Artikel-ID : 00259841 / Senast ändrat : 25/05/2022

Det går inte att ansluta via ett nätverk

  Försök med följande:

  Tips!

  Det tar ungefär 1 minut för enheten att erhålla en IP-adress när den slås på i en kommunikationsmiljö utan en router.

  • Slå på Plats på smarttelefonen.
  • Om du använder iOS 14.0 eller senare, tillåt åtkomst till det lokala nätverket via [Inställningar] - [Music Center] på din iPhone.
  • Enheten är påslagen.
  • Om du använder en fast IP-adress, kan samma IP-adress användas av en annan enhet. Använd i detta fall en annan IP-adress.
  • Om det finns flera hemnätverk, kan det hända att datorn eller smarttelefonen är ansluten till ett annat nätverk än enheten. Anslut dem till samma nätverk.
  • Om ljudenheten har en trådlös LAN-antenn, kontrollera att den trådlösa LAN-antennen är satt i upprätt läge.
  • Enheten har en LAN-kabel ansluten.
  • [Remote Start (Fjärrstart)], [Network Standby (Nätverksstandby)] och andra inställningar är inställda på [On (På)].

  Om det fortfarande inte går att ansluta efter att ha kontrollerat ovanstående, försök med följande.

  • Utför nätverksinställningarna från början igen.
  • Stäng av åtkomstpunkten (den trådlösa LAN-routern), vänta en stund, och slå sedan på strömmen igen.
  • Stäng av ljudenheten, vänta en stund, och slå sedan på strömmen igen.

  Obs!

  Om du inte kan ansluta till ett trådlöst nätverk med Music Center, se bruksanvisningen och anslut på ett annat sätt.