Obs! Läs avsnittet om nödvändiga filer innan du hämtar filen.

Hämtningar som krävs

Om inget annat anges måste filen nedan installeras innan ILCE-6400-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.2.00 (Mac) för att programmet ska fungera korrekt. Om det finns mer än en fil i listan installerar du dem i den ordning de presenteras på den här sidan.

Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILCE-6400

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Lägger till ögonautofokus i realtid för djur [1]
 • Möjliggör användning med den trådlösa fjärrkontrollen RMT-P1BT (säljs separat)
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

 • [1]
  • Det är inte möjligt att spåra människo- och djurögon samtidigt.
  • Ögonspårningen kanske inte fungerar på grund av omgivningen, djurtypen eller djurets rörelse.
   Mer information finns på supportwebbplatsen.
I hjälpguiden finns mer information om uppdaterade funktioner.

Filinformation

Filnamn

 • ILCE-6400-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.2.00 (Mac)

Filversion

 • 2.00

Filstorlek

 • 306.8 MB (306 772 955 byte)

Utgivningsdatum

 • 13-06-2019

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 2.00 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu --> Setup subpage [7] --> Version (Meny > Inställning delsida [7] > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

  Systemprogramvarans versionsnummer

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 10.12 – 10.14

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Strömkälla för kameran
  Fulladdat laddningsbart NP-FW50-batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
  Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån ärBatterikraftsnivå(tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FW50-batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Det plötsliga avbrottet kan medföra att kamera slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge.
 • Öppna inte About This System Software Updater (Om uppdatering av systemprogramvara) på menyn System Software Updater. Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn före instruktionen.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 2. Filen [Update_ILCE6400V200.dmg] hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_ILCE6400V200.dmg] som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
  Om kameran är ansluten till datorn ska den kopplas bort innan proceduren utförs.
 3. [Update_ILCE6400V200] expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen [UpdateSetting Tool].UpdateSetting Tool
 5. När du öppnar filen, visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.
  Ange användarnamn och lösenord

  • För användare av macOS 11 – 12

   Om datorn körs på macOS 11 – 12 måste du även hämta DriverLoader. Gå till sidan för hämtning nedan,
   följ anvisningarna och hämta DriverLoader för att starta uppdateringen.
   Följ anvisningarna nedan om datorn körs på ett annat operativsystem.

  • För användare av macOS 10.15

   Om datorn körs på macOS 10.15 måste du även hämta DriverLoader. Gå till sidan för hämtning nedan,
   följ anvisningarna och hämta DriverLoader för att starta uppdateringen.
   Följ anvisningarna nedan om datorn körs på ett annat operativsystem.

  • För användare av macOS 10.13 eller 10.14
    När meddelandet från systemet visas ser du skärmen för säkerhet och sekretess.
   • Om följande meddelande visas innan Säkerhet och sekretess visas trycker du på [OK].
    Tryck på knappen OK
   • Öppna fliken General (allmänt) på skärmen för säkerhet och sekretess och tillåt läsning av systemprogramvara från Sony Corporation.
    Obs! Om du tidigare har godkänt detta visas inte skärmen för säkerhet och sekretess.
    Om du blir uppmanad att starta om macOS när du trycker på knappen [Allow] (tillåt) måste du starta om uppdateringen från början.
    Skärmen för Säkerhet och sekretess
   • Om skärmen för säkerhet och sekretess inte försvinner kan du stänga det.
   • Om både meddelandet som visas och skärmen för säkerhet och sekretess inte försvinner kan du stänga båda genom att trycka på [OK].
    Skärmen för Blockerat systemtillägg

 6. Anslut kameran till datorn
  • En dialogruta för USB-anslutning visas.
   Anslut enheten till datorn med USB-kabeln
  • Anslut kameran till datorn med USB-kabeln (medföljer). ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
   Om USB-kabeln anslöts innan dialogrutan för USB-anslutning visas kopplar du bort USB-kabeln och startar uppdateringsprogrammet igen.
  • Klicka på [OK].Om meddelandet visas stänger du det genom att trycka på [OK].
   Tryck på knappen OK
   Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 7. Uppdateringen av systemprogramvaran startas.
  Uppdateringsprogram för systemprogramvara
  Obs! Om inte uppdateringsprogrammet startas dubbelklickar du på [System Software Updater] (Uppdatering av systemprogramvara) i mappen [Update_ILCE6400V200] - [Resources] för att starta det.

 8. Starta kameran.

 9. Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater och välj Menu > Setup subpage [4] > USB Connection (Meny > Inställning delsida [4] > USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att Mass Storage (Masslagring) är markerat.Markera Mass Storage om ett annat läge än Mass Storage är markerat.
  Setup (Konfiguration) – Mass Storage (Masslagring)

 10. Klicka på [Nästa]. Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är Ver. 1.00 or earlier (Version 1.00 eller tidigare) klickar du på [Nästa]. Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 2.00 eller senare behövs ingen uppdatering.I så fall kopplar du bort kameran från datorn och klickar på [Finish] (Slutför). Stäng av kameran, ta ut och sätt tillbaka batteriet och slå på kameran igen.

  Uppdatering krävs
  Aktuell version och uppdaterade versionsnummer

  Uppdatering krävs inte
  Uppdatering krävs inte

 11. Kameran återställs automatiskt.
  Följande skärm visas.
  Kameran återställs automatiskt
  Obs! Inläsningsikonen kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.

 12. Starta uppdateringen
  Efter den automatiska återställningen visas följande skärm och uppdateringen startar. Förloppsindikatorn visas under uppdateringsprocessen (cirka 15 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
  Uppdatera förloppsindikator

 13. Slutför uppdateringen
  När uppdateringen har slutförts startas kameran om automatiskt. Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt.Klicka på [Finish] (Slutför) när LCD-skärmen visas och koppla från USB-kabeln.
  Klicka på Finish (Slutför)
  Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.
  Återställer data. Vänta...

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer på enheten är Ver. 2.00.

 1. Välj Menu > Setup subpage [7] > Version (Meny > Inställning delsida [7] > Version) på kameran
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Uppdaterat versionsnummer av systemprogramvaran

Frågor och svar

Uppdateringen slutförs inte

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.