Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILCE-7RM3

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Lägger till funktionen External Flash Set (inställningar för extern blixt):
  Använd den här funktionen för att konfigurera inställningarna för en ansluten blixt eller trådlös radiofjärrkontroll (säljs separat) direkt från kameran.

  Kompatibla blixtmodeller

  • HVL-F60RM (med version 2.00 eller senare av den inbyggda programvaran i blixten)
  • HVL-F45RM (med version 2.00 eller senare av den inbyggda programvaran i blixten)

  Kompatibel trådlös radiofjärrkontroll:

  • FA-WRC1M (med version 3.00 eller senare av den inbyggda programvaran)

  Mer information finns i hjälpguiden:

 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen

v3.01 (16-05-2019)
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet
v3.00 (2019-04-11)
 • Lägger till ögonautofokus i realtid för djur [1]
 • Gör det möjligt att använda ögonautofokus i realtid genom att trycka ned slutarknappen halvvägs eller genom att trycka på knappen AF-ON
 • Funktion för seriefotografering har lagts till
 • Möjliggör användning med den trådlösa fjärrkontrollen RMT-P1BT
 • Övriga förbättringar:
  • [MENU] kan tilldelas till en anpassningsbar knapp
  • Flikhantering för [MENU] med Fn-knappen
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

 • [1]
 • Det är inte möjligt att spåra människo- och djurögon samtidigt.
 • Ögonspårningen kanske inte fungerar på grund av omgivningen, djurtypen eller djurets rörelse.
v2.10 (18-12-2018)
 • Förbättrar följande:
  • I sällsynta fall kan kameran sluta fungera när du för över RAW-data på ett SD-kort som redan har använts flera gånger
   Obs!
   • Detta kan också orsaka avvikelser i filerna som hanterar bilderna och förhindra att bilderna visas på kameran.
   • Inga bilddata på minneskortet kommer att skadas eller tas bort, förutom data som fördes över när avbrottet inträffade.
  • Om du tar en bild samtidigt som du använder den automatiska granskningsfunktionen kan kameran ibland sluta fungera
 • Löser problemet som orsakades av ett specifikt minneskort från tredje part, som inte kunde registreras av kameror från Sony
v2.00 (2018-10-10)
  Stöd för ”SEL400F28GM” och ”SEL24F14GM”:
  • Den optiska bildstabiliseringen har optimerats och ett nytt bildstabiliseringsläge i objektivet har lagts till (läge 3) (endast SEL400F28GM)
  • Lägger till Function Ring(Lens) (Funktionsring (Objektiv)) i menyn
   Obs! För objektivet SEL400F28GM kan förutom Power Focus även inställningen APS-C S35/Full Frame Sel. (APS-C S35/Helbild) tilldelas till funktionsringen.
  • Lägger till inställningen [Aperture Drive in AF] (Bländarenhet i AF) i menyn
   *Bländarenheten ger mindre ljud ifrån sig när [Silent priority] (Tyst prioritet) aktiveras för objektivet ”SEL400F28GM” eller ”SEL24F14GM”. Det kan till exempel användas i miljöer där
   man vill ha minimalt brus från kameran. Observera att autofokus kan bli långsammare när [Silent priority] (Tyst prioritet) är aktiverat.
  Nya funktioner:
  • [AF Track Sens] kan tilldelas till en anpassningsbar knapp
  • När funktionen används med LA-EA3-monteringsadaptern stöds alla fokusområden
   Obs! Nya alternativ för fokusområden: Zone (Zon), Expand Flexible Spot (Utöka flexibel spot) och Lock-on AF (AF-lås).
   Gafflingsfotografering är tillgänglig under tyst fotografering när [File Format] (Filformat) är inställt på [RAW] eller [RAW & JPEG] och [RAW File Type] (RAW-filtyp) är inställt på [Uncompressed] (Okomprimerad).
  Övriga förbättringar:
  • Bättre prestanda och övergripande stabilitet i kameran
  • Bättre återgivning av graderingen av RAW-bilder
   Obs! Imaging Edge-programvaran måste uppdateras för att dra nytta av förbättringen av RAW-bearbetning.
  • Bättre stabilitet i exponering vid fotografering med blixt i en miljö med blinkande ljuskällor
  • Förbättrad hantering av kontinuerliga bilder i grupp
   I hjälpguiden hittar du information om de nya funktionerna.
v1.10 (2018-08-05)
 • Ett nytt intervallalternativ kan nu väljas för tagning av flera bilder med Pixel Shift: [On: Shooting Interval 0.5sec] (På: Fotograferingsintervall 0,5 s) finns nu på menyn
  *Använd den senaste versionen av programvaran Imaging Edge (1.2 eller senare) när kameran är ansluten till en dator.
  *Intervallet kan bli något längre om du använder ett objektiv med A-fattning via en monteringsadapter (LA-EA1/LA-EA2/LA-EA3/LA-EA4).
 • Gaffling är nu tillgängligt vid tyst fotografering med okomprimerad RAW
 • Förbättrar visningsnivån vid S-Log-fotografering
 • Förbättrar ögonautofokus, som i vissa fall inte fungerade korrekt
 • Löser ett problem där [Viewfinder Brightness] (Sökarens ljusstyrka) inte visades korrekt i [Manual] (Manuellt läge)
v1.01 (2017-11-12)
 • Löser situationer där funktionen för att ange filnamn inte fungerar korrekt
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

