Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • SRS-X9
 • SRS-X7

Om den här filen

 • Utgivningsdatum:31-08-2017
 • Behöver jag ladda ned uppdateringen?Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om ditt ljudsystem redan har uppdaterats till version 2.13.2.09 (SRS-X7) / 2.13.2.10 (SRS-X9).
  Om du är osäker är det enkelt attkontrollera vilken version av den inbyggda programvarandu har:
  1. Anslut enheten till datorn med en LAN-kabel (medföljer inte).
   Obs!Kontrollera att strömställaren NETWORK OFF/ON [Nätverk av/på] på baksidan av enheten är inställd på ON [På].
  2. Anslut nätkabeln (medföljer) till nätadaptern (medföljer). Tryck på knappenon/standby [på/standby] för att slå på enheten.
   Vänta tills LINK-indikatorn har slutat blinka och lyser orange.
  3. ÖppnaSony Network Device Setting[Sony-nätverksenhetsinställningar] på datorn.
   1. Öppna en webbläsare.
   2. Ange följande webbsideadress i adressfältet: http://169.254.1.1
  1. Välj språk iLanguage Setup[Språkinställning] om alternativet visas.
  2. "X.XX.X.XX" är versionen underSystem Software Version[Version av systemprogramvara] i menynDevice Details[Enhetsinformation].
 • Fördelar och förbättringar:
  • VIKTIGT! Den här uppdateringen av den inbyggda programvaran måste utföras för att du ska kunna fortsätta använda musiksystemet Spotify

Hämta

Programvaruuppdateringen sker via internet (nätverk). Kontrollera följande steg.
Obs! Du kan inte uppdatera till den senaste programvaran om enheten INTE är ansluten till internet (nätverk).

 1. Anslut till internet (nätverk)
  Obs! När högtalaren har anslutits direkt till en dator med LAN-kabeln för att kontrollera versionen måste du koppla loss LAN-kabeln och återansluta den till en åtkomstpunkt.
 2. När högtalaren slås på trycker du på knappen on/standby [på/standby] för att stänga av den.
 3. Tryck på knappen on/standby [på/standby] för att slå på enheten.
 4. Vänta tills LINK-indikatorn har slutat blinka och lyser grönt eller orange. När en programvaruuppdatering blir tillgänglig tänds knappen UPDATE [Uppdatering]. Obs! Knappen UPDATE [Uppdatering] tänds inte om den senaste programvaruversionen redan finns installerad.
 5. Tryck på knappen UPDATE [Uppdatering] och håll den intryckt tills du hör att den piper. När uppdateringen av programvaran startar börjar knappen UPDATE [Uppdatering] blinka. Obs! Högtalaren kan inte användas under uppdateringen.
 6. Knappen UPDATE [Uppdatering] blinkar på olika sätt under uppdateringen (intervall och status).
 7. Knappen UPDATE [Uppdatering] slocknar och högtalaren övergår automatiskt till standbyläge eller BLUETOOTH/nätverksstandbyläge när uppdateringen har slutförts.
 8. Kontrollera versionen genom att följa stegen under så här kontrollerar du versionen av inbyggd programvara. Sedan är uppdateringen klar.

Frågor och svar

Lampan UPDATE [Uppdatering] slocknar efter att ha blinkat långsamt fyra gånger.

Programvaruuppdateringen misslyckades. Tryck på knappen on/standby (på/standby) för att stänga av högtalaren och slå sedan på den igen. Kontrollera att högtalaren är ansluten till internet och att knappen UPDATE [Uppdatering] lyser. Påbörja sedan uppdateringen igen.

Lampan UPDATE [Uppdatering] fortsätter att blinka långsamt.

Programvaruuppdateringen misslyckades. Tryck på knappen on/standby (på/standby) för att stänga av/slå på högtalaren. Påbörja sedan uppdateringen igen. Om programvaruuppdateringen misslyckas fortsätter knappen UPDATE [Uppdatering] att blinka långsamt tills du stänger av högtalaren. Stäng av högtalaren när du har säkerställt att knappen UPDATE [Uppdatering] fortsätter att blinka på samma sätt.

Obs!

 • Koppla inte bort högtalaren från huvudströmmen och nätverket under uppdateringen
 • Ta INTE loss nätadaptern förrän uppdateringen har slutförts
 • Stäng INTE av enheten under uppdateringen
 • Uppdateringar tar vanligtvis 3-10 minuter. Det kan ta längre tid beroende på din nätverksmiljö