Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • FDR-AX100E

Om den här filen

 • Namn:Uppdatering av systemprogramvara v.3.10 för FDR-AX100E (Windows)
 • Utgivningsdatum: 26/04/2016
 • Fördelar och förbättringar
  • Kameran kan nu spela in XAVC S-format med kompatibla SDHC- och SDXC-minneskort

   *När du spelar in filmer med XAVC S-format, krävs SD-hastighet klass 10 eller UHS-hastighet klass U1 eller snabbare. (När du spelar in i 100 Mbit/s eller mer, krävs UHS-hastighet klass U.)
   *När ett SDHC-minneskort används för att spela in XAVC S-filmer under längre tid, delas de inspelade filmerna upp i filer på 4 GB. Du kan slå ihop de uppdelade filerna till en enstaka fil med hjälp av PlayMemories Home

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med de flesta vanligt förekommande versioner av Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Obs!
  * Starter-versionen stöds inte.

Datorns maskinvara

Den senaste versionen av uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs!Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat laddningsbart batteri NP-FV70 eller nätadaptern AC-L200
   Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-kabeln som medföljer kameran

  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktig information!

 • Strömsätt kameran via ett fulladdat NP-FV70-batteri eller nätadaptern AC-L200 medan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen. Kameran kan sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 15 minuter. Vi rekommenderar att du förhindrar att datorn sätts i vilo- eller vänteläge under tiden. Om datorn sätts i vilo- eller vänteläge och uppdateringen avbryts, måste du upprepa hela åtgärden från början.

Så här hämtar du uppdateringen av den inbyggda programvaran:

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka i kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Filen [Update_FDRAX100V310.exe] laddas ned.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

  För Windows 8.1- och Windows 10-användare:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på Desktop [Skrivbord] på startskärmen och leta upp den hämtade filen i mappen Downloads [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Installera

När filen har hämtats, kan du installera uppdateringen av systemprogramvara v.3.10 för FDR-AX100E.

Steg 1: Öppna Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_FDRAX100V310.exe] som du laddade ned för att starta uppdateringen av den inbyggda programvaran.


  Fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] visas.

 3. Sätt på kameran.

  Enligt instruktionen i fönstret Firmware Updater [Uppdatering av inbyggd programvara] väljer du Menu [Meny] - Setup [Inställningar] - Connection [Anslutning] - USB Connection [USB-anslutning] på kameran och kontrollerar att Mass Storage [Masslagring] är valt.

  Om ett annat läge än Mass Storage [Masslagring] är inställt väljer du Mass Storage [Masslagring].

 4. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  Obs! När kameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på kameran av. Fortsätt till nästa steg.

  Om datorn inte hittar kameran visas meddelandet "Kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen." [Could not find the camera for this update] på datorskärmen. Om det händer kan du försöka med följande:
  - Koppla från USB-kabeln och anslut den sedan igen.
  - Om datorn har flera USB-portar kan du prova med de andra terminalerna. Det kan hända att datorn även har USB-portar på baksidan.


 5. Kontrollera att ikonen för säker borttagning av maskinvara visas i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen.
 6. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]. Bilden nedan visas i fönstret Firmware Updater och Follow computer instructions (Följ anvisningarna på datorn) visas på kamerans LCD-skärm.

  Obs! Från och med nu får kameran inte stängas av förrän uppdateringen av systemprogramvaran är klar.

  datorkamera

 7. När du har bekräftat detta, klickar du på [Next] (Nästa). Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen.
 8. När du har kontrollerat att Current Version (Aktuell version) är version 3.00 eller tidigare,, klicka på [Next] (Nästa).
  Uppdatering behövs.

  Om skärmen nedan visas, krävs ingen uppdatering. Koppla från USB-anslutningen enligt meddelandet och klicka på Avsluta [Finish]. Stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.

  Uppdatering behövs inte.

 9. Klicka på ikonen Safely Remove Hardware (Säker borttagning av maskinvara) i aktivitetsfältet längst ned till höger på datorskärmen för att avbryta USB-anslutningen.
  Anmärkning: Låt USB-sladden sitta kvar även efter att USB-anslutningen har kopplats från enligt anvisningarna ovan.

 10. Tryck på [OK] på LCD-panelen för att återställa kameran.

  Obs! Skärmen slocknar när du trycker på [OK]. Fortsätt till nästa steg.
 11. Klicka på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater].
 12. När kameran har återställts, kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmen nedan visas.
 13. Klicka på Kör [Run] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 15 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-sladden under uppdateringen.

 14. När uppdateringen är slutförd startar kameran automatiskt om och meddelandet "Recovering data. Please wait ..." [Återställer data. Vänta ...] visas i några minuter medan kameran startar om. Klicka på Finish [Slutför] när bilden nedan visas på LCD-skärmen.

 15. Koppla bort USB-kabeln.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.3.10.

 1. Tryck på Menu [Meny] - Setup [Inställningar] - General Settings [Allmänna inställningar] - Version på kameran. Om ”Ver.3.10” visas, är systemprogramvarans version v.3.10.