Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ZV-1

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där kameran i sällsynta fall startas om i stillbildsläge

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Lägger till en funktion för USB-streaming
  OBS!
  •  Om du ansluter via en USB-kabel till en dator eller Xperia-smartphone får du livestreaming och onlinekommunikation med hög video- och ljudkvalitet
  • Detta gäller för Xperia 1 II eller Xperia 5 II-smartphones som har uppgraderats till Android 11. Uppdateringstillgängligheten varierar beroende på region. (Från och med den 9 februari 2021)
  • Använd en USB-kabel eller anslutningsadapter som säljs i butik
 • Förbättrar kamerans övergripande stabilitet och prestanda
  OBS! Mer information om alla uppdaterade funktioner finns i Hjälpguiden

Filinformation

Filnamn

 • Update_DSCZV1V201.dmg

Filversion

 • 2.01

Filstorlek

 • 330.9 MB (330 888 344 byte)

Utgivningsdatum

 • 01-04-2021

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvaruversionen är version2.00eller äldre behöver du uppdatera.

Obs! Om skärmen för inställning av Date/Time (datum/tid) visas när du slår på kameran ställer du in rätt värden för datum och tid.

 1. Välj Menu (meny) → Setup5 (installation 5) → Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Systemprogramvarans versionsnummer

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Datormaskinvara

Uppdateringen av systemprogramvaran kräver följande maskinvara:

 • Mac med en Intel-processor (Mac med Apple Silicon stöds inte)
 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • Ram-minne: 600 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Strömkälla för enheten
  • Fulladdat laddningsbart NP-BX1-batteri.
   Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. 
 • USB-kabel som medföljer kameran.
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat, laddningsbart NP-BX1-batteri.
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom det plötsliga strömavbrottet kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 24 minuter. Låt inte datorn gå ner i viloläge under denna tid.
  Obs! Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdateringen av systemprogramvaran) på menyn System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Säkerställ att datorn är ansluten till internet.
 • Följ instruktionerna i fönstret System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara) på kameran. Välj Menu (meny) → Setup3 (inställning 3) → USB Connection (USB-anslutning) och kontrollera om Mass Storage (masslagring) har valts. Markera Mass Storage om ett annat läge än Mass Storage är markerat.

Så här hämtar du drivrutinen för kameran från Sony:

 1. Gå till sidan för hämtning av drivrutiner för kameror från Sony.
 2. Klicka på knappen Download (hämta).
 3. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
  Obs! Filen Camera_Driver_2102a.dmg hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  Filstorlek: 130 kB (129 582 byte)

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
  OBS! Hämtning av filen Update_DSCZV1V201.dmg påbörjas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  Filstorlek:330.9 MB (330 888 344 byt)

Steg 1: Så här installerar du drivrutinen för kameran från Sony

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Camera_Driver_2102a.dmg som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
  Obs! Om kameran är ansluten till datorn kopplar du bort den innan du utför proceduren.
 3. Installationsprogrammet för drivrutinen för kameran från Sony expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen för SonyCameraDriver.pkg.
 5. Skärmen för installationsprogrammet öppnas. Fortsätt enligt instruktionerna. 
 6. Du uppmanas att låta systemet starta installationen. Skriv lösenordet till administratörskontot.

  ANMÄRKNINGAR:
  • Om operativsystemet visar dialogrutan System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) (det faktiska meddelandet varierar beroende på operativsystemversion. Extension (tillägg) hänvisar här till drivrutinen för kameran från Sony), klickar du på knappen Open Security Preferences (öppna säkerhetsinställningar). macOS-skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnas.
  • Om operativsystemet inte visar dialogrutan System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) går du till Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet.
 7. På skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnar du fliken General (allmänt) och klickar sedan på nyckelikonen. När du uppmanas att ange lösenordet anger du det lösenord som du använde när du loggade in med administratörskontot och klickar sedan på knappen Unlock (lås upp).
 8. Klicka på knappen Allow (tillåt) så att systemet kan börja läsa in systemprogramvaran från Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. När du har klicka på knappen Allow (tillåt) och uppmanas att starta om datorn gör du det och återgår till början av uppdateringsproceduren.
 10. Om skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) fortsätter att visas kan du stänga den.

Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Dubbelklicka på filen Update_DSCZV1V201.dmg som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
 2. Update_DSCZV1V201 expanderas.
 3. Dubbelklicka på ikonen SystemSoftwareUpdater.
 4. Ett meddelande visas med en uppmaning om att tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.
 5. Uppdateringen av systemprogramvaran startas.

  ANMÄRKNINGAR:
  • Om systemet inte är redo att börja uppdateras visas ett felmeddelande
   . Vidta lämplig åtgärd enligt meddelandet och dubbelklicka sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet You need to restart your computer (du måste starta om datorn) visas
   startar du om datorn och dubbelklickar sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet You need to install Sony Camera Driver (du måste installera drivrutinen för kameran från Sony) visas
   följer du stegen i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen för kameran från Sony.
   Dubbelklicka sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet Check the Security & Privacy setting (kontrollera inställningen för säkerhet och sekretess) visas
   utför du steg 7 och 8 i avsnittet Steg 1: Så här installerar du drivrutinen för kameran från Sony.
   Starta sedan om datorn och dubbelklicka på SystemSoftwareUpdater igen.
 6. Slå på kameran och anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. USB Mode (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
 7. Klicka på Next (nästa).
  Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  Obs! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
   VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 8. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är version 2.00 elleräldre klickar du på Next (nästa). Om den aktuella versionen av systemprogramvaran är version 2.01 behövs ingen uppdatering. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och slå på enheten igen.
  Uppdatering krävs
  Uppdatering krävs

  Ingen uppdatering krävs
  Uppdatering krävs inte
 9. Kameran återställs automatiskt.

  Obs! Ikonen för inläsning kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.
 10. Starta uppdateringen.
  Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och en förloppsindikator visas.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
  OBS! Uppdateringen tar cirka 13 minuter att genomföra.
 11. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar.
 12. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  Obs! När du startar om visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 3: Bekräfta enhetens systemprogramvaruversion.

 1. Välj Menu (meny) → Setup5 (installation 5) → Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Uppdaterat versionsnummer av systemprogramvaran

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 24 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.