Artikel-ID : 00229021 / Senast ändrat : 27/06/2019Skriv ut

Säkerhetsuppdateringsprogram för VAIO Update – 20 juni 2019

  Hej Sony-kund!

  Sony har nyligen upptäckt ett potentiellt säkerhetsproblem i programmet Sony VAIO Update på Sony® VAIO®-datorer. 
  Säkerhetsuppdateringen för det här problemet har släppts och du bör använda uppdateringen omedelbart.
   

  Påverkade datorer

  Sony VAIO-datorer med VAIO Update version 7.3.0.03150 eller tidigare installerad.
  Obs! De potentiella säkerhetsproblemen finns oavsett om VAIO Update var förinstallerat eller om du installerade det vid en senare uppdatering.
   

  Potentiell sårbarhet

  Sårbarheten innebär att en tredje part eventuellt kan köra kod på påverkade datorer.


  Lösning

  Använd VAIO Update till att omedelbart installera VAIO Update version 7.4.0.15200 eller senare. 
  Obs! Om du använder standardinställningarna för VAIO Update har uppdateringen till VAIO Update version 7.4.0.15200 eller senare installerats automatiskt. 


  Kontrollera VAIO Update-version.

  1. Öppna Utforskaren i Windows.
  2. Gå till mappen C:\Program\Sony\VAIO Update på hårddisken.
   alternativt
   Gå till mappen C:\Program\Sony\VAIO Update 5 på hårddisken.
  3. Dubbelklicka på filen Version.txt.