Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • HVL-F60RM

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Stabilare ljusemission

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Gör det möjligt att använda funktionen External Flash Set (inställningar för extern blixt) med kompatibla kameror med utbytbart objektiv
  Obs! Det går endast att använda den här funktionen när blixten är monterad direkt på kameran. Den går inte använda för att fotografera med extern blixt med kabel.
 • Kompatibla kameramodeller:

  • ILCE-7RM4 (med version 1.10 eller senare av den inbyggda programvaran)
  • ILCE-7RM3 (med version 3.10 eller senare av den inbyggda programvaran)
  • ILCE-7M3 (med version 3.10 eller senare av den inbyggda programvaran)

Filinformation

Filnamn

 • HVL-F60RM-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.2.01 (Mac)

Filversion

 • 2.01

Filstorlek

 • 1.7 MB (1 683 447 byte)

Utgivningsdatum

 • 21-04-2020

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 2.01 behövs ingen uppdatering.

 1. Välj [Menu] (meny) → [2/2] → [VERSION] → [FLASH] (blixt) på enheten.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Datormaskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • Ledigt utrymme i RAM-minnet: 512 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Strömkälla för enheten:
  • fyra nya alkaliska LR6-batterier (storlek AA)
  • eller
  • fyra fulladdade nickelmetallhydridbatterier (Ni-MH) i storlek AA
  Obs! Uppdateringen kan endast göras när enheten har tillräckligt mycket batteri. Vi rekommenderar att du använder nya eller fulladdade batterier.
 • Använd en USB-standardkabel eller USB-kabeln som är ansluten till kameran.
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Använd fyra nya alkaliska LR6-batterier (storlek AA) eller fyra fulladdade nickelmetallhydridbatterier (Ni-MH) i storlek AA.
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Annars kan enheten sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge.
 • Se till att alla apparater utom datorn är frånkopplade.

Installera drivrutinen:

Utför de här åtgärderna när du är ansluten till internet.

Enhetsdrivrutinen från Silicon Labs krävs vid uppdatering av enheten.

Hämta följande fil. Spara den hämtade filen på Skrivbordet på datorn (rekommenderas).

 1. Dubbelklicka på den hämtade filen SiLabsUSBDriverDisk.dmg. Anslut inte enheten i det här läget.
 2. Mappen [Silicon Labs VCP Driver Install Disk] visas.
 3. Dubbelklicka på [Install CP210x VCP Driver] i mappen.
 4. Installationsskärmen visas. Klicka på [Continue] (fortsätt) för att fortsätta.
 5. Skärmen för programlicensavtal visas. Klicka på [Agree] (godkänn).
 6. Behörighet att installera hjälpverktyg krävs. Ange det lösenord du använder för att logga in på administratörskontot.
 7. Om tillägget är blockerat öppnar du systeminställningarna Security & Privacy (säkerhet och sekretess).
 8. Klicka på knappen i systeminställningarna Säkerhet och sekretess och välj [Allow] (tillåt).

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen [Update_HVLF60RMV201.dmg] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_HVLF60RMV201.dmg]. Anslut inte enheten i det här läget.
 3. [Update_HVLF60RMV201] expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen.
 5. När du öppnar filen, visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.

 6. System Software Updater startar.

 7. Slå på enheten.
 8. Använd en USB-standardkabel eller USB-kabeln som är ansluten till kameran. Anslut sedan datorn och enheten. Enhetens LCD-skärm stängs av när du ansluter den med USB-kabeln.

  Obs! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet ”Could not find the device for this update” (Kunde inte hitta enheten för den här uppdateringen). Pröva i så fall följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.

 9. Kontrollera enhetens LCD-skärm och klicka på [Next] (nästa). Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen.
  När du har bekräftat att [Current version] (Nuvarande version) är version 2.00 eller tidigare klickar du på Next (nästa)

  Obs! Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 2.01 eller senare behövs ingen uppdatering.
  Avbryt i så fall USB-anslutningen och klicka på [Finish] (slutför), stäng av enheten, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och slå på enheten igen.

  Uppdatering krävs


  Uppdatering krävs inte

 10. Enheten återställs automatiskt.
  Nedanstående skärmbild visas.

  Obs! Inläsningsikonen kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.

 11. Starta uppdateringen
  Efter den automatiska återställningen visas följande skärm och uppdateringen startar. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (cirka 10 minuter).
  Obs! Stäng inte av enheten och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 12. Slutför uppdateringen
  När uppdateringen är klar visas skärmen nedan. Enheten startas om automatiskt, vilket kan ta några minuter.
  När skärmen visas trycker du på [Finish] (slutför) och kopplar från USB-kabeln. Stäng av enheten och slå på den igen.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är Ver.2.01.

 1. Välj [Menu] (meny) → [2/2] → [VERSION] → [FLASH] (blixt) på enheten.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.