Artikel-ID : 00223106 / Senast ändrat : 07/10/2019

Sekretesspolicy för ”Support by Sony”

  I den här sekretesspolicyn förklaras följande:
  i.Hur Sony Marketing Inc. (”Sony”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) kan läsa, samla in, använda och/eller lagra information om din användning av programmet ”Support by Sony”.
  ii.Hur du kan kontakta oss.
  Läs igenom sekretesspolicyn och ange om du godkänner villkoren genom att välja knappen eller kryssrutan som beskriver ditt medgivande eller nekande. Den här sekretesspolicyn gäller vid sidan av eventuella andra sekretesspolicyer som kan gälla för dina mellanhavanden med andra av Sonys moderbolag, anknutna företag, dotterbolag, produkter, programvaror eller tjänster.

  1. Om Support by Sony
  ”Support by Sony” är ett program som är praktiskt när det gäller att snabbt hitta supportinformation för att felsöka din produkt från Sony.

  2.:Information som samlas in när du använder Support by Sony
  Information som samlas in automatiskt
  Sony kan också få viss information automatiskt när du använder programmet Support by Sony:
  • Enhetsinformation som registreras av en användare i programmet Support by Sony
  (t.ex. enhets-ID, modellnamn, tillverkarens namn)
  • Programinformation (t.ex. program-ID eller programversion)
  • