Om den här filen

Hämtningstjänsten avslutades 31 mars 2017
Denna inbyggda programvara är endast avsedd för Alpha-kameror på den europeiska marknaden
Målenhet
 • DSLR-A100 - kamerahus med inbyggd programvara av version 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03
 • DSLR-A100K - zoomobjektivsats med inbyggd programvara av version 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03
 • DSLR-A100W - zoomobjektivsats med inbyggd programvara av version 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03
 • DSLR-A100H - zoomobjektivsats med inbyggd programvara av version 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03
Förbättringar

Med denna uppdatering får kameran stöd för visningen av objektivinformation (brännvidd) för zoomobjektiv DT 55-200 mm F4-5.6.


Så här fastställs versionen av den inbyggda programvaran
 1. Ställ POWER-knappen på ON.
 2. Tryck på knappen MENU. Menyn visas nu på LCD-skärmen.
 3. Tryck på knappen(Display).
 4. Versionen på den inbyggda programvaran visas i ett fönster på LCD-skärmen.

  Om den version av den inbyggda programvaran som visas är 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03 bör kameran uppdateras.
  Om den version av den inbyggda programvaran som visas är 1.04 behöver kameran INTE uppdateras.
Dator- och maskinvarukrav

Du behöver en dator som uppfyller följande krav:


 1. Ett av följande operativsystem:
  • Mac OS X (v10.1.3 - v10.4)
 2. En USB-port.
 3. En kortplats som är kompatibel med:
  • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo.
  • CF-kort (Compact Flash)
  • Microdrive
 4. Du måste ha tillgång till följande inspelningsmedium:
  • Ett Memory Stick Duo-/Memory Stick PRO Duo*-minneskort med en kapacitet på minst 16 MB.
   * "Memory Stick Duo" är den term som används i denna del.
  • Ett CF-kort (Compact Flash) med en kapacitet på minst 16 MB.
  • En Microdrive.
Obs!

Om du använder Windows 98/98SE går det inte att göra en USB-anslutning mellan kameran och datorn. Därför måste datorn vara utrustad med en kortplats eller kortläsare som passar ditt inspelningsmedium.

Installera

Steg 1 - Hämta uppdateringen för den inbyggda programvaran till datorn.
 • Se till att inga andra program körs.
 • Du måste acceptera villkoren i licensavtalet längst ner på sidan. När du har läst detta avtal klickar du på "Accept" (Godkänn). Ett fönster öppnas.
 • Klicka på länken "Download it" (Hämta) för ditt operativsystem.
 • Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
Steg 2 - Extrahera den hämtade filen.

Dubbelklicka på den hämtade filen för att extrahera den. Filen kan extraheras automatiskt beroende på operativsystemet.
Följande två filer skapas:

 • DSCA100.app [filstorlek: 1 817 968 byte]*
 • DSCA100.str [filstorlek: 162 168 byte]*

* Beroende på operativsystemets inställningar kanske inte filens sökväg visas.

Steg 3 - Kopiera uppdateringsfilen till inspelningsmediet (Memory Stick Duo/CF-kort/Microdrive).
 • Om datorn har en kortplats som är kompatibel med Memory Stick Duo eller CF-kort eller Microdrive:
  • Sätt i inspelningsmediet som formaterats i kameran i datorns kortplats.
  • Kopiera uppdateringsfilerna (DSCA100.app och DSCA100.str) till inspelningsmediets rotkatalog.
  • Om datorn inte har en kortplats som är kompatibel med Memory Stick Duo eller CF-kort eller Microdrive:
   • Sätt in ett formaterat inspelningsmedium i kameran (se till att inspelningsmediet formaterats i kameran och inte i datorn).
   • Sätt in ett fulladdat batteri (NP-FM55H) i kameran eller anslut kameran till nätadaptern.
   • Ställ knappen POWER på ON.
   • Tryck på knappen MENU för att visa Tagningsmenyn.
   • Välj inställningsikonenmed styrknappen(). Tryck sedan mitt på styrknappen för att visa Inställningsmenyn.
  • Se till att "Överföring" på Inställningsmenyn är inställd på "Massminne". Om så inte är fallet ställer du in "Massminne" som överföringsläge. Välj Överföring med styrknappen (). Tryck på () på styrknappen för att visa de val som är tillgängliga i detta läge. Välj "Massminne" med styrknappen(). Tryck sedan mitt på styrknappen.
  • Tryck på knappen MENU för att gå ur MENU-fönstret.
  • Anslut kameran till datorn med USB-kabeln som medföljde kameran.
  • Kopiera uppdateringsfilerna (DSCA100.app och DSCA100.str) till rotkatalogen på inspelningsmediet som sitter i kameran.
  • När filen har kopierats kopplar du från USB-kabeln.
Steg 4 - Uppdatera kamerans inbyggda programvara.
Viktigt:

Under uppdateringen av programvaran ska du antingen använda batteripaketet NP-FM55H, som ska vara fulladdat, eller nätadaptern/laddaren AV-VQ900AM (säljs separat).

Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen av programvaran, eftersom kameran kan få permanenta skador.
 • Sätt i inspelningsmediet Memory Stick Duo/CF-kort/Microdrive som innehåller uppdateringsfilerna i kameran och ställ sedan POWER-knappen på ON.
 • Tryck på knappen(Playback).
 • Bekräftelsefönstret visas.
 • Använd styrknappen () för att markera "Ja". Tryck sedan på mitt på styrknappen. Om du väljer "Nej" avslutas processen.
 • Nu startar uppdateringsproceduren.
 • När uppdateringen är slutförd visas följande fönster. Stäng av kameran och avlägsna sedan inspelningsmediet.
Steg 5 - Kontrollera versionen på den inbyggda programvaran.
 • Ställ POWER-knappen på ON.
 • Tryck på knappen MENU. Menyn visas nu på LCD-skärmen.
 • Tryck på knappen(Display).
 • Versionen på den inbyggda programvaran visas i ett fönster på LCD-skärmen. Kontrollera att versionen som visas är "Ver. 1.04".
  Viktigt:
  Om uppdateringen av programvaran inte kunde genomföras kontaktar duSony. När kameran har uppdaterats formaterar du inspelningsmediet eller tar bort uppdateringsfilerna (DSCA100.app och DSCA100.str) från mediet.