Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • WX-920BT

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Förbättrar Bluetooth-anslutningen
 • Löser mindre problem

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Löser ett problem där ljudet förvrängs när HPF (högpassfilter) är inställt på ON

Systemkrav

Det här behöver du

 • en dator med internetanslutning
 • en USB-lagringsenhet
  Obs!
 • USB-minnen i exFAT-format stöds inte.
 • USB-minnen med över 32 GB lagringsutrymme stöds inte.

Filinformation

Filnamn

 • WX920BT_M12S36.zip

Filversion

 • M 12 / S 36

Filstorlek

 • 725 KB (743 041 byte)

Utgivningsdatum

 • 07-08-2019

Förberedelser

 • Versioner av fast programvara som berörs:
  • Uppdateringen är inte nödvändig om den inbyggda programvaran är version ”M 12 / S 36” eller senare

Så här kontrollerar du programvaruversionen på huvudenheten

 1. Starta huvudenheten
 2. Håll knappen ”SRC” intryckt i en sekund för att stänga av ljudkällan och visa klockan
 3. Tryck på MENU
 4. Vrid kontrollvredet för att visa ”GENERAL” (allmänt) och tryck på vredet
 5. Vrid kontrollvredet för att visa ”SET FIRMWARE” (ställ in inbyggd programvara) och tryck på vredet
 6. Vrid kontrollvredet för att visa ”FW VERSION” (version av den inbyggda programvaran) och tryck på vredet. Den befintliga programversionen visas.

Hämta och installera

1. Förberedelse: Förbereda en USB-lagringsenhet inför uppdatering av fast programvara

 1. Sätt i USB-enheten i datorn och formatera den med FAT16- eller FAT32-filsystemet.
 2. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.
 3. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
  • Filnamn: WX920BT_M12S36.zip
  • Filstorlek: 725 KB (743 041 byte)
 4. Dekomprimera den hämtade zip-filen.
 5. Kopiera filen ”WX920BT_M12S36.U88” under rotkatalogen på USB-enheten som är ansluten till datorn
  Obs! Uppdateringen kan inte utföras om filen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om filnamnet ändras
 6. Koppla bort USB-enheten från datorn.

2. Uppdatering: Uppdatera den fasta programvaran på huvudenheten via USB-lagringsenheten

Obs!

 • Uppdateringen (i bilen eller i båten) tar cirka två minuter
 • Följ alla steg nedan.
 • För att förhindra att batterispänningen blir för låg rekommenderar vi att du har bilmotorn (eller båtmotorn) igång under uppdateringen. Innan du påbörjar uppgraderingen med bilmotorn (eller båtmotorn) igång ska du se till att parkera på en säker plats och ha motorn igång under uppdateringen.

 1. Starta huvudenheten
 2. Håll knappen ”SRC” intryckt i en sekund för att stänga av ljudkällan och visa klockan
 3. Tryck på MENU
 4. Vrid kontrollvredet för att visa ”GENERAL” (allmänt) och tryck på vredet
 5. Vrid kontrollvredet för att visa ”SET FIRMWARE” (ställ in inbyggd programvara) och tryck på vredet
 6. Vrid kontrollvredet för att visa ”FW UPDATE” (uppdatering av inbyggd programvara) och tryck på vredet
 7. Vrid kontrollvredet för att visa ”FW UPDATE-YES” (uppdatering av inbyggd programvara – ja) och tryck på vredet
 8. När meddelandet ”INSERT USB” (sätt i USB) visas ansluter du USB-lagringsenheten till USB-porten på framsidan av huvudenheten
 9. Uppdateringen tar cirka två minuter, och när den är klar startas enheten om automatiskt
 10. Bekräfta den inbyggda programvaran är uppdaterad till version M 12 / S 36