Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • DSX-A410BT

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Möjlighet att ställa in röstutgång för handsfreesamtal
 • Förbättrad Bluetooth-anslutning

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Löser ett problem där ljudet förvrängs när HPF (högpassfilter) är inställt på ON
 • Löser ett problem där ljud under ett samtal inte sänds ut från en högtalare på huvudenheten när Bluetooth-inställningen RINGTONE (ringsignal) är inställd på 1

Systemkrav

Det här behöver du

 • en dator med internetanslutning
 • en USB-lagringsenhet
Obs!
 • USB-minnen i exFAT-format stöds inte.
 • USB-minnen med över 32 GB lagringsutrymme stöds inte.

Filinformation

Filnamn

 • DSX-A410BT_M13S35.zip

Filversion

 • M 13 / S 35

Filstorlek

 • 1,54 MB (1 618 710 byte)

Utgivningsdatum

 • 27-02-2019

Förberedelser

 • Versioner av fast programvara som berörs:
  • Uppdateringen är inte nödvändig om den inbyggda programvaran är version ”M 13 / S 35” eller senare

Så här kontrollerar du programvaruversionen på huvudenheten

 1. Starta huvudenheten
 2. Håll knappen ”SRC” intryckt i en sekund för att stänga av ljudkällan och visa klockan
 3. Tryck på MENU
 4. Vrid kontrollvredet för att visa ”GENERAL” (allmänt) och tryck på vredet
 5. Vrid kontrollvredet för att visa ”SET FIRMWARE” (ställ in inbyggd programvara) och tryck på vredet
 6. Vrid kontrollvredet för att visa ”FW VERSION” (version av den inbyggda programvaran) och tryck på vredet. Den befintliga programversionen visas.

Hämta och installera

1. Förberedelse: Förbereda en USB-lagringsenhet inför uppdatering av fast programvara

 1. Sätt i USB-enheten i datorn och formatera den med FAT16- eller FAT32-filsystemet.
 2. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.
 3. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
  • Filnamn: DSX-A410BT_M13S35.zip
  • Filstorlek: 1,54 MB (1 618 710 byte)
 4. Dekomprimera den hämtade zip-filen.
 5. Kopiera filen "DSX-A410BT_M13S35.U88" och filen "DSX-A410BT_DSP_M13S35.up6" i rotkatalogen på USB-enheten som är ansluten till datorn
  Obs! Uppdateringen kan inte utföras om filen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om filnamnet ändras
 6. Koppla bort USB-enheten från datorn.

2. Uppdatering: Uppdatera den fasta programvaran på huvudenheten via USB-lagringsenheten

Obs!

 • Uppdateringen (i bilen eller i båten) tar cirka tre minuter
 • Följ alla steg nedan.
 • För att förhindra att batterispänningen blir för låg rekommenderar vi att du har bilmotorn (eller båtmotorn) igång under uppdateringen. Innan du påbörjar uppgraderingen med bilmotorn (eller båtmotorn) igång ska du se till att parkera på en säker plats och ha motorn igång under uppdateringen.

 1. Starta huvudenheten
 2. Håll knappen ”SRC” intryckt i en sekund för att stänga av ljudkällan och visa klockan
 3. Tryck på MENU
 4. Vrid kontrollvredet för att visa ”GENERAL” (allmänt) och tryck på vredet
 5. Vrid kontrollvredet för att visa ”SET FIRMWARE” (ställ in inbyggd programvara) och tryck på vredet
 6. Vrid kontrollvredet för att visa ”FW UPDATE” (uppdatering av inbyggd programvara) och tryck på vredet
 7. Vrid kontrollvredet för att visa ”FW UPDATE-YES” (uppdatering av inbyggd programvara – ja) och tryck på vredet
 8. När meddelandet ”INSERT USB” (sätt i USB) visas ansluter du USB-lagringsenheten till USB-porten på framsidan av huvudenheten
 9. Uppdateringen tar cirka tre minuter, och när den är klar startas enheten om automatiskt
 10. Bekräfta den inbyggda programvaran är uppdaterad till version M 13 / S 35