• Uteffekt: Musikeffekt (W) 2 x

    20.0

   • Uteffekt: RMS (W) 2 x

    10.0

   • CD-R-uppspelning

    ja

   • Uteffekt: DIN (W) 2 x

    7.0

   • CD-RW-uppspelning

    ja

   • Hörlursimpedans (Ω)

    >16

   • Ljudingång

    1.0

   • Hörlursutgång

    ja

   • Utsändningsband MW

    ja

   • Extern FM-antenn, 75 ohm

    ja

   • Förval: FM

    20.0

   • Utsändningsband FM

    ja

   • Förval: MW

    10.0

   • Insomningstimer

    ja

   • CD-spelare

    ja

   • Repeteringsfunktion

    ja

   • Funktion för slumpmässig uppspelning

    ja

   • Programmeringsfunktion

    ja

   • Enkeldäck

    ja

   • Dubbeldäck (tillval)

    NA

   • Autoreversering

    ja

   • CD Synchro. Insp.

    ja

   • MiniDisc-spelare med inspelningsfunktion

    NA

   • Främre högtalarsystem: Fullregister

    ja

   • Högtalartyp

    NA, SS-CEP333

   • Energiförbrukning: standbyläge (W)

    0.25

   • Vikt: Basenhet (kg)

    2.9

   • Typ av IR-fjärrkontroll som medföljer

    RM-SGP5

   • Basenhetens djup (mm)

    208.0

   • Effektbehov

    230 V; 50/60 Hz

   • Höger högtalares bredd (mm)

    145.0

   • Effektförbrukning: Påslaget läge (W)

    32.0

   • Vikt: Högtalare H / V (kg)

    1.3

   • Basenhetens höjd (mm)

    233.0

   • Vänster högtalares djup (mm)

    140.0

   • Höger högtalares djup (mm)

    140.0

   • Basenhetens bredd (mm)

    148.0

   • Höger högtalares höjd (mm)

    230.0

   • Vänster högtalares höjd (mm)

    230.0

   • Vänster högtalares bredd (mm)

    145.0