Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • CCB-WD1

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 1. Kompatibel med DSC-RX0M2
  Följande funktioner för DSC-RX0M2 kan användas med kontrollenheten för kameror.
  • Tydlig bildzoom (*1)
  • Autofokus med en tryckning
 2. Förbättrade grundläggande funktioner och extra funktioner
  • Snabbare filöverföring från kontrollenheten för kameran till datorn
  • Importera endast alla nya filer
  • Importera alla filer från alla kameror
  • Ökad filstorleksgräns för filöverföringar från kontrollenheten för kameran till datorn (tidigare begränsat till 4 GB) (*2)
  • Ny funktion som namnger filerna med inspelningstid för att åtskilja innehåll som tagits samtidigt
  • Förbättrad stabilitet och prestanda
 Viktig information:
(*1) Zoomfunktionen i DSC-RX0 stöds inte.
(*2) Det är möjligt att överföra upp till 40 GB av videofiler.
*Den uppdaterade kontrollenheten för kameror kan användas med DSC-RX0 version 3.00 eller senare. Gå till hämtningsavsnittet på produktsidan för DSC-RX0 på vår supportwebbplats.
* I Hjälpguiden finns mer information om uppdaterade funktioner.

Filinformation

Filnamn

 • CCB-WD1-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.2.00

Filversion

 • 2.00

Filstorlek

 • Windows: 42,3 MB (44 424 632 byte)/Mac: 44,4 MB (44 424 632 byte)

Utgivningsdatum

 • 11-04-2019

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans versionsnummer är 2.00 behövs ingen uppdatering.

 1. Anslut USB-kabeln från datorn till kontrollenheten för kameran (CCB-WD1).
 2. Starta webbläsaren på datorn och gå till
  webbadress: http://169.254.200.200
  ange adress
 3. Den aktuella versionen av kontrollenheten för kameror som är ansluten till webbläsaren visas.
  Kontrollera om uppdateringen är nödvändig.
  gammal version

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande OS-versioner:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Apple® macOS 10.12 - 10.15, 11, 12

Datormaskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 500 MB eller mer (Windows)/600 MB eller mer (Mac)
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • USB-kabel medföljer kontrollenheten för kameror
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.
 • Nätadapter (AC-UUD12) medföljer kontrollenheten för kameror
 • Nätverkskabel
  Obs! Vi rekommenderar att du använder nätverkskablar klassade som kategori 5e eller högre.
 • Nätverkshubb
  Obs! Vi rekommenderar att du använder nätverkshubbarna 1000BASE-T för att uppdatera flera kontrollenheter för kameror samtidigt.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Använd nätadaptern (AC-UUD12).
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge.
 • Anslut inte kontrollenheterna för kameror till andra enheter än din dator.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen [Update_CCBWD1V0200.zip] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

 5. Anmärkning för användare av Windows 8.1/10:
  Enligt standardinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer.Klicka på Skrivbord på startskärmen och leta reda på filen i mappen Hämtade filer med hjälp av Utforskaren.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Anslut datorn till kontrollenheten för kameror med en nätverkskabel.
  • Uppdatera (*) kontrollenhet för kameror
   *Upp till 100 enheter kan användas
   diagram över multianslutning
  • Uppdatera en kontrollenhet för kameror
   diagram över enkel anslutning
 3. Slå på strömbrytaren till kontrollenheten för kameror.
  Obs! Det går att uppdatera även om kameran inte är ansluten.
 4. Starta webbläsaren på datorn och gå till
  webbadress: http://169.254.200.200
 5. Klicka på fliken [Box] (Enhet) som visas i webbläsaren.
  Klicka på fliken Box (Enhet)
 6. Klicka på knappen [Update] (Uppdatera) bredvid Firmware Update (Uppdatering av inbyggd programvara).
  Klicka på knappen Update (Uppdatera)
 7. Klicka på knappen [OK] i dialogrutan när bekräftelsemeddelandet visas.
  klicka på knappen OK
  Obs! Klicka på knappen [Cancel] (Avbryt) i dialogrutan om du vill avbryta uppdateringen.
 8. Välj den inbyggda programvaran som hämtats på förhand från filreferensdialogrutan.
  Obs! Klicka på knappen [Cancel] (Avbryt) om du vill avbryta användaruppdateringen.
 9. Överför uppdateringsfilen till kontrollenheten för kameror
  En dialogruta visas under filöverföringen och den inbyggda programvaran överförs till kontrollenheten för kameror.
  överför
  Obs! När flera kontrollenheter för kameror är anslutna överförs de en i taget.
  • Klicka på knappen [Cancel] (Avbryt) i dialogrutan om du vill avbryta uppdateringen.
  • Om du avbryter uppgraderingen kommer du tillbaka till proceduren Click the update (Klicka på uppdateringen).

  • Dra inte ut nätverkskablarna eller stäng av kontrollenheten för kameror medan den är igång. Det kan orsaka skador på produkten.
  • En avbrottsåtgärd kan inte genomföras när överföringen är klar och uppdateringen är igång.
 10. Genomför uppdatering.
  Dialogrutan som uppdateras visas och uppdateringen startar.
  uppdaterar
  Obs! Uppdateringen implementeras samtidigt även när flera kontrollenheter för kameror är anslutna.
 11. Slutför uppdateringen och bekräfta omstart av kontrollenheten för kameror. Klicka på knappen [OK] när du meddelas om att uppdateringen är klar.
  Slutför uppdateringen
 12. Starta om kontrollenheten för kameror. Dialogrutan för omstart visas och kontrollenheten för kameror startas om.
  Starta om kontrollenheten för kameror

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.2.00.

 • När kontrollenheten för kameror startar visas en ny version i webbläsaren. Uppdateringen är klar.
  ny version

Frågor och svar

 • När dialogrutan Error (Fel) visas medan du väljer fil
  Om följande dialogruta visas när du väljer en fil kan inte rätt fil med inbyggd programvara väljas.
  ogiltig fil
  Klicka på knappen [OK] i dialogrutan. Då kommer du tillbaka till skärmen för proceduren Click the update (Klicka på uppdateringen).
  Välj rätt fil med inbyggd programvara och uppdatera igen.

 • När Update Warning (Varning om uppdatering) visas vid tidpunkten för uppdatering
  Om följande meddelande visas efter att uppdateringen har slutförts har kontrollenheten för kameror redan uppdaterats, eller så är den inbyggda programvaran som du försökte uppdatera äldre.
  varning om uppdatering
  Det kan hända om versioner blandas, t.ex. när du uppdaterar vissa kontrollenheter för kameror i förväg.
  Kontrollenheten för kameror ovan uppdateras i den här uppdateringen. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran igen för att se om du behöver uppdatera den.

 • När Update failed (Uppdateringen misslyckades) visas vid start (även omstart)
  Om följande meddelande visas när kontrollenheten för kameror startas (även vid omstart)kan uppdateringen ha misslyckats, t.ex. om kontrollenheten för kameror stängdes av under uppdateringen.
  uppdateringen misslyckades
  Kontrollenheten för kameror som visas ovan har inte uppdaterats korrekt. Gå tillbaka till skärmen för proceduren Click the update (Klicka på uppdateringen) och uppdatera igen.