Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Hämtningar som krävs

Läs det här avsnittet innan du hämtar filen.

Filen HAPMusicTransfer_13009060.Exe måste laddas ned till en ny mapp på datorn, utan andra filer i den mappen förutom den hämtade filen.

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

HAP Music Transfer är ett program som gör att du kan överföra musikfiler som sparats på datorn till HDD Audio Player. Den här versionen (1.30) lägger till stöd för operativsystemen Windows 10 och Windows 11.

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Välja flera mappar och satsvis överföring: Du kan välja flera mappar (upp till 100) med musikfiler sparade på datorn och sedan överföra dem satsvis till HDD Audio Player.
 • Stöder överföring av olika typer av filformat: Förutom allmänt använda filformat (såsom MP3) möjliggör programvaran HAP Music Transfer överföring av icke-komprimerade och högupplösta ljudfiler såsom 192 kHz/24 bit och DSD-filformat (Direct Stream Digital).
 • Automatisk överföringsinställning: Du kan ställa in funktionen för automatisk överföring till ON (på) för att börja överföra filer automatiskt. Om du ställer in funktionen för automatisk överföring börjar den automatiskt överföra musikfiler till HDD Audio Player när nya musikfiler läggs till i den angivna mappen på datorn. Du kan också starta överföringen manuellt när du vill.

Filinformation

Filnamn

 • HAPMusicTransfer_13009060.exe

Filversion

 • 1.30

Filstorlek

 • 5.58 MB

Utgivningsdatum

 • 24-11-2015

Förberedelser

Viktig information

 • När du installerar filen måste du vara inloggad som administratör eller som användare med administratörsbehörighet.
 • Kontrollera att inga andra program stör installationen, spara allt arbete och stäng alla andra program. Kontrollera att inga program visas i Aktivitetsfältet innan du fortsätter.
 • Skriv ut de här instruktionerna så att du kan använda dem som referens under installationen.

Hämta och installera

Systemkrav

Om du vill installera den här programvaran måste datorn uppfylla följande systemkrav:

 • Ett av följande operativsystem:
  • Windows 11 (Pro/Home)
  • Windows 10 (Pro/Home)
  • Windows 8.1 (Pro/Home)
 • Skärmupplösning: 1 024 × 768 pixlar eller högre

Obs! Det kan hända att programvaran inte fungerar på alla datorer, även om de uppfyller systemkraven ovan. Följande system stöds dessutom inte:

 • Personligt konstruerade datorer eller operativsystem
 • Uppgraderade operativsystem
 • Miljöer med flervalsstart
 • Miljöer med flera skärmar

Anvisningar för hämtning och installation

Proceduren har ändrats för att förbättra säkerhetsnivån.

 1. Hämta filen HAPMusicTransfer_13009060.exe till en ny mapp på datorn (notera katalogen som referens).
 2. Öppna katalogen där filen hämtades, bekräfta att inga andra filer än den hämtade filen finns i mappen och dubbelklicka sedan på HAPMusicTransfer_13009060.exe.
 3. Om skärmen User Account Control visas klickar du på Ja eller Fortsätt.
 4. Skärmen Välkommen till InstallShield guiden för HAP Music Transfer visas. Klicka på Nästa.
 5. Dialogrutan Licensavtal visas. Läs igenom avtalet. Om du godkänner villkoren i avtalet väljer du Jag accepterar villkoren i licensavtalet och klickar sedan på Nästa.
 6. På skärmen Installationstyp väljer du Fullständig och klickar på Nästa.
  Obs! Om du vill byta installationssökväg väljer du Anpassad och klickar på Nästa.

 7. Skärmen Klar att installera programmet visas. Klicka på Installera.
 8. På skärmen Installationsstatus visas installationsförloppet. Vänta tills installationen har slutförts.
 9. På skärmen InstallShield Wizard Complete (InstallShield-guiden har slutförts) klickar du på Slutför så avslutas installationsprogrammet.
  Obs! Om du har markerat Yes, I want to launch HAP Music Transfer now (Ja, jag vill starta HAP Music Transfer nu) startas HAP Music Transfer direkt när du har avslutat installationsprogrammet.

Installationen av HAP Music Transfer är klar.

Starta HAP Music Transfer

Du kan starta appen HAP Music Transfer på två sätt:

 • Klicka på Start och välj Alla programHAP Music TransferHAP Music Transfer
 • Dubbelklicka på genvägsikonen för HAP Music Transfer på skrivbordet

Obs! Om skärmen HAP Music Transfer inte visas dubbelklickar du på ikonen i aktivitetsfältet.

Avinstallera HAP Music Transfer

 1. Om du vill avinstallera programmet går du till Kontrollpanelen eller Inställningar och letar fram Program och funktioner eller Appar och funktioner.
 2. Välj HAP Music Transfer i listan och klicka på Avinstallera. Följ instruktionerna som visas på skärmen för att avinstallera.