Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • FDR-AX53

Om den här filen

 • Namn: Uppdatering av systemprogramvara v.1.02 för FDR-AX53 (Windows)
 • Utgivningsdatum: 06/09/2016
 • Fördelar och förbättringar
  • Förbättrar stabiliteten på panorering/lutning när du använder stativ

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Obs!
  * Starter-versionen stöds inte.

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 300 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FV70 eller nätadapter
 • USB-kabeln som medföljer kameran
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktig information!

 • Strömsätt kameran via ett fulladdat NP-FV70-batteri eller nätadaptern medan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Ta inte ut batteriet under uppdateringen eftersom kameran då kan sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 20 minuter, så se till att datorn inte går in i viloläge. Om datorn sätts i viloläge och uppdateringen avbryts, måste du göra om hela uppdateringsprocessen från början.

Hämta uppdateringsprogrammet för systemprogramvara:

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka i kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Filen [Update_FDR-AX53V102.exe] laddas ned.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

  Windows 8.1- och Windows 10-användare:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på Desktop [Skrivbord] på startskärmen och leta upp den hämtade filen i mappen Downloads [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Installera

När filen har hämtats kan du installera systemuppdateringen av v.1.02 för FDR-AX53.

Steg 1: Starta System Software Updater

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_FDR-AX53V102.exe] som du hämtade för att starta System Software Updater.


  Fönstret System Software Updater visas.

 3. Slå på kameran enligt

  anvisningarna i fönstret System Software Updater. Välj [Menu] (Meny) – [Setup] (Konfiguration) – [Connection] (Anslutning) – [USB Connection Setting] (Inställning för USB-anslutning) på kameran, och kontrollera om Mass Storage (Masslagring) har valts.

  Om ett annat läge än [Mass Storage] har valts, ska du ändra det till [Mass Storage].

 4. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln.
  ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
 5. Kontrollera kamerans LCD-skärm och klicka på [Next] (Nästa). Den nuvarande versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen.

 6. När du har bekräftat [Current version] (Nuvarande version) är [Ver 1.01] eller tidigare klickar du på [Next] (Nästa).
  Om [Current version] (Nuvarande version) är [Ver.1.02] behöver du inte utföra uppdateringen. Koppla från USB-anslutningen och klicka på Finish (Slutför) enligt anvisningarna på skärmen. Stäng av kameran, avlägsna batteriet eller nätadaptern och starta kameran igen.

 7. Skärmen nedan visas.


 8. Efter den automatiska återställningen visas skärmen nedan och uppdateringen startar. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (cirka 20 minuter).

  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 9. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt. Klicka på [Finish] (Slutför) när LCD-skärmen visas och koppla från USB-kabeln.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.1.02.

 1. Välj [Menu] - [Setup] - [General Settings] - [Version] (Meny - Inställning - Allmänna inställningar - Version) på kameran. Om Ver.1.02 visas är systemprogramvarans versionsnummer v.1.02.