Obs! Läs avsnittet om nödvändiga filer innan du hämtar filen.

Hämtningar som krävs

Om inget annat anges måste filen nedan installeras innan RM-LVR3-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.2.01 (Mac) för att programmet ska fungera korrekt. Om det finns mer än en fil i listan installerar du dem i den ordning de presenteras på den här sidan.

Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • RM-LVR3

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Förbättrar enhetens övergripande stabilitet

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Nu finns speglingsläge på inställningarna för fjärrkontrollen

Filinformation

Filnamn

 • RM-LVR3-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.2.01 (Mac)

Filversion

 • 2.01

Filstorlek

 • 112.3 MB (112 281 376 byte)

Utgivningsdatum

 • 29/05/2018

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är Ver.2.01 behövs ingen uppdatering.

 1. Tryck på MENU (Meny) och välj [Remote control setting] (Inställningar för fjärrkontroll) och tryck sedan på REC/ENTER.
 2. Välj [Ver] och tryck på REC/ENTER. Systemprogramvarans versionsnummer visas.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • Mac OS X version 10.10–10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Viktigt!
  För macOS 10.13 - 10.15, se till att ”DriverLoader_1015” är installerat innan du uppdatera programvaran.

  Viktigt:
  För macOS 11 – 12, se till att "System Software Update Helper" är installerat innan du uppdatera programvaran.

Datormaskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Strömkälla för enheten. Enheten som har utfört full laddning.
  Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån uppgår till minst (fyra staplar). Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • Hållare och USB-kabel följer med enheten.
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktigt meddelande

 • Använd en fulladdad enhet när du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Stäng inte av enheten under uppdateringen. Annars kan enheten sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen [Update_RMLVR3V201.dmg] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Installera

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_RMLVR3V201.dmg] som du hämtade. Anslut inte enheten i det här läget.
 3. [Update_RMLVR3V201] expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen.
 5. När du öppnar filen, visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot. 6. System Software Updater startar. 7. Anslut enheten till datorn.
  1. Anslut enheten till datorn med den medföljande hållaren och USB-kabeln.

   USB Mode (USB-läge) visas på enhetens LCD-skärm.

   Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet ”Could not find the device for this update” (Kunde inte hitta enheten för den här uppdateringen). Pröva i så fall följande:
   • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
   • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  2. När du har kontrollerat ovanstående klickar du på Next (Nästa) i System Software Updater.
   Datorskärm

   Enhetens LCD-skärm

   Obs! Från och med nu får kameran inte stängas av förrän uppdateringen av systemprogramvaran är klar.
 8. Kontrollera om uppdatering krävs
  1. Klicka på Next (Nästa) när du har granskat skärmarna enligt stegen ovan. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen.
   Uppdatering krävs

   Obs! Om den nuvarande versionen är Ver.2.01 behöver du inte uppdatera. Koppla från USB-anslutningen och klicka på Finish (Slutför) enligt anvisningarna på skärmen.
 9. Enheten återställs automatiskt
  Skärmen nedan visas. 
  Obs! Inläsningsikonen kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.
 10. Starta uppdateringen
  Efter den automatiska återställningen visas följande skärm och uppdateringen startar. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (cirka 8 minuter).
  Obs! Stäng inte av enheten och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 11. Slutför uppdateringen
  När uppdateringen är klar visas skärmen nedan. Enheten startas om automatiskt, vilket kan ta några minuter. Vänta tills LCD-skärmen visar samma skärm som innan du påbörjade programvaruuppdateringen. När skärmen visas trycker du på [Finish] (slutför) och kopplar från USB-kabeln.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är Ver.2.01.

 1. Tryck på MENU (Meny) och välj [Remote control setting] (Inställningar för fjärrkontroll) och tryck sedan på REC/ENTER.
 2. Välj [Ver] och tryck på REC/ENTER. Systemprogramvarans versionsnummer visas.