Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • ILCE-6300

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Lägger till stöd för SEL18135-objektiv
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Lägger till funktion för automatisk avstängning vid viss temperatur*
  Om du vidrör kameran en längre tid med samma del av huden kan det orsaka lågtemperatursbrännskador som rödhet eller blåsor, även om kameran inte känns varm.
  Var särskilt uppmärksam och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder (använd till exempel stativ) i följande situationer:
  • när du använder kameran i varma miljöer
  • när någon med dålig blodcirkulation eller dålig känsel i huden använder kameran
  • när du använder kameran med funktionen för automatisk avstängning vid viss temperatur inställd på High (hög).
 • Har stöd för det nya objektivet SEL100400GM
 • Ändrar bildförhållandet för guidedisplay i LCD (2.35:1)
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet
 • Förbättrad kamerastabilitet vid stillbildsfotografering genom reglering av den interna temperaturen
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet och funktionalitet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av programvara (inbyggd programvara) version 2.01 (Windows) för ILCE-6300

Filversion

 • 2.01

Filstorlek

 • 238 MB (250,531,008 byte)

Utgivningsdatum

 • 01/02/2018

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 2.01 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu --> Setup subpage 7 --> Version (Meny > Inställning delsida 7 > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.


Systemkrav

Operativsystem


Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Datorns maskinvara


Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50 eller nätadapter AC-PW20 (säljs separat)

   Obs! Uppdateringen kan endast ske när batteriindikatorn visar minst (tre staplar). Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • USB-kabel som medföljer kameran

  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktigt meddelande

 • När du utför uppdateringen av systemprogramvaran ska du använda ett fulladdat laddningsbart batteri NP-FW50 eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Ta inte ut batteriet och koppla inte från nätadaptern medan uppdateringen pågår. Kameran kan sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Ta ut kortet ur kameran innan du börjar.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.

Så här hämtar du uppdateringen

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen och klicka på [Download] (Hämta) nedan.
 3. Filen [Update_ILCE6300V201.exe] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).


 5. Anmärkning för Windows 8.1-/10-användare:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på [Skrivbord] på startskärmen och leta reda på filen i mappen [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Installera

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_ILCE6300V201.exe] som du hämtade. - Anslut inte kameran.
 3. System Software Updater startar. 4. Sätt på kameran.
 5. Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater och välj Menu > Setup subpage 4 > USB Connection (Meny > Inställning delsida 4 > USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att Mass Storage (Masslagring) är markerat.
  Om ett annat läge än Mass Storage (Masslagring) är valt, ska du välja Mass Storage (Masslagring). 6. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln. ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! När kameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på kameran av. fortsätt till nästa steg.
  Om LCD-skärmen på kameran inte stängs av, kan du försöka med något av följande alternativ:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  Ibland när kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln visas ett meddelande som uppmanar dig att starta om datorn. Om ett sådant meddelande visas tar du ut batteriet ur kameran eller kopplar från nätadaptern, startar om datorn och följer anvisningarna i ”2. Starta System Software Updater”.
 7. Kontrollera LCD-skärmen på kameran och klicka sedan på Next (Nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är ”Ver.2.00 eller tidigare” klickar du på Next (Nästa). Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 2.01 eller senare behövs ingen uppdatering. I det här fallet kopplar du bort kameran från datorn och klickar på Finish (Slutför). Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern och slå på kameran igen.

  Uppdatering krävs


  Uppdatering krävs inte


 8. Klicka på Next (Nästa). Följande skärm visas:

 9. När den automatiska återställningen är klar visas följande skärm.
  Förloppsindikatorn visas under uppdateringsprocessen (cirka 5 minuter).

  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 10. Enheten startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att enheten är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas. Klicka på Finish (Slutför) när LCD-skärmen visas och koppla från USB-kabeln.

  När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.2.01.

 1. Välj Menu > Setup subpage 7 > Version (Meny > Inställning delsida 7 > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.