Artikel-ID : S700025035 / Senast ändrat : 20/05/2010

Kan jag använda VAIO-nätadaptern över hela världen?

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel

Ja, det ska gå.

VAIO-nätadaptrar fungerar på alla spänningar mellan 100 och 240 volt.
Beroende på vilket land man är i kan det krävas en stickkontaktsadapter för att kunna ansluta VAIO-nätkabeln till vägguttaget.