Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • DSC-QX10

Om den här filen

 • Namn: Uppgradering av inbyggd programvara Ver.3.00 för DSC-QX10 (Windows)
 • Utgivningsdatum:14/04/2014
 • Fördelar och förbättringar
  • Funtionen "Half-Press" [Halvt tryck] för avtryckaren har lagts till*
  • "NFC One-touch-anslutningen" har förbättrats*
  • * PlayMemories mobilapp version 4.2 eller senare krävs.
  • ISO Setting [ISO-inställning] har lagts till
  • MP4 Movie recording size [Filminspelningsstorleken för MP4] ändras från 1 440 × 1 080 (30p) till 1 920 × 1 080 (30p)

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Obs!
  * Starter-versionen stöds inte.

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-BN
   Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-kabeln som medföljer kameran

  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktig information!

 • Använd ett fulladdat uppladdningsbart batteri av typen NP-BN när du uppdaterar den inbyggda programvaran
 • Ta inte ut batteriet under uppdateringen eftersom kameran då kan sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar

Så här hämtar du uppdateringen av den inbyggda programvaran:

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka i kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Filen [Update_DSCQX10V300.exe] laddas ned.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

  För dig som använder Windows 8:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på Desktop [Skrivbord] på startskärmen och leta upp den hämtade filen i mappen Downloads [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Installera

När filen har laddats ned kan du installera uppdateringen av den inbyggda programvaran ver. 3.00 för DSC-QX10.

Steg 1: Öppna Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_DSCQX10V300.exe] som du laddade ned för att starta uppdateringen av den inbyggda programvaran.


  Fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] visas.

 3. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.

  Om datorn inte hittar kameran visas meddelandet "Kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen." [Could not find the camera for this update] på datorskärmen. Om det händer kan du försöka med följande:
  - Koppla från USB-kabeln och anslut den sedan igen.
  - Om datorn har flera USB-portar kan du prova med de andra terminalerna. Det kan hända att datorn även har USB-portar på baksidan.


  Ibland när kameran ansluts till datorn med USB-kabeln kan det hända att ett meddelande om att starta om datorn visas på datorskärmen. Om ett sådant meddelande visas tar du ut batteriet från kameran, startar om datorn och följer anvisningarna från "2. Öppna uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]".
 4. Kontrollera att ikonen för säker borttagning av maskinvara visas i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen.
 5. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]. Figur 1 visas i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] och Figur 2 visas på kamerans LCD-skärm.

  Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.

  Figur 1Figur 2

 6. När du har bekräftat att skärmbilderna i Figur 1 och 2 visas klickar du på Nästa [Next]. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen. (Figur 3)
 7. När du har bekräftat att Current Version [Nuvarande version] är lägre än 3.00 klickar du på [Nästa].
  Om skärmbilden i Figur 4 visas behövs ingen uppdatering. Koppla från USB-anslutningen enligt meddelandet och klicka på Avsluta [Finish]. Stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.

  Figur 3: Uppdatering behövs.

  Figur 4: Uppdatering behövs inte.

 8. Klicka på ikonen för säker borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen för att koppla från USB-anslutningen enligt anvisningarna i Figur 5.
  Anmärkning: Låt USB-sladden sitta kvar även efter att USB-anslutningen har kopplats från enligt anvisningarna ovan.
  Figur 5

 9. Tryck på knappen [Shutter] [Avtryckare] för att slutföra återställningen av kameran.

  Obs! Skärmen stängs av när knappen [Shutter] [Avtryckare] trycks ned. Gå vidare till nästa steg.
 10. Klicka på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] (Figur 5).
 11. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i Figur 6 visas.
 12. Klicka på Kör [Run] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 10 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-sladden under uppdateringen.
  Figur 6

 13. När uppdateringen är klar visas skärmbilden i Figur 7. Klicka på Avsluta [Finish] och dra ur USB-kabeln.
  Figur 7

 14. Stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.

Steg 2: Kontrollera att kamerans inbyggda programvara är ver. 3.00.

 1. Anslut din smartphone eller surfplatta och kamera med mobilappen PlayMemories (version 4.2 eller senare).
 2. Tryck ned avtryckarknappen [Shutter] halvvägs för att fokusera. Om ett grönt märke visas (som nedan) är den inbyggda programvaran version 3.00.