Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Hämtningar som krävs

Läs det här avsnittet innan du hämtar filen.

Filen HAPMusicTransfer_13009060.exe måste laddas ned till den nya mappen på datorn.
Kontrollera att det inte finns andra filer än den hämtade filen i mappen.

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

HAP Music Transfer för Windows är ett program som gör att du kan överföra musikfiler som sparats på datorn till HDD Audio Player.

 • Knapparna Explorer HAP (utforskaren HAP) och Help (hjälp) har lagts till på Setup Console (inställningskonsolen)
 • Förbättrar filöverföringen till enheten

Systemkrav

Operativsystem

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Filinformation

Filnamn

 • HAPMusicTransfer_13009060 för HAPS1

Filversion

 • 1.30

Filstorlek

 • 5.58 MB

Utgivningsdatum

 • 24-11-2015

Förberedelser

Viktig information

 • När du installerar filen måste du vara inloggad som administratör eller som användare med administratörsbehörighet.
 • Kontrollera att inga andra program stör installationen, spara allt arbete och stäng alla andra program. Kontrollera att inga program visas i Aktivitetsfältet innan du fortsätter.
 • Skriv ut de här instruktionerna så att du kan använda dem som referens under installationen.

Hämta och installera

Systemkrav

Om du vill installera den här programvaran måste datorn uppfylla följande systemkrav:

Obs! Den här programvaran stöds inte på datorer med uppgraderade operativsystem eller miljöer med flervalsstart.

 • Något av följande Microsoft Windows-operativsystem:
  • Windows 10
  • Windows 8.1
 • Skärmupplösning: 1024 x 768 bildpunkter eller högre
  Obs! Programvarans funktion kan inte garanteras på alla datorer, även om de uppfyller systemkraven ovan. Följande system stöds dessutom inte:
  • Personligt konstruerade datorer eller operativsystem
  • Uppgraderade operativsystem
  • Miljöer med flervalsstart
  • Miljöer med flera skärmar

Anvisningar för hämtning och installation

Proceduren har ändrats för att förbättra säkerhetsnivån.

 1. Hämta filen HAPMusicTransfer_13009060.exe till en nyskapad tillfällig mapp på datorn (notera katalogen som referens).
 2. Gå till den plats där filen hämtades. Kontrollera att det inte finns andra filer än den hämtade filen i mappen. Dubbelklicka på filen HAPMusicTransfer_13009060.exe.
 3. Om skärmen User Account Control visas klickar du på Ja eller Fortsätt.
 4. Skärmen Välkommen till InstallShield guiden för HAP Music Transfer visas. Klicka på Nästa.
 5. Dialogrutan Licensavtal visas. Läs igenom avtalet. Om du godkänner villkoren i avtalet väljer du Jag accepterar villkoren i licensavtalet och klickar sedan på Nästa.
 6. På skärmen Installationstyp väljer du Fullständig och klickar på Nästa.
  Obs! Om du vill byta installationssökväg väljer du Anpassad och klickar på Nästa.
 7. Skärmen Klar att installera programmet visas. Klicka på Installera.
 8. På skärmen Installationsstatus visas installationsförloppet. Vänta tills installationen har slutförts.
 9. På skärmen InstallShield Wizard Complete (InstallShield-guiden har slutförts) klickar du på Slutför så avslutas installationsprogrammet.

  Obs! Om du har markerat Yes, I want to launch HAP Music Transfer now (ja, jag vill starta HAP Music Transfer nu) startas HAP Music Transfer direkt när du har avslutat installationsprogrammet.

Installationen av HAP Music Transfer för Windows är klar.