Om den här filen

Tack för att du fortsätter att visa intresse för Sonys produkter.

Vi på Sony är angelägna om bra kvalitet och nöjda kunder, och vill därför erbjuda dig en uppdatering av den inbyggda programvaran för DSLR-A700. Mer information om hur du installerar och hämtar den inbyggda programvaran finns i avsnittet "Nedladdning och installation".

Viktigt: Om uppdateringen av den inbyggda programvaran inte kan genomföras kontaktar du Sony. När kameran har uppdaterats ska du formatera inspelningsmediet eller ta bort uppdateringsfilen (DSCA700.app) från mediet.

Förbättringar och åtgärdade problem

 • Möjligheten att välja seriebildtagning (AEB) (enstaka och sekvens) med 3 bilder i 2 EV-steg har lagts till.
 • Möjligheten att stänga [Av] Hög ISO NR-funktionen har lagts till.
 • Förbättrad bildkvalitet vid hög ISO-inställning
 • Förbättring av automatisk vitbalans och D-Range Optimizer.
 • Pålitligare kommunikation mellan kamerahus och vertikalt grepp.
Aktuella modeller
 • DSLR-A700/A700P/A700K/A700Z/A700H
Gällande versioner av inbyggd programvara
 • Ver.1, Ver.2, Ver.3
Så här fastställs versionen av den inbyggda programvaran
 1. Ställ knappen POWER på läget ON.
 2. Tryck på knappen MENU.
 3. Tryck på knappen DISP när menyn visas.
 4. Programvaruversionen visas i ett fönster på LCD-skärmen.
 5. Tryck mitt på flervalsknappen för att avsluta.

Obs! Om den inbyggda programversionen redan är "Ver.4" behöver du inte göra någon programuppdatering.

Dator- och maskinvarukrav
 1. Du behöver en dator som uppfyller följande krav:

  • Ett av följande operativsystem:

   1. Windows® 8
   2. Windows® 7


  • En USB-port.
  • En kortplats som är kompatibel med det inspelningsmedium som används.
  • Minst 5 MB ledigt hårddiskutrymme.
  • Minst 32 MB RAM-minne.

 2. Strömkälla

  Vid uppdatering av den inbyggda programvaran ska du använda ett fulladdat NP-FM500H-batteri eller ansluta nätadaptern/laddaren AC-VQ900AM.
 3. Inspelningsmedium:Du behöver ett av följande inspelningsmedier:
  • Ett Memory Stick Duo-/Memory Stick PRO Duo*-minneskort med en kapacitet på minst 16 MB
   * "Memory Stick Duo" är den term som används i denna del.
  • Ett CF (CompactFlash) med minst 16 MB kapacitet
  • En Microdrive
  • Obs! Inspelningsmediet måste var formaterat för kameran. Säkerhetskopiera dina data innan du gör formateringen eftersom alla data (inklusive skyddade bilder) raderas under processen och inte går att återställa.
 4. USB-kabel

  Använd den USB-kabel som medföljer kameran. Vi garanterar inte att uppdateringen lyckas om du använder en annan USB-kabel.

  Obs! USB-kabeln behövs endast om du använder en dator som saknar kortplats för inspelningsmediet.

 • Steg 1 - Hämta uppdateringen för den inbyggda programvaran till datorn
  • Kontrollera att inget annat program än webbläsaren körs.
  • Du måste acceptera villkoren i licensavtalet längst ner på sidan. När du har läst detta avtal klickar du på "Accept" (Godkänn). Ett fönster visas.
  • Klicka på länken "Download it" (Hämta) för ditt operativsystem.
  • Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
 • Steg 2 - Extrahera den hämtade filen.Dubbelklicka på den hämtade filen för att extrahera den. Beroende på vilket operativsystem du använder kan filen packas upp automatiskt när den hämtas.

  Följande fil skapas: DSCA700.app [filstorlek: 4 719 092 byte]*
  (*) Beroende på inställningarna i operativsystemet kanske filtillägget inte visas.
 • Steg 3 - Kopiera uppdateringsfilen till inspelningsmediet (Memory Stick Duo/CF-kort/Microdrive).
  • Ställ in inspelningsmediet (Memory Stick Duo/CF-kort/Microdrive) som du vill använda för uppdateringen och formatera det med kameran.
   Obs:
   • Om det inte formateras kan det hända att uppdateringen av inbyggd programvara inte startar.
   • Observera att alla data, även skyddade bilder, kommer att raderas vid formateringen och kan inte återställas.
   Så här formaterar du inspelningsmediet:
   1. Ställ in knappen POWER på läget ON.
   2. Tryck på knappen MENU och markera den typ av minneskort du använder för uppdateringen (Memory Stick Duo/CF-kort/Microdrive) i inställningsmeny-2.

