Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • DSC-RX10M4

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Lägger till ögonautofokus i realtid för djur[*].
 • Aktiverar funktioner för att använda ögonautofokus i realtid genom att trycka ned slutarknappen halvvägs.
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

 • [*]
  • Det är inte möjligt att spåra människo- och djurögon samtidigt.
  • Ögonspårningen kanske inte fungerar på grund av omgivningen, djurtypen eller djurets rörelse.
   Mer information finns på supportwebbplatsen.

Hjälpguiden innehåller information om de nya funktionerna.

Filinformation

Filnamn

 • DSC-RX10M4-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.2.00 (Windows)

Filversion

 • 2.00

Filstorlek

 • 272 MB (285 408 464 byte)

Utgivningsdatum

 • 14-11-2019

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 2.00 behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu --> Setup subpage [6] --> Version (Meny > Inställning delsida [6] > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.


Systemkrav

Operativsystem


Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Datorns maskinvara


Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat laddningsbart NP-FW50-batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
   Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är(tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-kabeln som medföljer kameran
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FW50-batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Det plötsliga avbrottet kan medföra att kamera slutar fungera.
 • Ta ut kortet ur kameran innan du börjar.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.

Så här hämtar du uppdateringen

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen och klicka på [Download] (Hämta) nedan.
 3. Filen [Update_DSCRX10M4V200.exe] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).


 5. Anmärkning för Windows 8.1-/10-användare:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på [Skrivbord] på startskärmen och leta reda på filen i mappen [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_DSCRX10M4V200.exe] som du hämtade. - Anslut inte kameran.
 3. System Software Updater startar. 4. Sätt på kameran.
 5. Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater och välj Menu --> Setup subpage [3] --> USB Connection (Meny --> Inställning delsida [3] --> USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att Mass Storage (Masslagring) är markerat.
  Om ett annat läge än Mass Storage (Masslagring) är valt, ska du välja Mass Storage (Masslagring). 6. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln. ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! När kameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på kameran av. Fortsätt till nästa steg.
  Om LCD-skärmen på kameran inte stängs av, kan du försöka med något av följande alternativ:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  Ibland när kameran ansluts till datorn via USB-kabeln kan det hända att det visas ett meddelande om att starta om datorn på datorskärmen. Om ett sådant meddelande visas, tar du ut batteriet ur kameran eller kopplar från nätadaptern, startar om datorn och följer anvisningarna i ”2. Starta System Software Updater”.
 7. Kontrollera kamerans LCD-skärm och klicka på [Next] (Nästa). Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är ”Ver.1.00 eller tidigare” klickar du på Next (Nästa). Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 2.00 eller senare behövs ingen uppdatering. Koppla i så fall bort USB-anslutningen och klicka på [Finish] (Slutför). Stäng av kameran, ta bort batteriet eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller nätadaptern och slå på kameran igen.

  Uppdatering krävs


  Uppdatering krävs inte


 8. Klicka på Next (Nästa). Följande skärm visas:

 9. Efter en automatisk återställning visas nedanstående skärm.
  Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (cirka 5 minuter).

  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 10. När du är klar med uppdateringen visas nedanstående skärm. Dessutom startas kameran om automatiskt, vilket kan ta några minuter. Vänta tills samma skärm som visades innan programvaran uppdaterades visas på kamerans LCD.
  När skärmen visas trycker du på [Finish] (slutför) och kopplar från USB-kabeln.

  Om varningsmeddelandet om dataåterställning visas när du startar om datorn, ska du vänta tills meddelandet har försvunnit. Detta är inget fel.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.2.00.

 1. Välj Menu > Setup subpage [6] > Version (Meny > Inställning delsida [6] > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

Frågor och svar

Uppdateringen slutförs inte

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.