar in en film i XAVC S-formatet ska du använda ett SDXC-kort i klass 10 eller snabbare efter att ha formaterat kortet med enheten som har uppdaterats med systemprogramvaran. Om du formaterar minneskortet raderas alla data. Säkerhetskopiera alla data på kortet innan du formaterar det.

    * Se hjälpguiden för mer information om XAVC S-filminspelningsfunktioner.

Kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion.
Om den inbyggda programvaruversionen är Ver.2.00 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • CPU: Intel-processor*
  * Core Solo- och Core Duo-processorer stödjs inte längre.
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs: Stäng alla andra program innan den inbyggda programvaran uppdateras.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FM500H
   eller
   nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat)
   Obs: Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat).
 • USB-kabeln som medföljer kameran
  Obs: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

 • Under uppdateringen av den inbyggda programvaran ska du antingen använda använda batteriet NP-FM500H, som ska vara fulladdat, eller nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat).
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen, annars kan kameran sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur enheten innan du börjar.
 • Täck inte över okularsensorerna under uppdateringen. Om du gör det kan LCD-skärmen byta till sökaren. Om du inte kan se något på LCD-skärmen trycker du på FINDER/LCD-knappen.
  camera_illustration
 • Det tar ungefär 10 minuter att uppdatera den inbyggda programvaran och därför bör du förhindra att datorn går in i viloläge. Om datorn går in i viloläge och uppdateringen avbryts gör du om hela processen från början.

Ladda ned uppdateringen för inbyggd programvara

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. När du har läst friskrivningsklausulen klickar du på knappen [Download] [Ladda ned] nedan.
 3. Hämtningen av filen [Update_ILCA77M2V200.dmg] startar.
 4. Spara filen på datorn.

Installera

Installera filtillägget för DriverLoader

Det här steget är endast nödvändigt om din dator har Mac OS X 10.10 (eller senare). I sådana fall måste ett förberedande program köras innan den inbyggda programvaran uppdateras. Om din dator har Mac OS X 10.9 eller tidigare behöver du inte göra uppdateringen utan kan gå direkt till nästa steg "Installera programvaran".

 1. Ladda ned DriverLoader-filen [DL100_1411a.dmg]
 2. Dubbelklicka på filen [DL100_1411a.dmg] som du laddade ned. Kameran ska inte vara ansluten i det här läget
 3. Dubbelklicka på ikonen [DL100_1411a] som finns på skrivbordet.
 4. Dubbelklicka på ikonen [DriverLoader].
 5. När du startar filen visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Ange lösenordet till administratörskontot
Installera programvaran
 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_ILCA77M2V200.dmg]. - Koppla inte in kameran.
 3. Dubbelklicka på ikonen [Update_ILCA77M2V200] som finns på skrivbordet.
 4. Dubbelklicka på ikonen [FirmwareUpdater].
 5. När du ska starta filen kommer det upp ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot.  Obs! Ett varningsmeddelande om identitetsbekräftelse kan visas när du dubbelklickar på FirmwareUpdater [Uppdatering av inbyggd programvara].

  I sådana fall klickar du på OK för att stänga meddelandet. Tryck sedan ned Ctrl-tangenten och klicka på ikonen FirmwareUpdater [Uppdatering av inbyggd programvara]. Välj Open [Öppna] i menyn. Välj sedan Open [Öppna] när varningsmeddelandet visas.
 6. Firmware Updater startar.


  Klicka för att förstora


 7. Sätt på kameran.
 8. I enlighet med instruktionerna i fönstret Firmware Updater väljer du Menu [Meny] --> Setup subpage 4 [Inställningar] --> USB Connection [USB-anslutning] på kameran och kontrollerar att anslutningsmetoden är inställd på Mass Storage [Massminne].
  Om en annan metod än Mass Storage [Massminne] är inställd väljer du Mass Storage [Massminne]. 9. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. LCD-skärmen på kameran stängs av. Fortsätt till nästa steg.
  Obs! Om LCD-skärmen på kameran inte stängs av, kan du försöka med något av följande alternativ:
  • Koppla från kamerans USB-kabel och sätt sedan tillbaka den igen.
  • Om det finns en annan ledig USB-port på datorn, koppla USB-kabeln till den porten.
 10. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater. Följande fönster visas på skärmen:


  Klicka för att förstora


  På samma gång visas meddelandet "Follow computer instructions" [Följ instruktionerna på datorn] på kamerans LCD-skärm. -Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.
 11. Klicka på Nästa. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen.


  Klicka för att förstora


  Om den inbyggda programvaruversionen är 2.00 eller senare behövs ingen uppdatering. I så fall stoppar du USB-anslutningen och klickar på Finish [Avsluta], stänger av kameran, tar bort batteriet och/eller nätadaptern, sätter dit batteriet eller ansluter nätadaptern igen och sätter igång kameran.
 12. Klicka på Next [Nästa], följande fönster visas:


  Klicka för att förstora


 13. Klicka på Nästa igen.
 14. När meddelandet Reset camera [Återställ kamera] visas på kamerans LCD-skärm trycker du mitt på kamerans kontrollratt för att återställa den. - LCD-skärmen stängs av. 15. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater.
 16. Efter återställningen kontrolleras att kameran är återansluten och följande fönster visas:


  Klicka för att förstora


 17. Klicka på Run [Kör] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 10 minuter). -Stäng inte av kameran eller dra ur USB-sladden under uppdateringen.
 18. När uppdateringen är slutförd visas följande meddelande. Klicka på Finish [Avsluta] och dra ur USB-sladden.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Klicka för att förstora


 19. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver 2.00.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup subpage 6 [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.