Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • FDR-AX1E

Om den här filen

 • Namn: Uppgradering av inbyggd programvara ver. 4.00 för FDR-AX1E
 • Utgivningsdatum:14/10/2015
 • Fördelar och förbättringar
  • Överför klipp till externt USB-minne
  • Överför klipp till PlayMemories Home
  • Visa datakoder när du spelar upp klipp med AVCHD-format
  • Obs!
   - Det går inte att överföra inspelade data på MS/SD-kortet genom att ansluta videokameran direkt till en PC eller Mac via USB-kabel. Använd en extern minneskortsläsare/-skrivare (tillval).
   - Du kan använda Vegas Pro 12 Edit (gratisprogram) för att redigera inspelade AVCHD-klipp

   Läs mer om de nya funktionerna i användarhandboken.

 • Så här avgör du om din kamera behöver uppdateras

  Kontrollera vilken version av systemprogramvaran du har genom att följa stegen nedan. Om systemprogramvaran redan är [ver. 4.00] behöver du inte uppdatera.

  1. Slå på strömmen till kameran.


   Förstora bild
  2. Gå till menyn genom att trycka på knappen MENU.


   Förstora bild
  3. Gå till Version i menyn System


   Förstora bild
  4. Systemprogramvarans version visas.
   Om versionen är ver. 4.00 behövs inte uppdateringen.


   Förstora bild
  5. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn när du kontrollerat systemprogramvarans version.

Systemkrav

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Nätadapter (AC-NB12A) som följde med kameran.
 • Fack/gränssnitt för SD- eller SDHC-minneskort
 • SDHC-kort (hastighetsklass: 4-10, kapacitet 2-32 Gb, UHS-kort kan inte användas) eller SD-kort (FAT16, kapacitet upp till 2 Gb) som formaterats av kameran.

Hämta

Viktig information!

 • Använd den medföljande nädadaptern AC-NB12A när du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 • Dra inte ur nätadaptern under uppdateringen eftersom kameran då kan sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.

1. Ladda ned uppdateringen för inbyggd programvara:

 1. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka i kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 2. Filen [FDRAX1V400_firmware.zip] hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

  För dig som använder Windows 8:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på Desktop [Skrivbord] på startskärmen och leta upp den hämtade filen i mappen Downloads [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

2. Packa upp den hämtade filen

När filen har laddats ned kan du packa upp uppdateringen av den inbyggda programvaran ver. 4.00 för FDR-AX1E.

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Packa upp den nedladdade filen och leta reda på filen ".bin".

 3. Anmärkningar:
  • Beroende på vilket operativsystem som används kanske den hämtade filen redan har packats upp.
  • Beroende på inställningarna i din dator kanske filtillägget .bin inte syns.
  • Filen med tillägget .bin är systemprogramvara för kameran. Du behöver inte dubbelklicka på filen och öppna den.

När filen packats upp kan du föra över den till SD- eller SDHC-minneskortet.

3. Formatera SD-/SDHC-minneskortet:

 • Sätt in SD-/SDHC-minneskortet i facket UTILITY SD på kameran och slå på strömmen.


  Förstora bild
 • Gå till menyn med hjälp av knappen MENU och välj SD Card [SD-kort] i menyn FORMAT MEDIA [FORMATERA MEDIA]. Tryck på Execute [Utför] och formatera minneskortet.


  Förstora bild
 • När formateringen är slutförd trycker du på knappen MENU för att gå ur menyn.

4. Kopiera den uppdaterade filen till SD-/SDHC-minneskortet:

 • Ta ut SD-/SDHC-minneskortet ur kameran när det formaterats och sätt in det i facket/gränssnittet på datorn.
 • Kopiera uppdateringsfilen för systemprogramvaran ".bin" till rotmappen på SD-/SDHC-minneskortet.

Installera

1. Utför uppdateringen av den inbyggda programvaran

Anmärkningar:
 • Uppdateringen kanske inte startar om SD-/SDHC-minneskortet inte är korrekt formaterat
 • Använd nätadaptern (AC-NB12A) när systemprogramvaran uppdateras. Om strömmen till kameran stängs av när systemprogramvaran uppdateras kanske kameran inte fungerar korrekt. Se till att nätadapterns sladd inte lossnar.
 • Om mediakortet matas ut medan systemprogramvaran uppdateras kanske kameran inte fungerar korrekt. Mata inte ut mediakortet medan systemprogramvaran uppdateras.
 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Sätt in SD-/SDHC-minneskortet i facket UTILITY SD på kameran och slå på strömmen.
 3. Tryck på knappen MENU och gå till System och sedan Version Up [Versionsupp.].


  Förstora bild
 4. Välj Execute [Utför]. Meddelandet Please use the AC adapter Upgrade Version? [Använd nätadaptern, uppgradera version?] visas på skärmen.
 5. Välj Execute [Utför]. Meddelandet Version Upgrade vx.xx-v4.00 [Versionsuppgradering ver. x.xx-ver. 4.00] visas på skärmen.


  Förstora bild

  Om data för systemprogramvaran inte hittas visas meddelandet Version Upgrade No File [Ingen fil för versionsuppgradering] på skärmen. Möjliga orsaker anges nedan.
  • Uppdateringsfilen för systemprogramvaran är inte sparad i rotmappen på SD-/SDHC-minneskortet.
  • En uppgraderingsfil för en annan kameramodells systemprogramvara har sparats.
  • Uppdateringsdata för systemprogramvaran kunde inte avkodas korrekt.

  Gör om stegen för att formatera SD-/SDHC-minneskortet.

 6. Välj Execute [Utför]. Uppdateringen börjar.

  Uppdateringen görs i två faser: Fas 1 (3 min) och fas 2 (9 min).

  När uppdateringen inleds börjar REC-lampan att blinka, och meddelandet Version Upgrade Elapsed Time XX:YY:ZZ Executing... XX% [Versionsuppgradering, förfluten tid XX:YY:ZZ, utför ... XX %] visas på skärmen. (XX:YY:ZZ: förfluten tid, XX %: slutförd andel)


  Förstora bild

  Varning: mellan uppdateringsfas 1 och 2 startas kameran om och meddelandet på skärmen försvinner.
  Uppdateringen pågår fortfarande, även om meddelandet försvinner från skärmen. Stäng inte av strömmen.

 7. När uppdateringen är slutförd slutar REC-lampan att blinka och meddelandet Version Upgrade OK Turn Power Off [Versionsuppgradering OK, stäng av strömmen] visas på skärmen.

 8. Anmärkningar:
  • Om ett fel inträffar under uppdateringen visas meddelandet Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off [Versionsuppgradering NG: Kan inte läsa. Strömmen stängs av] på skärmen. Starta om kameran och gör om hela processen från början.
  • Om uppdateringen misslyckas visas meddelandet Version Upgrade Error!! [Fel i versionsuppgradering] på skärmen. Gör om hela processen från början. Om felet inträffar igen kanske kameran behöver repareras. Kontakta ditt lokala Sony-servicecenter.

 9. Stäng av kameran, dra ur nätsladden, sätt i nätsladden och slå på kameran igen.

2. Kontrollera att kamerans inbyggda programvara är ver. 4.00.

 1. Slå på strömmen till kameran.
 2. Gå till menyn genom att trycka på knappen MENU.
 3. Gå till Version i menyn System.
 4. Systemprogramvarans version visas.
  Om ver. 4.00 visas har den inbyggda programvaran uppdaterats.


  Förstora bild

  Om programvaran inte uppdaterats bör du göra om uppdateringen.