Artikel-ID : S700025035 / Senast ändrat : 20/05/2010Skriv ut

Kan jag använda VAIO-nätadaptern över hela världen?

    Ja, det ska gå.

    VAIO-nätadaptrar fungerar på alla spänningar mellan 100 och 240 volt.
    Beroende på vilket land man är i kan det krävas en stickkontaktsadapter för att kunna ansluta VAIO-nätkabeln till vägguttaget.