Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • HDR-AZ1

Om den här filen

 • Namn: Uppgradering av inbyggd programvara Ver.1.01 för HDR-AZ1 (Mac)
 • Utgivningsdatum: 18/12/2014
 • Fördelar och förbättringar
  • Förbättrar GPS-loggen vid filminspelning och platsinformationen vid stillbildsfotografering
  • Korrigerar bilddistributionsstorleken i livestreamingfunktionen när videostorleken är inställd på 1 280 × 720

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande Macintosh-versioner:
 • Mac OS X v.10.7 ~ 10.10
  Installera kerneltillägget DriverLoader

  Det här steget är nödvändigt bara om datorn kör Mac OS X 10.10 eller senare. I så fall måste du köra ett förberedande program innan du uppdaterar den fasta programvaran. Om datorn kör Mac OS X 10.9 eller tidigare, är det här steget inte nödvändigt och du kan fortsätta direkt med steget "Installera programvaran".

  1. Hämta DriverLoader-filen [DL100_1411a.dmg]
  2. Dubbelklicka på den hämtade filen [DL100_1411a.dmg]. Anslut inte kameran i det här läget
  3. Dubbelklicka på ikonen [DL100_1411a] på skrivbordet
  4. Dubbelklicka på ikonen [DriverLoader]
  5. När du startar filen, visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Processor: Intel-processor*
  *Core Solo- och Core Duo-processorer stöds inte längre
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-BY1
   Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-kabeln som medföljer kameran

  Anmärkning: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktig information!

 • Använd ett fulladdat uppladdningsbart batteri av typen NP-BY1 när du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 • Ta inte ut batteriet under uppdateringen eftersom kameran då kan sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.

Så här hämtar du uppdateringen av den inbyggda programvaran:

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka i kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Filen [Update_HDRAZ1V101.dmg] laddas ned.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Installera

När filen har laddats ned kan du installera uppdateringen av den inbyggda programvaran ver. 1.01 för HDR-AZ1.

Steg 1: Öppna Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_HDRAZ1V101.dmg]. Anslut inte kameran i det här läget.
 3. [Update_HDRAZ1V101] utökas.
 4. Dubbelklicka på ikonen Uppdatering av inbyggd programvara [FirmwareUpdater].
 5. När du ska starta filen kommer det upp ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot.  Obs! Det kan visas ett varningsmeddelande om att du måste bekräfta din identitet när du dubbelklickar på [FirmwareUpdater].

  Klicka i så fall på OK för att stänga meddelandet. Håll sedan [Control] intryckt medan du klickar på ikonen [FirmwareUpdater]. Välj [Open] (Öppna) på menyn. Välj [Open] (Öppna) i varningsmeddelandet som visas.

 6. Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] startar. 7. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  Obs! USB-läge [USB Mode] visas på kamerans LCD-skärm.
 8. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]. Figur 1 visas i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] och Figur 2 visas på kamerans LCD-skärm. Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.
  Figur 1Figur 2

 9. När du har bekräftat att skärmbilderna Figur 1 och 2 visas klickar du på Nästa [Next]. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen. (Figur 3)
 10. Nr du har bekräftat att [Current version] [Nuvarande version] är [Ver.1.00] klickar du på Nästa.

  Om [Current version] [Nuvarande version] är [Ver. 1.01] behöver den inte uppdateras. Koppla från USB-anslutningen enligt meddelandet och klicka på Avsluta [Finish]. Stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.
  Figur 3

 11. Skärmen som visas i Figur 4 kommer upp.

  Figur 4


 12. Tryck på [REC] (Film/foto) för att aktivera

  Obs! Skärmen slocknar när du trycker på [REC]. Fortsätt till nästa steg.
 13. Klicka på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av fast programvara [Firmware Updater] (Figur 4).
 14. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i Figur 5 visas.
 15. Klicka på Kör [Run] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 10 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-kabeln under uppdateringen.

  Figur 5


 16. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt. Klicka på [Finish] (Avsluta) när LCD-skärmen visas, och koppla från USB-kabeln
  Figur 6

Steg 2: Kontrollera att kamerans inbyggda programvara är ver. 1.01.

 1. Starta PlayMemories Mobile på din smartphone eller surfplatta och anslut den till kameran.
  Information om hur du installerar PlayMemories Mobile och ansluter till kameran finns i bruksanvisningen som medföljde kameran och i "Ansluta kameran till din smartphone" (Android /iPhone) hjälpguiden’ till HDR-AZ1
 2. Du hittar versionsnumret genom att välja [Settings] -> [Camera information] (Inställningar > Kamerainformation) i PlayMemories Mobile