Filinformation

Filnamn

 • ILCE-7RM3-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.3.10 (Windows)

Filversion

 • 3.10

Filstorlek

 • 293 MB (308 186 320 byte)

Utgivningsdatum

 • 17-12-2019

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 3.10 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu --> Setup subpage [7] --> Version (Meny > Inställning delsida [7] > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

  Systemprogramvarans versionsnummer

Systemkrav

Operativsystem


Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Datorns maskinvara


Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.

   Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är Batterikraftsnivå (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran

  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Det plötsliga avbrottet kan medföra att kamera slutar fungera.
 • Ta ut kortet ur kameran innan du börjar.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.

Så här hämtar du uppdateringen

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen och klicka på [Download] (Hämta) nedan.
 3. Filen [Update_ILCE7RM3V310.exe] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).


 5. Anmärkning för Windows 8.1-/10-användare:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på [Skrivbord] på startskärmen och leta reda på filen i mappen [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_ILCE7RM3V310.exe] som du hämtade. - Anslut inte kameran.
 3. System Software Updater startar.

  Uppdateringsprogram för systemprogramvara

 4. Sätt på kameran.
 5. Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater och välj Menu > Setup subpage [4] > USB Connection (Meny > Inställning delsida [4] > USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att Mass Storage (Masslagring) är markerat.
  Om ett annat läge än Mass Storage (Masslagring) är valt, ska du välja Mass Storage (Masslagring).

  Stage (Steg) – Mass Storage (Masslagring)

 6. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln. ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! När kameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på kameran av. fortsätt till nästa steg.
  Om LCD-skärmen på kameran inte stängs av, kan du försöka med något av följande alternativ:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  Ibland när kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln visas ett meddelande som uppmanar dig att starta om datorn. Om ett sådant meddelande visas tar du ut batteriet ur kameran, startar om datorn och följer anvisningarna från ”2. Starta System Software Updater”.
 7. Kontrollera LCD-skärmen på kameran och klicka sedan på Next (Nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är ”Ver.3.01 eller tidigare” klickar du på Next (Nästa). Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 3.10 eller senare behövs ingen uppdatering. I det här fallet kopplar du bort kameran från datorn och klickar på Finish (Slutför). Stäng av kameran, ta ut och sätt tillbaka batteriet och slå på kameran igen.

  Uppdatering krävs
  Uppdateringsprogram för systemprogramvara – Aktuell version

  Uppdatering krävs inte
  Uppdatering krävs inte

 8. Klicka på Next (Nästa). Följande skärm visas:
  Återställ kameran automatiskt
 9. När den automatiska återställningen är klar visas följande skärm.
  Förloppsindikatorn visas under uppdateringsprocessen (cirka 5 minuter).
  Uppdatera förloppsindikator
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 10. Enheten startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att enheten är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas. Klicka på Finish (Slutför) när LCD-skärmen visas och koppla från USB-kabeln.
  Klicka på Finish (Slutför)
  När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.
  Återställer data. Vänta...

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.3.10.

 1. Välj Menu > Setup subpage [7] > Version (Meny > Inställning delsida [7] > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

  Aktuellt versionsnummer av systemprogramvaran

Frågor och svar

Uppdateringen slutförs inte

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.