Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • XAV-AX100

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Förbättrar CarPlay-funktionaliteten

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Förbättrar pekskärmsområdet på radions förvalsknappar
 • Skärmen som visas vid start stängs automatiskt
 • Har stöd för XA-NV400 (plugin-modul för navigering i bilen)
 • Förbättrar identifieringen av USB-enheter

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara ”MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09” för XAV-AX100

Zip-filens namn

 • XAV-AX100_v10209.zip

Filversion

 • MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09

Filstorlek

 • 88.1 MB (92 380 788 byte)

Utgivningsdatum

 • 29-11-2018

Förberedelser

Innan du uppdaterar

Följande USB-minne krävs för uppdatering av inbyggd programvara:

 • 100 MB eller mer tillgängligt utrymme
 • Certifierat höghastighets-USB
 • Filsystemet är formaterat med FAT32 eller FAT16
  * Om du inte vet om ditt USB-minne har stöd för det rekommenderar vi starkt att du använder ett USB-minne på mer än 2 GB.

Om uppdateringen av den fasta programvaran inte slutförs efter första försöket kan du använda ett annat USB-minne och trycka på återställningsknappen.

Kontrollera versionen av den fasta programvaran

Följ dessa steg för att kontrollera vilken version av fast programvara som är installerad på enheten:
Om versionen är "MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09" behöver du inte uppdatera den fasta programvaran.

 1. Starta huvudenheten
 2. Välj "Settings" (inställningar) på startskärmen
 3. Välj "General Settings" (allmänna inställningar)
 4. Välj "Firmware version" (programversion). Den befintliga programversionen visas.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Följande inställningar återställs till respektive standardvärde efter uppdatering. Notera inställningsvärdena så att du kan återställa inställningarna efter uppdateringen.
  • General Settings
   • Clock Time
   • Datum/tid
   • Beep
   • Steering Control
   • Steering Control Custom
  • Sound Settings
   • EXTRA BASS
   • EQ10/subwoofer
   • Balance/Fader
   • Crossover
   • DSO
  • Volymer
 • Följ alla steg nedan.
 • Uppdateringen i bilen tar ungefär 10 minuter att slutföra.
 • Parkera bilen på en säker plats och starta motorn för att undvika att strömmen till enheten tar slut.

Steg 1: Hämta uppdateringen

 1. Kontrollera att datorn är ansluten till internet.
 2. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
 3. Hämta uppdateringsfilen för att skapa uppdateringsmappen som innehåller CUST_PACK.BIN och st16mcu.bin.
 4. Kopiera uppdateringsmappen till rotkatalogen på USB-minnet som är anslutet till datorn.
 5. Koppla bort USB-minnet från datorn.

Steg 2: Installera uppdateringen

 1. Anslut USB-minnet till huvudenheten.
 2. Tryck på volymknappen och välj "Source OFF" (stäng av ljudkälla) (eller tryck på AV-knappen på fjärrkontrollen) för att stänga av ljudkällan.
 3. Välj "Settings" (inställningar) på startskärmen. Dra med fingret nedifrån på startskärmen, sedan från höger till vänster om du inte kan hitta ikonen "Settings" (inställningar).
 4. Välj "General Settings" (allmänna inställningar).
 5. Välj "Firmware version" (programversion).
 6. Välj "Update" (uppdatera).
  • Kontrollera USB-minnets filstruktur om du inte kan trycka på knappen "Update" (uppdatera). Uppdateringsfilen kanske inte ligger på rätt plats på USB-minnet.
  • Kontrollera USB-minnets filer om enheten visar meddelandet "This data is not compatible" (dessa data är inte kompatibla). USB-minnet kanske inte har rätt uppdateringsfil.
  • Hämta den senaste uppdateringsfilen om versionen inte visas som "MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09". Du kanske använder en felaktig uppdateringsfil.
 7. Välj "Update" (uppdatera) igen. Enheten börjar uppdatera. Uppdateringen är slutförd inom cirka 10 minuter. Enheten startas om automatiskt flera gånger under uppdateringen. När uppdateringen är klar visas "For your safety" (av säkerhetsskäl) på enheten.
  • Stäng inte av enheten under uppdateringen.
  • Koppla inte bort USB-minnet under uppdateringen.

Steg 3: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Starta huvudenheten.
 2. Välj "Settings" (inställningar) på startskärmen.
 3. Välj "General Settings" (allmänna inställningar).
 4. Välj "Firmware version" (programversion). Den befintliga programversionen visas. När "MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09" visas som versionsnummer är uppdateringen av den fasta programvaran slutförd.

Om du inte kan uppdatera den fasta programvaran kan du försöka igen med en annan USB-enhet och trycka på knappen Reset (återställning).