Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Hämtningar som krävs

Läs det här avsnittet innan du hämtar filen.

Du måste hämta filen HAPMusicTransfer_13209290.pkg till en ny mapp på datorn som inte innehåller några andra filer.

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

HAP Music Transfer är ett program som du kan använda till att överföra filer på datorn till HDD Audio Player. Den här versionen (1.3.2) innehåller stöd för operativsystemen macOS Catalina10.15, macOS Big Sur 11 och macOS Monterey 12.

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Välja flera mappar och satsvis överföring: Du kan välja flera mappar (upp till 100) med musikfiler sparade på datorn och sedan överföra dem satsvis till HDD Audio Player.
 • Stöder överföring av olika typer av filformat: Förutom allmänt använda filformat (såsom MP3) möjliggör programvaran HAP Music Transfer överföring av icke-komprimerade och högupplösta ljudfiler såsom 192 kHz/24 bit och DSD-filformat (Direct Stream Digital).
 • Automatisk överföringsinställning: Du kan ställa in funktionen för automatisk överföring till ON (på) för att börja överföra filer automatiskt. Om du ställer in funktionen för automatisk överföring börjar den automatiskt överföra musikfiler till HDD Audio Player när nya musikfiler läggs till i den angivna mappen på datorn. Du kan också starta överföringen manuellt när du vill.

Filinformation

Filnamn

 • HAPMusicTransfer_13209290.pkg

Filversion

 • 1.3.2

Filstorlek

 • 1.33 MB (1 401 598 byte)

Utgivningsdatum

 • 12-11-2019

Förberedelser

Viktig information

 • När du installerar filen måste du vara inloggad som administratör eller som användare med administratörsbehörighet.
 • Kontrollera att inga andra program stör installationen, spara allt arbete och stäng alla andra program. Kontrollera att inga program visas i Aktivitetsfältet innan du fortsätter.
 • Skriv ut de här instruktionerna så att du kan använda dem som referens under installationen.

Hämta och installera

Systemkrav

Om du vill installera den här programvaran måste datorn uppfylla följande systemkrav:

 • Ett av följande operativsystem:
  • OS X Mavericks (10.9)
  • OS X Yosemite (10.10)
  • OS X El Capitan (10.11)
  • macOS Sierra (10.12)
  • macOS High Sierra (10.13)
  • macOS Mojave (10.14)
  • macOS Catalina (10.15)
  • macOS Big Sur (11)
  • macOS Monterey (12)
  Obs! Det finns stöd för Intel-processormodeller (64 bitar) och M1-kretsar.
 • Skärmupplösning: 1 024 × 768 pixlar eller högre

Obs!

 • Programmet fungerar eventuellt inte på alla datorer, trots att de uppfyller systemkraven ovan. Följande system stöds dessutom inte:
  • Personligt konstruerade datorer eller operativsystem
  • Uppgraderade operativsystem
  • Miljöer med flervalsstart
  • Miljöer med flera skärmar
 • Om du använder macOS High Sierra 11.3.1 eller senare måste du ändra inställningarna för HDD Audio Player. Mer information finns i nedanstående anmärkning: Så här ändrar du SMB-version.

Anvisningar för hämtning och installation

 1. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att markera kryssrutan. Klicka på Download (Hämta).
 2. Filen HAPMusicTransfer_13209290.pkg hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord.
 4. Avsluta alla program på datorn.
 5. Dubbelklicka på installationsfilen HAPMusicTransfer_13209290.pkg på datorn. Installationsfilen extraheras.
 6. Följ de instruktioner som visas på skärmen:
 7. Klicka på Continue (Fortsätt) för att starta installationen.
 8. Godkänn villkoren genom att klicka på Agree (Godkänn).
 9. Skärmen Select a Destination (Välj destination) visas. Välj en disk och klicka på Continue (fortsätt).
 10. Ange installationstyp och klicka sedan på Install (Installera).
 11. Om du måste ange ett inloggningslösenord anger du det och sedan klickar du på Install Software (Installera programvara).
 12. Skärmen Installing HAP Music Transfer (Installerar HAP Music Transfer) visas och installationen påbörjas.
 13. När installationen har slutförts visas skärmen The installation was completed successfully (Installationen har slutförts). Avsluta installationsprogrammet genom att klicka på Close (Stäng).

Efter uppdateringen

Gå till mappen Applications (Program) och klicka på ikonen HAP Music Transfer.
Obs!

 • Om skärmen HAP Music Transfer inte visas klickar du på ikonen för som är dockad.
 • När programmet har startats och följande dialogruta visas klickar du på OK.

  Obs! Om du klickar på Don’t Allow (Tillåt inte) kommer du inte att kunna överföra musikfiler.
 • Välj System Preferences (Systeminställningar) → Security & Privacy (Säkerhet och integritet) → Privacy (Integritet) → Files & Folders (Filer och mappar) och kontrollera Network Volumes (Nätverksvolymer) för HAP Music Transfer till höger.

Ändra SMB-version

Det går inte att använda HAP Music Transfer till att överföra filer i macOS 11.3.1 och senare. Så här ändrar du SMB Version i spelaren:
Obs! Du kan utföra det här i version 18777R och senare av programmet HDD AUDIO PLAYER.

 1. Ändra spelaren till läget Standby (Viloläge), håll in knappen HOME och tryck sedan på strömbrytaren. Skärmen Special Mode (Specialläge) visas.
 2. Vrid på snabbvalsratten för att välja SMB Version och bekräfta.
 3. Ändra 1.0 - 3.1.1 (standardvärde) till 1.0 och bekräfta.
 4. Skärmen Special Mode (Specialläge) visas. Vrid på snabbvalsratten för att välja Restart (Starta om) och bekräfta.

Du kan ange den här inställningen även när HDD Audio Player är avstängt.