   3. Välj format i uppspelningsmeny-1 med flervalsknappen och tryck sedan mitt på flervalsknappen.

   4. Bekräftelsefönstret visas. Välj [OK] med flervalsknappen och tryck sedan mitt på flervalsknappen.
   5. När formateringen är slutförd trycker du på knappen MENU för att gå ur menyn.
  • Om datorn har en kortplats som är kompatibel med Memory Stick Duo eller CF-kort eller Microdrive:
   • Sätt in inspelningsmediet som formaterats i kameran i datorns kortplats.
   • Kopiera uppdateringsfilen (DSCA700.app) till inspelningsmediets rotkatalog.
   • Obs! Inspelningsmediet måste var formaterat för kameran. Säkerhetskopiera dina data innan du gör formateringen eftersom alla data (inklusive skyddade bilder) raderas under processen och inte går att återställa.
   • Om datorn inte har en kortplats som är kompatibel med Memory Stick Duo eller CF-kort eller Microdrive:

    • Sätt in ett formaterat inspelningsmedium i kameran (se till att inspelningsmediet formaterats i kameran och inte i datorn).
    • Sätt in ett fulladdat batteri (NP-FM500H) i kameran eller anslut den till nätadaptern.
    • Ställ knappen POWER på ON.
    • Tryck på knappen MENU för att visa Tagningsmenyn.
    • Välj sidan 2 i inställningsmenyn med flervalsknappen och kontrollera att "USB-anslutning" är inställd på "Massminne".

    • Om så inte är fallet ändrar du inställningen till "Massminne".
     • Välj "USB-anslutning" med flervalsknappen.
     • Tryck mitt på flervalsknappen.
     • Välj "Massminne" med flervalsknappen. Tryck sedan mitt på flervalsknappen.
    • Tryck på knappen MENU för att stänga menyn.
    • Anslut kameran till datorn med USB-kabeln som medföljde kameran.
    • Kopiera uppdateringsfilen (DSCA700.app) till rotmappen på inspelningsmediet som sitter i kameran.
    • När filen har kopierats kopplar du från USB-kabeln.
 • Steg 4 - Uppdatera kamerans inbyggda programvara.Viktigt: Under uppdateringen av programvaran ska du antingen använda batteripaketet NP-FM500H, som ska vara fulladdat, eller nätadaptern/laddaren AC-VQ900AM (säljs separat).
  Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen av programvaran, eftersom kameran kan få permanenta skador.
  1. Ställ knappen POWER på läget ON och välj vilket minnekort som ska användas för uppdateringen (Memory Stick Duo/CF/Microdrive). För sedan knappen POWER till läget OFF.
  2. Sätt in inspelningsmediet med uppdateringsfilen i kameran. Tryck på och håll ner knappen MENU medan du för knappen POWER till läget ON.

  3. Bekräftelsefönstret visas.

  4. Om bekräftelsefönstret inte visas på LCD-skärmen:
   • Om inspelningsmediet inte formateras kan det hända att uppdateringen av inbyggd programvara inte startar.
   • Kontrollera att uppdateringsfilen (DSCA700.APP) finns i rotmappen på inspelningsmediet.
  5. Använd flervalsknappen för att markera "OK". Tryck sedan mitt på flervalsknappen för att bekräfta. Om du väljer "Nej" avslutas processen.
  6. Uppdateringen startar.

  7. När uppdateringen är klar visas ett meddelande om att uppdateringen är klar och att kameran startas om automatiskt efter ca 10 sekunder.

  8. För knappen POWER till läget OFF när kameran har startat om och ta sedan bort inspelningsmediet.
 • Steg 5 - Kontrollera versionen på den inbyggda programvaran.
  • Ställ knappen POWER på ON.
  • Tryck på knappen MENU. Menyn visas nu på LCD-skärmen.
  • Tryck på knappen DISP (Display).
  • Versionen på den inbyggda programvaran visas i ett fönster på LCD-skärmen. Kontrollera att versionen som visas är "Ver.4".

  • Tryck mitt på flervalsknappen för att stänga versionsvisningen.
  • Viktigt: Om uppdateringen av den inbyggda programvaran inte kan genomföras kontaktar du Sony. När kameran har uppdaterats ska du formatera inspelningsmediet eller ta bort uppdateringsfilen (DSCA700.app) från mediet.