Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • STR-DH790

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Lägger till stöd för eARC-funktionen
  Obs!
  • EARC är en ny standardiserad HDMI 2.1-funktion som lägger till stöd för de senaste ljudformaten, förutom de ljudformat som stöds av den befintliga Audio Return Channel-funktionen (ARC).
  • Med eARC-funktionen kan du njuta av ljudinnehåll som Dolby Atmos - Dolby TrueHD och DTS:X eller flerkanaligt LPCM-innehåll som inte kan överföras med ARC-funktionen

Filinformation

Namn

 • Uppdatering av inbyggd programvara VER. 1.171 för STR-DH790

zip-filens namn

 • h790_upd_ver1171.zip

Filversion

 • VER. 1.171

Filstorlek

 • 6.62 MB (6 950 992 byte)

Utgivningsdatum

 • 10-10-2018

Förberedelser

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, framför allt om du har en ny AV-mottagare. Om versionsnumret är VER. 1.171 eller senare behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Slå på AV-mottagaren.
 2. Tryck på AMP MENU på fjärrkontrollen och välj sedan [SYSTEM] med pilknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER
 3. Använd pilknapparna och välj [VER. x.xxx]
  Versionsnumret av den inbyggda programvaran ser ut så här:
  ”VER. 1.171” – om versionsnumret är ”VER. 1.171” eller högre har du redan den senaste programvaruversionen.

Hämta och installera

Uppdatera via en USB-minne och datorn

Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till en USB-minnesenhet och överför den sedan till AV-mottagaren.

Vi rekommenderar följande operativsystem:

 • Windows 10/8.1/7
 • Mac OS X

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada AV-mottagaren.
 • Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några andra knappar än de som anges i anvisningarna.

Hämta uppdateringsfilen till datorn:

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen h790_upd_ver1171.zip till datorn och notera i vilken katalog den sparas
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties Kontrollera att storleken är 6,62 MB (6 950 992 byte)

Spara på USB-minne:

 1. Extrahera filen till datorn:
  • För Mac OS X: Gå till den plats där filen hämtades och dubbelklicka på filen h790_upd_ver1171.zip. – Den extraherade mappen kallas ”h790_upd”
  • För Windows 10/8.1/7:
   a. Gå till den plats där filen hämtades och högerklicka på filen h790_upd_ver1171.zip. Klicka sedan på ”Extract All” (extrahera alla)
   b. I fönstret ”Extract Compressed (Zipped) Folders” (komprimerade mappar) klickar du på ”Extract” (extrahera)
   c. En ny mapp skapas som kallas ”h790_upd”
 2. Se till att dessa filer ligger i mappen ”h790_upd”:
  180790_A.BIN, 180790_D.BIN, 180790_E.BIN, 180790_F.BIN, 180790_M.BIN, 180790_O.BIN.
 3. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
  • För Mac OS X-operativsystem:
   Dra och släpp mappen ”h790_upd” till USB-enhetens rotmapp.
  • För Windows®-operativsystem:
   1. Öppna katalogen där mappen skapades och högerklicka på mappen ”h790_upd”
   2. Klicka på ”Send To...” (Skicka till) i menyn som visas
   3. Klicka på den enhet som motsvarar USB-enheten (till exempel Flyttbar disk E:).
   4. Uppdateringsmappen kopieras till USB-enheten

Obs! Uppdateringen kan inte utföras om filen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om filnamnet ändras.

Överföra uppdateringen till AV-mottagaren

Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen.

Förbered utrustningen:

 1. Slå på AV-mottagaren.
 2. Kontrollera att inga andra USB-enheter är anslutna till AV-mottagaren. Koppla i så fall bort dem från mottagaren.

Överför uppdateringen:

 1. Sätt i USB-minnet med uppdateringsfilen i POWER SUPPLY-porten på baksidan av AV-mottagaren.
 2. Titta på teckenfönstret och tryck på AMP MENU på fjärrkontrollen. Välj sedan [SYSTEM] och tryck på ENTER med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen.
 3. Välj [UPDATE] (uppdatera) och tryck på ENTER med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen.
 4. Meddelandet [START] visas i teckenfönstret. Tryck på ENTER med hjälp av fjärrkontrollen.
 5. Under uppdateringen kan du se meddelandet [UPDT xxx] (x = uppdateringsförloppet) i teckenfönstret. Update takes up to 60 minutes.
  Obs! Stäng inte av eller koppla bort AV-mottagaren från strömmen medan den håller på att uppdateras.
 6. Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar när texten [COMPLETE] visas i teckenfönstret.
  AV-mottagaren stängs av automatiskt när uppdateringen är klar.
 7. Koppla bort USB-enheten från AV-mottagaren och slå på den.
 8. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är VER. 1.171 har den inbyggda programvaran uppdaterats.

Felsökning

Vad du ska göra om du får problem med att uppdatera den fasta programvaran i AV-mottagaren med en dator och skiva.

 • ”FILE ERR” visas på mottagarens teckenfönster.
  • Stäng av systemet och ta bort USB-minnet
  • Kontrollera att mappen ”h790_upd” med alla sex filer inuti finns på USB-minnet.
  • Prova att uppdatera igen när du har kontrollerat innehållet i USB-minnet
 • Strömmen gick under uppdateringen (på grund av energibrist, etc.).
  • Kontrollera att USB-enheten med den inbyggda programvaran är ansluten vid avstängning
  • När du slår på strömmen igen återgår AV-mottagaren automatiskt till uppdateringsprocessen
 • ”UPDT ERR” visas på mottagarens teckenfönster.
  • Stäng av systemet och se till att USB-minnet med den inbyggda programvaran är ansluten till mottagaren
  • När du slår på strömmen återgår AV-mottagaren automatiskt till uppdateringsprocessen
 • Det går inte att extrahera uppdateringsfilen h790_upd_ver1171.zip som jag hämtade från uppdateringswebbplatsen.
  Hämtade du filen utan problem? Pröva att radera filen och hämta den igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
  1. Dra ut nätströmskabeln från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på AV-mottagaren.
  3. Pröva att uppdatera igen.