Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • MAP-S1

Om den här filen

 • Namn:Uppdatering av inbyggd programvara NW 2.11 for MAP-S1
 • Utgivningsdatum:31-08-2017
 • Måste jag uppdatera?Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om ditt multiljudsystem redan har uppdaterats till version NW 2.11.
  Om du inte är säker är det enkelt attkontrollera vilken version av programvaran du hardu har:
  • När du har startat enheten ska du hålla in knapparna [ENTER] och [BACK] på enheten tills "NW 2.11" visas på displayen
  • Avsluta läget för versionskontroll av fast programvara genom att vrida lägesväljaren |<</>>| åt höger tre gånger tills den vanliga skärmen visas
 • Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

  • Viktigt! Den här uppdateringen av den inbyggda programvaran måste utföras för att du ska kunna fortsätta använda musiksystemet Spotify
 • Tidigare fördelar och förbättringar

  • Förbättrar DSDIFF- och DLNA uppspelning

Hämta

Programvaruuppdateringen sker via internet (nätverk). Kontrollera följande steg.
Obs! Du kan inte uppdatera till den senaste programvaran om enheten INTE är ansluten till internet (nätverk). När en ny programvaruversion upptäcks uppdateras systemet när det ansluts till internet, och "UPDATE" (Uppdatering) visas på displayen. Då följer du stegen nedan för att uppdatera till den senaste versionen.

 1. Tryck på MENU (Meny).
 2. Tryck på för att välja "NETWORK" (Nätverk) och tryck sedan på "Enter"
 3. Tryck på för att välja "UPDATE" (Uppdatering) och tryck sedan på "Enter"
 4. Tryck på för att välja "OK" och tryck sedan på "Enter"

Uppdatering startar.
När uppdateringen har slutförts visas "COMPLETE" (Slutförd). Tryck på för att stänga av enheten och tryck en gång till för att sätta på den igen. Kontrollera versionen på den inbyggda programvaran i ditt ljudsystem. När "NW 2.11" visas har uppdateringen av den inbyggda programvaran slutförts.
Obs!

 • Det brukar ta 10 minuter för systemet att slutföra uppdateringen. Det kan ta längre tid, beroende på nätverksmiljön.
 • Använd inte enheten eller fjärrkontrollen under uppdateringen. Du får heller inte stänga av systemet eller dra ut strömsladden under uppdateringen.