Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2
 • WH-1000XM3

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar säkerhetsfunktionerna i systemprogramvaran
 • Förbättrar hörlurarnas allmänna prestanda

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Lägger till en funktion som gör att du kan växla beröringssensorn mellan Aktiverad och Avaktiverad (endast WH-1000XM3)
  Obs! För att kunna använda den här funktionen för beröringssensorkontroll måste version 6.0.0 (eller senare) av appen ”Sony | Headphones Connect” vara installerad.
 • Amazon Alexa stöds nu
  Obs!
  • För att kunna använda Amazon Alexa med WI-1000X/WH-1000XM2 måste du ha version 4.0.0 eller senare av ”Sony | Headphones Connect”.
  • För att kunna använda Amazon Alexa med WH-1000XM3-hörlurar måste du ha Sony | Headphones Connect version 4.1.0 eller senare.
 • Språkval för röstanvisningar stöds nu (endast WH-1000XM3)
  Obs! För att kunna ändra språket för röstanvisningarna med WH-1000XM3-hörlurarna måste du ha Sony | Headphones Connect version 4.1.0 eller senare.
 • Optimerar hörlurarna för Google Assistant
 • Andra funktionsförbättringar
  VIKTIGT! Installationen av den här inbyggda programvaran innebär bara att hörlurarna blir kompatibla med Google Assistant.
Obs! Google och Android är varumärken som tillhör Google LLC.

Systemkrav

 • En Android-enhet (V5.0 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller senare)
 • En aktiv internetanslutning
 • Den senaste versionen av appen ”Sony | Headphones Connect” måste vara installerad.
 • Hörlurarna måste vara anslutna till din Android- eller iOS-enhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av fast programvara 4.5.2 för WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3

Filversion

 • Version 4.5.2

Utgivningsdatum

 • 28-05-2020

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Kontrollera den inbyggda programvaruversionen på följande sätt:

 1. Starta appen ”Sony | Headphones Connect”.
 2. Anslut WI-1000X/WH-1000XM2/WH-1000XM3 till ”Sony | Headphones Connect”-appen.
 3. Tryck på de tre punkterna (menyknappen) i det övre högra hörnet.

  *Vilken enhet som visas på skärmen beror på vilken enhet som är ansluten.
 4. Välj den version av din enhet som visas i menyn. Det här alternativet visas endast om enheten är ansluten.
 5. Bekräfta versionen av den inbyggda programvaran på WI-1000X/WH-1000XM2/WH-1000XM3.

Viktigt meddelande

 • Ladda INTE batteriet och stäng INTE av hörlurarna medan du hämtar/överför data eller uppdaterar dem. Det kan leda till att hörlurarna blir obrukbara.
 • Uppdatera INTE på en plats där Wi-Fi-signalen inte är pålitlig, till exempel
  – på ett tåg eller plats med trög Wi-Fi-signal
  – nära mikrovågsugnar, trådlösa telefoner eller andra enheter som använder frekvensbandet 2,4 GHz.
 • Kontrollera att båda enheterna (Android/iOS-enheten och WI-1000X/WH-1000XM2/WH-1000XM3) är fulladdade.
 • Koppla bort alla andra Bluetooth-enheter, till exempel bärbara enheter och smartklockor, från din Android/iOS-enhet innan du startar uppdateringen.

Innan du uppgraderar

 • Efter uppdateringen kan den inbyggda programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • Uppdateringen tar cirka 60 minuter att genomföra. Filstorleken är cirka 3,3 MB (WI-1000X/WH-1000XM2), 3,6 MB (WH-1000XM3).
 • Har du en iOS-enhet måste du stänga av Google Assistant innan du uppdaterar.
 • Beroende på radiovågorna och din Android- eller iOS-enhet kan det ta längre tid att slutföra.

Hämta och installera

Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna:
 • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
 • Överför information från iOS- eller Android-enheten till hörlurarna.
 • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Starta appen ”Sony | Headphones Connect”.
 2. Anslut WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 till ”Sony | Headphones Connect”-appen.
  • Om du aldrig tidigare har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”-appen följer du anvisningarna på skärmen för att ansluta hörlurarna till Android-enheten.
  • Om du har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”-appen tidigare väljer du hörlurarna.
 3. Nedanstående skärm visas när anslutningen har upprättats.
 4. Om uppdateringen är tillämplig visas ”Headphone update is available” (hörlursuppdatering tillgänglig) och du kan trycka på ”More Info” (mer information).
 5. Kontrollera att ”Version 4.5.2” visas och tryck på OK för att starta uppdateringen.
 6. När hämtningen har startat visas automatiskt nästa skärm när hämtningen är slutförd.
  Obs!
  När meddelandet [Bluetooth Pairing Request] (Bluetooth-kopplingsbegäran) visas trycker du på ”Pair” (parkoppla). Uppdateringen fortsätter. (Endast för iOS-enheter.)
 7. Överföringen startar. Nästa skärm visas automatiskt när hämtningen är slutförd.
 8. När överföringen har startat visas automatiskt nästa skärm när överföringen är slutförd. Det tar ungefär en minut.
  Obs!
  Ladda inte batteriet och stäng inte av hörlurarna medan du hämtar uppdateringar, överför data eller uppdaterar. Det kan leda till att hörlurarna blir obrukbara.
  Om ett bortkopplingsmeddelande visas väntar du tills den ansluts igen automatiskt.
 9. När uppdateringen är slutförd, tryck på ”OK”.
  Om skärmen inte visas kontrollerar du att versionen har uppgraderats i nästa steg.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Check the firmware version] (kontrollera programvaruversion).

Om den version av den inbyggda programvaran som visas är ”4.5.2” är uppgraderingen klar.

Frågor och svar

Ett felmeddelande om uppdateringen visas.

 1. Tryck på ”OK”.
 2. Starta om (stäng av och slå på) WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3.
 3. Starta sedan om ”Sony | Headphones Connect” och gör uppdateringen igen

Även om uppdateringen misslyckades ska du kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen är 4.5.2 har den inbyggda programvaran uppdaterats. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen. Du kan kontrollera ”Version” via inställningen i appen ”Sony | Headphones Connect”. Information om hur du kontrollerar versionen finns under ”Check the firmware version” (kontrollera version av inbyggd programvara) på den här sidan.