Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • BDP-S4500
 • BDP-S5500

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Förbättrad nätverksanslutning
 • Tar bort Gracenote®-funktionen

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Förbättrad systemstabilitet
 • Förbättrar stabiliteten hos Blu-ray Disc™-spelarens nätverkstjänster
 • Förbättrade anslutningar för nätverkstjänster
 • Förbättrad uppspelning av datavideor

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara för Blu-ray-spelaren "BDP-S4500/BDP-S5500"

Filversion

 • M25.R.0357

Filstorlek

 • 124 MB (130 396 480 byte)

Utgivningsdatum

 • 26-03-2019

Förberedelser

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny Blu-ray-spelarmodell. Om versionsnumret är M25.R.0357 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som Blu-ray-spelaren är ansluten till, dvs. om spelaren är ansluten till HDMI2-uttaget väljer du HDMI2 som ingång
 2. Sätt på Blu-ray-spelaren. Om den börjar spela upp en skiva trycker du på STOPP-knappen och väntar tills du ser menyn [Home Screen]
 3. I [Home Screen] markerar du Setup [Installation] > System Settings [Systeminställningar] och väljer sedan ENTER med pilknapparna på fjärrkontrollen
 4. Markera System Information [Systeminformation] och välj ENTER
 5. Versionsnumret för den inbyggda programvaran ser ut så här på TV-skärmen:
  Software Version M25.R.xxxx - om versionsnumret är M25.R.0357 eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Det finns två enkla sätt att uppdatera den inbyggda programvaran i Blu-ray-spelaren:

Sätt att uppdatera den inbyggda programvaran i Blu-ray-spelaren
Du behöver: Varför välja det här sättet?
Internet/nätverk
***REKOMMENDERAS***
 • En Ethernet-kabel eller en trådlös router för att ansluta Blu-ray-spelaren till internet
 • Kontrollera att Blu-ray-spelaren är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning
  • en kompatibel TV
Vi rekommenderar det här sättet eftersom det är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran.
USB-lagringsenhet
 • En dator
 • En USB-lagringsenhet
Uppdatera den inbyggda programvaran på det här sättet om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Uppdatera BDP-S4500/BDP-S5500 på internet

Vi rekommenderar denna metod eftersom det är det enklaste sättet att uppdatera. Det tar normalt ca 15-30 minuter. Ställ först in utrustningen och ladda sedan ner uppdateringen från Internet till Blu-ray-spelaren.

Du behöver:

 • En aktiv Internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
 • En kompatibel TV

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray-spelaren
 • Stäng inte av Blu-ray-spelaren och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i instruktionerna

Ställa in utrustningen:

 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray-spelaren är ansluten till. (Om spelaren är ansluten till HDMI 2-uttaget väljer du HDMI 2 som ingång.)
 2. Anslut Blu-ray-spelaren till Internetkällan med hjälp av en Ethernet-kabel eller en trådlös anslutning via router
 3. Sätt på Blu-ray-spelaren. (Om det finns en skiva i spelaren tar du ut den.)

Hämta uppdateringen:

 1. På [Home Screen] väljer du Setup [Installation] ---> Software Update [Programvaruuppdatering] med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen. Välj sedan Update via Internet [Uppdatera via Internet]
 2. En bekräftelse på programvaruuppdateringen visas på tv:n. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER
 3. Meddelandet Update to a new software version. [Uppdatera till en ny programvaruversion.] visas på tv:n
 4. Välj Start och tryck sedan på ENTER
 5. Uppdateringsprocessen startar och uppdateringsskärmen visas på tv:n
 6. Under uppdateringen visas förloppsindikatorn "x %" på tv-skärmen. - Symbolen x ändras till 0 och går upp till 100 under uppdateringsprocessen
 7. Spelaren startas om automatiskt och uppdateringen fortsätter. - Du får inte använda eller sätta på spelaren under detta steg
 8. Återigen visas förloppsindikatorn "x %" på tv-skärmen. - Symbolen x ändras till 0 och går upp till 100 under uppdateringsprocessen
 9. När spelaren stängs av och startas om automatiskt slutförs uppdateringen. – Använd inte och stäng inte av spelaren förrän uppdateringen är klar.
 10. Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är M25.R.0357 har uppdateringen av den inbyggda programvaran lyckats

Felsökning

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera Blu-ray-spelarens inbyggda programvara via Internet.

 • Meddelandet "Connection status cannot be confirmed" [Anslutningsstatus kan inte bekräftas] eller "This device is not connected to network" [Den här enheten är inte ansluten till ett nätverk] visas på tv:n
  Problemet kan bero på nätverksanslutningen.
  1. Vid fast anslutning: kontrollera att LAN-kabeln är ansluten mellan spelaren och Internetkällan
  2. Vid trådlös anslutning: kontrollera att den trådlösa routern är på och att den är ansluten till Internetkällan
  3. I nätverksinställningarna kontrollerar du om Blu-ray-spelaren har en egen IP-adress eller inte. (Om du använder en proxyserver anger du proxyserverns IP-adress istället för proxyvärdens namn i inmatningsfältet Proxy Server.)
  4. Bekräfta att både den fysiska anslutningen och Internetåtkomsten är OK under Network Settings [Nätverksinställningar] ---> Network Connection Status [Nätverksanslutningsstatus]
  5. Prova att uppdatera igen

 • Strömmen stängdes av under pågående uppdatering.
  Sätt på spelaren och prova att uppdatera igen.

