Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • HT-XF9000
VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där ett gnisslande ljud eller en ljudsignal hörs i Bluetooth®-ljudet i Apple® Mac OS®
 • Förbättrar funktionssäkerheten för Bluetooth
 • Förbättrar HDMI®-anslutningsmöjligheterna

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Förbättrar HDMI®-anslutningsmöjligheterna
 • Löser ett problem där det hörs ett ljud när man avslutar vissa PlayStation®4-spel
 • Lägger till stöd för eARC-funktionen.
  Obs!
  • eARC är en ny standardiserad HDMI 2.1-funktion som lägger till stöd för de senaste ljudformaten, förutom de ljudformat som stöds av den befintliga Audio Return Channel-funktionen (ARC).
  • Med eARC-funktionen kan du njuta av ljudinnehåll som Dolby Atmos®-Dolby TrueHD® och DTS:X®, eller flerkanaligt LPCM-innehåll som inte kan överföras med ARC-funktionen
 • Förbättrar anslutning med tv-apparater från andra tillverkare

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara version 2.155 för HT-XF9000

Filversion

 • 2.155

Filstorlek

 • 87.2 MB (91 496 041 byte)

Utgivningsdatum

 • 27-08-2020

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny soundbar. Om versionsnumret är 2.155 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att du har valt ingången som soundbaren är ansluten till. Om soundbaren är ansluten till HDMI 2-porten ska du alltså välja HDMI 2 som ingång.
 2. Slå på soundbaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. På startskärmen väljer du [Setup] (inställningar) → [Advanced Settings] (avancerade inställningar) med pilknapparna på fjärrkontrollen. Tryck sedan på ENTER.
 5. Markera [System Information] (systeminformation) och tryck på ENTER.
 6. Versionsnumret för den fasta programvaran visas på tv-skärmen:
  Programvaruversion 002.155 (du kan ignorera den första och andra nollan i versionsnumret) – om versionsnumret är 2.155 eller högre har du redan den senaste programvaruversionen.

Viktigt meddelande

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada HT-XF9000.
 • Stäng inte av HT-XF9000 och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
 • Dra inte ut nätsladden medan programmet hämtar och uppdaterar.
 • Dra inte ut nätsladden förrän uppdateringen är klar. Det kan orsaka systemfel.

Hämta och installera

Uppdatera via en USB-minne och datorn

Hämta uppdateringen till din dator, överför den till ett USB-minne och överför det sedan till HT-XF9000.

Förberedelser inför uppdatering av inbyggd programvara

Innan du hämtar den inbyggda programvaran ska du kontrollera att datorn körs med ett av följande operativsystem och förbereda USB-enheten.

Operativsystem

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen X9HT1-2_155.zip till din dator och kom ihåg var du sparade den.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties Kontrollera att storleken är 87.2 MB (91 496 041 byte).
Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:
 1. Packa upp uppdateringsfilen från X9HT1-2_155.zip-filen.
  • För Mac OS X®-operativsystem:
   1. Gå till den plats där filen sparades och dubbelklicka på filen X9HT1-2_155.zip.
   2. En ny fil skapas som kallas F_X9HT1.UPG.
  • För Microsoft® Windows® 10/8.1:
   1. Gå till den plats där filen sparades och högerklicka på filen X9HT1-2_155.zip. Klicka sedan på Extrahera alla.
    Obs! För Windows® 8.1 och Windows® 10 med standardinställningar för Internet Explorer® sparas filen i mappen Downloads (hämtade filer). För att hitta mappen med hämtade filer klickar du på skrivbodsikonen på startskärmen, och sedan använder du Utforskaren i Windows för att hitta den hämtade filen.
   2. Klicka på Extrahera i fönstret Extrahera komprimerade mappar.
   3. En ny fil skapas som kallas F_X9HT1.UPG.
 2. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
 3. Överför filen F_X9HT1.UPG till USB-lagringsenheten:
  • För Mac OS X®-operativsystem:
   1. Dra och släpp F_X9HT1.UPG till USB-enhetens rotmapp.
  • För Windows-operativsystem:
   Gå till platsen där filen skapades och högerklicka på filen F_X9HT1.UPG.
   1. På menyn klickar du på Skicka till ... och sedan klickar du på den disk som representerar din USB-enhet (t.ex. flyttbar disk E:).
   2. F_X9HT1.UPG kopieras till USB-enheten.
  Obs! Uppdateringen kan inte utföras om filen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om filnamnet ändras.
 4. Ta bort USB-enheten från datorn när du har kopierat F_X9HT1.UPG till den.
Överför uppdateringen till din HT-XF9000

Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen till HT-XF9000.

Förbered utrustningen:
 1. Slå på tv:n och kontrollera att du har valt ingången som soundbaren är ansluten till. (Om soundbaren till exempel är ansluten till HDMI 2-porten väljer du HDMI 2 som ingång)
 2. Slå på soundbaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. Sätt i USB-enheten som innehåller F_X9HT1.UPG.
Överför uppdateringen:
 1. På startmenyn [Home] använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja [Setup] (inställningar) → [Advanced Settings] (avancerade inställningar) → [Software Update] (programvaruuppdatering). Tryck sedan på [Enter].
 2. Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 002.155] (Uppdatera till en ny programvaruversion. Stäng aldrig av strömmen medan uppdateringen pågår. Aktuell version xxx.xxx Ny version 002.155). Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 3. Meddelandet [Update Caution] (Uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen. Välj [OK] med fjärrkontrollen och tryck på [ENTER].
 4. Soundbaren hämtar den inbyggda programvarans data från USB-minnet.
 5. Efter hämtningen startas soundbaren om och uppdateringen av huvudenheten startar. När huvudenheten uppdateras visas uppdateringsförloppet på LED-indikatorn.
 6. När huvudenheten har uppdaterats startas soundbaren automatiskt om igen. Om det behövs uppdateras sedan subwoofern och de bakre högtalarna.
 7. När avslutningsmeddelandet visas på tv:n är uppdateringen klar.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är 2.155 har den inbyggda programvaran uppdaterats.

Felsökning

Om du får problem med att uppdatera soundbarens fasta programvara med en dator och ett USB-minne.

 • LED-indikatorerna ”TV”, ”BLUETOOTH”, ”USB”, ”HDMI” och ”ANALOG” blinkar växelvis.
  Ett uppdateringsfel har uppstått.
  1. Stäng av mottagaren och dra ut nätströmskabeln.
  2. Vänta i minst 10 sekunder och koppla sedan in nätsladden igen och slå på strömmen.
  3. Utför proceduren ”Uppdatera via USB-minne” igen.

 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick
  Slå på soundbaren och upprepa proceduren för uppdatering via USB-minne.

 • Det går inte att extrahera uppdateringsfilen X9HT1-2_155.zip som jag hämtade från uppdateringswebbplatsen.
  Hämtade du filen utan problem? Pröva att radera filen och hämta den igen.

 • Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
  1. Dra ut nätströmskabeln från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Pröva att uppdatera igen.