Obs! Läs avsnittet om nödvändiga filer innan du hämtar filen.

Hämtningar som krävs

Om inget annat anges måste filen nedan installeras innan ILCE-6500-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.1.06 (Mac) för att programmet ska fungera korrekt. Om det finns mer än en fil i listan installerar du dem i den ordning de presenteras på den här sidan.

Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILCE-6500

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Lägger till stöd för SEL18135-objektiv
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet
 • Förbättrar bildstabiliseringen i filmläget
 • Förbättrar funktionaliteten på pekskärmens vänstra sida när du använder tangentbordet för PlayMemories Camera Apps
 • Åtgärdar problem där enheten inte kan slås på när en av följande inställningar används: ([Quality: RAW and JPEG] (kvalitet: RAW och JPEG) och [Soft Skin Effect: ON] (mjuka hudtoner: PÅ) och [Face Detect.: ON] (ansiktsigenkänning: PÅ))
 • Har stöd för det nya objektivet SEL100400GM
 • Optimerad bildstabilisering i filmläget
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

Filinformation

Filnamn

 • ILCE-6500-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.1.06 (Mac)

Filversion

 • 1.06

Filstorlek

 • 286.4 MB (286 362 255 byte)

Utgivningsdatum

 • 16-05-2019

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 1.06 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu --> Setup subpage [7] --> Version (Meny > Inställning delsida [7] > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

  Systemprogramvarans versionsnummer

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 10.12 – 10.14

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Strömkälla för kameran
  Fulladdat laddningsbart NP-FW50-batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
  Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är Batterikraftsnivå (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FW50-batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Det plötsliga avbrottet kan medföra att kamera slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 10 minuter. Förhindra att datorn försätts i viloläge under tiden.
  Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte "Om systemprogramvaruuppdateringen" i menyn System Software Updater, eftersom det kan medföra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 2. Filen [Update_ILCE6500V106.dmg] hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_ILCE6500V106.dmg] som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
 3. [Update_ILCE6500V106] expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen [UpdateSetting Tool] UpdateSetting Tool.
 5. När du öppnar filen, visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.
  Ange användarnamn och lösenord

  • För användare av macOS 11 – 12

   Om datorn körs på macOS 11 – 12 måste du även hämta System Software Update Helper. Gå till sidan för hämtning nedan,
   följ anvisningarna och hämta System Software Update Helper för att starta uppdateringen.
   Följ anvisningarna nedan om datorn körs på ett annat operativsystem.

  • För användare av macOS 10.15

   Om datorn körs på macOS 10.15 måste du även hämta DriverLoader. Gå till sidan för hämtning nedan,
   följ anvisningarna och hämta DriverLoader för att starta uppdateringen.
   Följ anvisningarna nedan om datorn körs på ett annat operativsystem.

  • För användare av macOS 10.13 eller 10.14
    Efter att meddelandet från systemet visas, ser du skärmen för säkerhet och sekretess.
   • Om följande meddelande visas innan Säkerhet och sekretess visas trycker du på [OK].
    Tryck på knappen OK
   • Öppna fliken Allmänt på skärmen för säkerhet och sekretess och tillåt läsning av systemprogramvara från Sony Corporation.
    Skärmen för Säkerhet och sekretess
    Obs! Om du tidigare har tryckt på Godkänn visas inte skärmen för säkerhet och sekretess.
   • Om du blir uppmanad att starta om macOS när du trycker på knappen [Allow] (Tillåt) måste du starta om uppdateringen från början.
   • Om skärmen för säkerhet och sekretess fortsätter att visas kan du stänga det.
   • Om meddelandet som visas tillsammans med skärmen för säkerhet och sekretess stänger du båda genom att trycka på [OK].
    Skärmen för Blockerat systemtillägg

  • För användare av macOS 10.12 eller lägre
    Anslut kameran till datorn
   • En dialogruta för USB-anslutning öppnas.
    Anslut enheten till datorn med USB-kabeln
   • Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
   • Klicka på [OK].Om meddelandet visas stänger du det genom att trycka på [OK].
    Tryck på knappen OK
    Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 6. System Software Updater startar.
  Uppdateringsprogram för systemprogramvara
  Obs! Om programuppdateringen inte startar dubbelklickar du på [System Software Updater] (uppdatering av systemprogramvara) i mappen [Update_ILCE6500V106] - [Resources] för att starta uppdateringen.

 7. Starta kameran.

 8. Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater och välj Menu > Setup subpage [4] > USB Connection (Meny > Inställning delsida [4] > USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att Mass Storage (Masslagring) är markerat.Markera Mass Storage om ett annat läge än Mass Storage är markerat.
  Setup (Konfiguration) – Mass Storage (Masslagring)

 9. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln. ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet ”Could not find the camera for this update” (Kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.

  Ibland när kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln visas ett meddelande som uppmanar dig att starta om datorn.
  Om ett sådant meddelande visas tar du ut batteriet ur kameran, startar om datorn och följer anvisningarna från ”2. Starta System Software Updater”.

 10. Klicka på [Nästa]. Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är ”Ver.1.05 eller tidigare” klickar du på Next (Nästa). Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 1.06 eller senare behövs ingen uppdatering.I det här fallet kopplar du bort kameran från datorn och klickar på Finish (Slutför). Stäng av kameran, ta ut och sätt tillbaka batteriet och slå på kameran igen.
  Uppdatering krävs
  Aktuell version och uppdaterade versionsnummer

  Uppdatering krävs inte
  Uppdatering krävs inte

 11. Kameran återställs automatiskt.
  Skärmen nedan visas.
  Kameran återställs automatiskt
  Obs! Inläsningsikonen kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.

 12. Starta uppdateringen
  Efter den automatiska återställningen visas följande skärm och uppdateringen startar. Förloppsindikatorn visas under uppdateringsprocessen (cirka 10 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
  Uppdatera förloppsindikator

 13. Slutför uppdateringen
  Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt.Klicka på Finish (Slutför) när LCD-skärmen visas och koppla från USB-kabeln.
  Klicka på Finish (Slutför)
  Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.
  Återställer data. Vänta...

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer på enheten är Ver.1.06.

 1. Välj Menu > Setup subpage [7] > Version (Meny > Inställning delsida [7] > Version) på kameran
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Uppdaterat versionsnummer av systemprogramvaran

Frågor och svar

Uppdateringen slutförs inte

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.