 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och har inte slutförts.
  1. Dra ut strömsladden ur eluttaget och anslut den igen efter några minuter
  2. Sätt på Blu-ray-spelaren
  3. Prova att uppdatera igen
  4. Du kan även avbryta nätverksprocessen direkt och fortsätta genom att utföra uppdateringen via USB-minne

 • Meddelandet "Update failed" [Uppdatering misslyckades] visas under uppdatering
  • Kontrollera att det inte är något problem med nätverksanslutningen till Internet
  • På skärmen "Update failed" [Uppdatering misslyckades] väljer du OK om du vill försöka uppdatera eller Cancel[Avbryt] för att stoppa processen
  • Om problemet kvarstår laddar du ner filen för den inbyggda programvaran och utför uppdateringen via USB-minne
  • Du kan även avbryta nätverksprocessen direkt och fortsätta genom att utföra uppdateringen via USB-minne

 • Uppdateringen av den inbyggda programvaran fungerar inte efter flera försök
  1. Ladda ner filen för den inbyggda programvaran och utför uppdateringen via USB-minne

Uppdatera via en USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du använder internet för att uppdatera om det är möjligt. Om det inte går kan du göra på det här sättet istället. Hämta uppdateringen till datorn, flytta över den till en USB-minnesenhet och överför den sedan till Blu-ray-spelaren.

Vi rekommenderar följande operativsystem:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X version 10.5 eller senare

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray-spelaren
 • Stäng inte av Blu-ray-spelaren och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i instruktionerna

Ladda ned uppdateringen till datorn:

 1. Läs och godkänn villkoren
 2. Ladda ned filen UPDATE_M25R0357.ZIP till datorn och lägg på minnet vilken katalog den sparas i
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och klicka på Egenskaper. Kontrollera att storleken är 124 MB (130,396,480 byte).

Överföra uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:

 1. Packa upp filen på datorn. Den uppackade mappen heter "UPDATE"
 2. Kontrollera att dessa fyra filer finns i mappen "UPDATE": MSB25-FW.BIN, MSB25-FW.ID, MSB25-FW_MB.BIN och MSB25-FW_MB.ID
 3. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.FAT32 och NTFS stöds

För Windows;-operativsystem:

 1. Gå till katalogen där mappen skapades och högerklicka på mappen UPDATE
 2. I menyn som öppnas klickar du på "Send To..." [Skicka till]
 3. Klicka på den enhet som motsvarar USB-enheten (t.ex. Flyttbar disk E:)
 4. Då kopieras uppdateringsmappen till USB-enheten.

För Mac OS; X-operativsystem:

 1. Dra och släpp mappen UPDATE i USB-enhetens rotmapp

Obs! Uppdateringen kan inte utföras om inte filen kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om namnet på filen ändras.

Överföra uppdateringen till spelaren

Se till att utrustningen är redo innan du överför uppdateringen till spelaren.

Göra i ordning utrustningen:

 1. Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som Blu-ray-spelaren är ansluten till. (Om spelaren är ansluten till HDMI 2-uttaget väljer du HDMI 2 som ingång.)
 2. Sätt på Blu-ray-spelaren
 3. Kontrollera att inga andra USB-enheter är anslutna till Blu-ray-spelaren. Om en annan enhet är ansluten kopplar du loss den från Blu-ray-spelaren

Överföra uppdateringen:

 1. Anslut USB-lagringsenheten där uppdateringsfilen finns till USB-porten på spelarens frontpanel
 2. I menyn [Home Screen] använder du fjärrkontrollens pilknappar för att markera Setup [Installation] - Software Update [Programvaruuppdatering] och trycker sedan på Enter
 3. En bekräftelse av programvaruuppdateringen visas. Välj Update via USB Memory [Uppdatera via USB-minne], markera OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER
 4. Uppdateringen startar
 5. Under uppdateringen visas förloppsindikatorn "x %" på TV-skärmen. "x" ändras till 0 och går upp till 100 under uppdateringsprocessen
 6. Spelaren startas om automatiskt och uppdateringen fortsätter. - Du får inte använda eller sätta på spelaren under detta steg.
 7. Återigen visas förloppsindikatorn "x %" på TV-skärmen. "x" ändras till 0 och går upp till 100 under uppdateringsprocessen
 8. Spelaren stängs av automatiskt när uppdateringen har slutförts. Du får inte använda eller stänga av spelaren förrän uppdateringen har slutförts.
 9. Mata ut USB-enheten från spelaren och sätt på spelaren.
 10. Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är M25.R.0357 har den inbyggda programvaran uppdaterats

Felsökning

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera Blu-ray-spelarens inbyggda programvara med en dator och en extern enhet.

 • Jag kan inte välja alternativet "Update via USB Memory" [Uppdatera via USB-minne]
  Kontrollera följande:
  1. USB-enheten är korrekt ansluten till Blu-ray-spelaren
  2. USB-enheten är formaterad så att den har stöd för File System (FAT32 och NTFS)
  3. USB-enheten är kompatibel med Blu-ray-spelaren

 • Uppdateringsfilen jag laddade ned från webbplatsen kan inte packas upp
  Lyckades du ladda ned filen? Prova att ta bort filen och hämta den igen.

 • Meddelandet "There is no update file" [Det finns ingen uppdateringsfil] visas.
  Kontrollera att namnet på den uppackade mappen är UPDATE (med stora bokstäver) och att alla filerna ligger i mappen:
  • MSB25-FW.BIN
  • MSB25-FW.ID
  • MSB25-FW_MB.BIN
  • MSB25-FW_MB.ID

 • Meddelandet "The file is corrupted" [Filen är korrupt] visas.
  Ladda ned uppdateringsfilen på nytt och upprepa alla stegen.
 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och har inte slutförts.
  1. Dra ut strömsladden ur eluttaget och anslut den igen efter några minuter
  2. Sätt på Blu-ray-spelaren
  3. Prova att uppdatera igen.
 • Strömmen stängdes av under pågående uppdatering.
  Sätt på Blu-ray-spelaren och försök genomföra uppdateringen igen