Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande Blu-ray-spelare:

 • BDP-S390

Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av Blu-ray-spelaren.

 • Namn: Uppdatering av inbyggd programvara för Blu-ray-spelare till version M11.R.0502
 • Utgivningsdatum: 17/12/2014
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättra krypteringssäkerheten
  • Förbättrad BRAVIA Internet Video
  • BD-ROM playability improvement
  • Stöder Sony Entertainment Network portal
  • Den här uppdateringen omfattar Cinavia™-tekniken för innehållsskydd. Information om Cinavia-tekniken finns hos Cinavias kundtjänst online på http://www.cinavia.com.
 • Restriktioner: Får endast användas med Blu-ray-spelare som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny Blu-ray-spelarmodell. Om versionsnumret är M11.R.0502 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som Blu-ray-spelaren är ansluten till, dvs. om spelaren är ansluten till AV1-kontakten väljer du AV1 som ingång
 2. Sätt på Blu-ray-spelaren. Om den börjar spela upp en skiva trycker du på STOPP-knappen och väntar tills du ser menyn XrossMediaBar (XMB™)
 3. I XrossMediaBarTM markerar du Setup [Installation] > System Settings [Systeminställningar] och väljer sedan ENTER med pilknapparna på fjärrkontrollen
 4. Markera Quick Start Mode [Snabbstartläge] och kontrollera att det är inställt på OFF [Av]. Det kan hända att uppdateringen inte lyckas om "ON" [På] har valts.
 5. Markera System Information [Systeminformation] och välj ENTER
 6. Versionsnumret för den inbyggda programvaran ser ut så här på TV-skärmen:
  "Software Version M11.R.0502 " - om versionsnumret är M11.R.0502 eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Det finns två enkla metoder för att uppdatera den inbyggda programvaran i Blu-ray-spelaren:

Sony Home Audio och Video: Nedladdning av inbyggd programvara  

Vi rekommenderar denna metod eftersom det är det enklaste sättet att uppdatera. Det tar normalt cirka 15-30 minuter. Ställ först in utrustningen och ladda sedan ner uppdateringen från Internet till Blu-ray-spelaren.

Du behöver:

 • en Ethernet-kabel för att ansluta Blu-ray-spelaren till Internet
 • en aktiv Internetanslutning
 • en kompatibel TV

Så här ser du till att uppdateringen sker smidigt

Det är normalt mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray-spelaren
 • Stäng inte av Blu-ray-spelaren och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras
 • Tryck inte på några knappar, förutom de som anges i instruktionerna

Ställa in utrustningen:

 • Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray-spelaren är ansluten till. (Om spelaren är ansluten till AV1-kontakten väljer du AV1 som ingång.)
 • Anslut Blu-ray-spelarens LAN-port till en Internetuppkoppling med en Ethernet-kabel
 • Sätt på Blu-ray-spelaren. (Om det finns en skiva i spelaren tar du ut den.)

Hämta uppdateringen:

 1. I XrossMediaBar TM väljer du Setup [Installation] > Network Update [Nätverksuppdatering] med pilknapparna på fjärrkontrollen och väljer sedan ENTER
 2. Meddelandet Perform version update? [Vill du utföra versionsuppdatering?] visas på TV:n
 3. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER
 4. Nedladdningen startar och nedladdningsskärmen visas på TV:n
 5. Under nedladdningen visas meddelandet */9 på TV-skärmen. Symbolen * ändras till 0 och går upp till 9 under nedladdningsprocessen
 6. Spelaren startas om automatiskt och uppdateringen fortsätter. - Du får inte använda eller sätta på spelaren själv under detta steg.
 7. Meddelandet */9 visas igen på TV-skärmen. Symbolen * ändras till 0 och går upp till 9 under nedladdningsprocessen
 8. Uppdateringen är slutförd när spelaren stängs av automatiskt. Du får inte använda eller stänga av spelaren förrän uppdateringen är slutförd.
 9. Sätt på spelaren
 10. Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är M11.R.0502 har uppdateringen av den inbyggda programvaran lyckats

Felsökning

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för Blu-ray-spelaren via Internet.

 • Meddelandet "Connection status cannot be confirmed" [Anslutningens status kan ej bekräftas] visas på TV:n.
  Detta kan bero på problem med nätverksanslutningen.
  1. Kontrollera att LAN-kabeln är ansluten
  2. I nätverksinställningarna kontrollerar du att du har bekräftat om Blu-ray-spelaren har en egen IP-adress eller inte. (Om du använder en proxyserver anger du proxyserverns IP-adress istället för proxyvärdens namn i inmatningsfältet Proxy Server.)
  3. Prova att uppdatera igen

 • Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick.
  Sätt på spelaren och prova att uppdatera igen.

 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och har inte slutförts.
  1. Koppla ur strömsladden från eluttaget och anslut den igen efter flera minuter
  2. Sätt på Blu-ray Disc-spelaren
  3. Prova att uppdatera igen.
   Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport

 • Uppdateringen av den inbyggda programvaran fungerar inte efter flera försök.
  1. Skapa en uppdateringsskiva och sätt in den i spelaren
  2. Välj "Retry" [Försök igen] på skärmen om misslyckad uppdatering.
   Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport

Använda en inspelningsbar CD-R-skiva