Obs! Läs avsnittet om nödvändiga filer innan du hämtar filen.

Hämtningar som krävs

Om inget annat anges måste filen nedan installeras innan FDR-X3000-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.1.01 (Mac) för att programmet ska fungera korrekt. Om det finns mer än en fil i listan installerar du dem i den ordning de presenteras på den här sidan.

Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • FDR-X3000

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Android 8-enheter kan nu användas för att slå på kameran på avstånd med PlayMemories Mobile
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

Filinformation

Filnamn

 • FDR-X3000-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.1.01 (Mac)

Filversion

 • 1.01

Filstorlek

 • 223.9 MB (223 853 114 byte)

Utgivningsdatum

 • 29/05/2018

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 1.01 behövs ingen uppdatering.

Välj [MENU] (Meny) – [SETUP] (Inställningar) – [Ver.] med hjälp av uppåt- och nedåtknappen. Tryck sedan på REC/ENTER-knappen.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • Mac OS X version 10.10–10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Viktigt:
  För macOS 10.13 - 10.15, se till att ”DriverLoader_1015” är installerat innan du uppdatera programvaran.

  Viktigt:
  För macOS 11 – 12, se till att "System Software Update Helper" är installerat innan du uppdatera programvaran.

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Strömkälla för kameran
  Fulladdat laddningsbart NP-BX1-batteri.
  Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktigt meddelande

 • Använd ett fulladdat laddningsbart NP-BX1-batteri.
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Det plötsliga avbrottet kan medföra att kamera slutar fungera.
 • Ta ut kortet ur kameran innan du börjar.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.

Så här hämtar du uppdateringen

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen och klicka på [Download] (Hämta) nedan.
 3. Filen [Update_FDRX3000V101.dmg] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Installera

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.

 2. Dubbelklicka på filen [Update_FDRX3000V101.dmg] som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.

 3. [Update_FDRX3000V101] expanderas.

 4. Dubbelklicka på ikonen.

 5. När du öppnar filen, visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.

 6. System Software Updater startar.

 7. Starta kameran.

 8. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln enligt anvisningarna i fönstret System Software Updater.

  Obs! Om datorn inte hittar kameran visas meddelandet ”Could not find the camera for this update” (Kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.

  Ibland när kameran ansluts till datorn via USB-kabeln kan det hända att det visas ett meddelande om att starta om datorn på datorskärmen.
  Om ett sådant meddelande visas, tar du ut batteriet ur kameran eller kopplar från nätadaptern, startar om datorn och följer anvisningarna i ”2. Starta System Software Updater”.


 9. Kontrollera kamerans LCD-skärm och klicka på Next (Nästa). Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen.

  Obs! Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 1.01 eller senare behövs ingen uppdatering. Avsluta i så fall USB-anslutningen och klicka på Finish (Slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet och/eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern igen och slå på kameran.

  Uppdatering krävs


  Uppdatering krävs inte

 10. Kontrollera att [Current version] [Nuvarande version] är [Ver.1.00] och klicka på [Next] (Nästa).

 11. Kameran återställs automatiskt.
  Skärmen nedan visas.

  Obs! Inläsningsikonen kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.

 12. Starta uppdateringen
  Efter den automatiska återställningen visas följande skärm och uppdateringen startar. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (cirka 15 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 13. Slutför uppdateringen
  När uppdateringen är klar visas skärmen nedan. Kameran startas om automatiskt, vilket kan ta några minuter. Vänta tills kamerans LCD-skärm visar samma skärm som innan du påbörjade programvaruuppdateringen. När skärmen visas trycker du på [Finish] (slutför) och kopplar från USB-kabeln.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.1.01.

Välj [MENU] (Meny) – [SETUP] (Inställningar) – [Ver.] med hjälp av uppåt- och nedåtknappen. Tryck sedan på REC/ENTER-knappen.