Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande tv-mottagarmodeller:

 • STR-DN850
 • STR-DN1050

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Förbättrar nätverksanslutningen för Spotify-appen

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Gör din STR kompatibel med musiktjänsten Deezer och mobilappen SongPal (version 1.2 och senare)

Restriktioner: får endast användas med AV-mottagare som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Filinformation

Namn

 • Uppdatera AV-mottagarens inbyggda programvara till version s9602.1328.0

Utgivningsdatum

 • 07/09/2017

Systemkrav

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny AV-mottagarmodell. Om versionsnumret är 1328 (s9602.1328) eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som AV-mottagaren är ansluten till, dvs. om mottagaren är ansluten till uttaget HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång.
 2. Sätt på AV-mottagaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills menyn Home [Hem] visas på tv-skärmen innan du fortsätter.
 4. I menyn Home (Hem) markerar du Settings (Inställningar) och väljer Enter med pilknapparna på fjärrkontrollen.
 5. I menyn Settings [Inställningar] markerar du System Settings [Systeminställningar] och väljer Enter med pilknapparna på fjärrkontrollen.
 6. Versionsnumret för den inbyggda programvaran ser ut så här på tv-skärmen:
  "Software Version s9602.1328.0" - om versionsnumret är 1328 (s9602.1328) eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Installera

Du behöver:

 • en Ethernet-kabel för att ansluta AV-mottagaren till internet
 • en aktiv internetanslutning
 • en kompatibel tv

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada AV-mottagaren.
 • Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i instruktionerna

Ställa in utrustningen:

 1. Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som AV-mottagaren är ansluten till, dvs. om mottagaren är ansluten till uttaget HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång.
 2. Anslut AV-mottagarens LAN-port till en internetuppkoppling med en Ethernet-kabel.
 3. Sätt på AV-mottagaren.

Hämta uppdateringen:

 1. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills menyn Home [Hem] visas på tv-skärmen innan du fortsätter
 2. I menyn Home [Hem] markerar du Settings [Inställningar] och väljer Entermed pilknapparna på fjärrkontrollen
 3. I menyn Settings [Inställningar] markerar du System Settings [Systeminställningar] och väljer Enter med pilknapparna på fjärrkontrollen
 4. Markera Network Update [Nätverksuppdatering] och välj Enter med pilknapparna på fjärrkontrollen
 5. Tryck på Start på fjärrkontrollen. - Nedladdningen startar och nedladdningsskärmen visas på tv:n
 6. När nedladdningen är slutförd startar uppdateringen. Lampan ON/STANDBY på frontpanelen börjar blinka (bilden på tv-skärmen och i displayfönstret på mottagaren försvinner)
 7. Meddelandet COMPLETE [SLUTFÖRT] visas i displayfönstret när programvaruuppdateringen är klar
 8. AV-mottagaren startas om automatiskt. Du får inte använda eller stänga av mottagaren förrän uppdateringen är slutförd.
 9. Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är 1328 (s9602.1328) har uppdateringen lyckats

Frågor och svar

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för AV-mottagaren via internet.

Meddelandet "The receiver failed to download the update data while performing the software update. Enter the settings menu and update the software again." [Mottagaren kunde inte ladda ner uppdateringsinformationen när programvaran uppdaterades. Gå till inställningsmenyn och uppdatera programvaran igen] visas på tv-skärmen.

Problemet kan bero på nätverksanslutningen.

 1. Kontrollera att LAN-kabeln är ansluten.
 2. I nätverksinställningarna kontrollerar du att du har bekräftat om AV-mottagaren har en egen IP-adress eller inte.
 3. Prova att uppdatera igen

Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick.
Sätt på mottagaren och prova att uppdatera igen.

Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport