Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar uppspelningen för vissa TuneIn-stationer
  Obs!
  • Om du använder programmet HDD Audio Remote måste du även uppdatera det programmet.
  • Den senaste versionen av programmet HDD Audio Remote stöder inte operativsystemen Android 3 (och tidigare) och iOS 8 (och tidigare).

[+] Tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara 19404R för HAP-S1 / HAP-Z1ES

Filversion

 • Version 19404R

Filstorlek

 • 74 MB (77 776 256 byte)

Utgivningsdatum

 • 14-01-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad. Om versionsnumret är 19404R eller senare behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Slå på spelaren
 2. Tryck på HOME på spelaren och vänta tills startmenyn visas på LCD-skärmen innan du fortsätter
 3. På startmenyn markerar du Settings (Inställningar) och väljer sedan ENTER med snabbvalsratten
 4. I menyn Settings (Inställningar) markerar du System Settings (Systeminställningar) och väljer sedan ENTER med snabbvalsratten
 5. Markera System Information (Systeminformation) och välj ENTER
 6. Versionsnumret för den fasta programvaran visas på LCD-skärmen:
  ”Software Version 19404R” (Programvaruversion 19404R) – om versionsnumret är 19404R eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran

Du behöver

 • en Ethernet-kabel för att ansluta spelaren till internet vid trådbunden LAN-anslutning
 • en aktiv internetanslutning

Viktigt meddelande

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada spelaren
 • Stäng inte av spelaren och koppla inte bort anläggningen från strömmen medan uppdateringen pågår
 • Tryck inte på några andra knappar än de som anges i anvisningarna.

Hämta och installera

Ställa in utrustningen

 1. Anslut spelaren till internet med en Ethernet-kabel eller Wi-Fi
 2. Slå på spelaren

Hämta uppdateringen:

 1. Tryck på HOME och vänta tills startmenyn visas på LCD-skärmen innan du fortsätter
 2. På startmenyn markerar du Settings (Inställningar) och väljer sedan ENTER med snabbvalsratten
 3. I menyn Settings (Inställningar) markerar du Network Update (Nätverksuppdatering) och väljer sedan ENTER med snabbvalsratten
 4. Meddelandet Perform version update? (Uppdatera version?) visas på LCD-skärmen
 5. Välj OK och tryck sedan på ENTER
 6. Hämtningen startas och du ser processen på LCD-skärmen
 7. När hämtningen är klar startar uppgraderingen och du ser den på LCD-skärmen
 8. När uppgraderingen är klar startas spelaren om automatiskt. Använd inte och stäng inte av spelaren förrän uppdateringen är klar
 9. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är 19404R har den inbyggda programvaran uppdaterats

Frågor och svar

Möjligt problem under uppdateringen

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för spelaren via internet.

Meddelandet ”Cannot connect to server” (Det går inte att ansluta till servern) visas på LCD-skärmen.
Problemet kan bero på nätverksanslutningen.

 1. Vid trådbunden LAN-anslutning bör du kontrollera att LAN-kabeln är ansluten
 2. Kontrollera nätverksinställningarna och se om du har bekräftat om din spelare har en egen IP-adress eller inte
 3. Pröva att uppdatera igen

Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
Slå på spelaren och pröva att uppdatera igen

Hämtningsprocessen (steg 6 i ”Hämta uppdateringen” ovan) har redan tagit över 60 minuter och är fortfarande inte klar.
Avbryt nätverksuppdateringen och kontrollera sedan nätverksanslutningen.

Uppdateringsprocessen (steg 7 i ”Hämta uppdateringen” ovan) har redan tagit över 60 minuter och är fortfarande inte klar.

 1. Dra ut nätströmskabeln från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
 2. Slå på spelaren
 3. Pröva att uppdatera igen

Uppdateringsprocessen för databasen stoppas med ett felmeddelande.
Stäng av och slå på spelaren. Uppdateringsprocessen startas om igen.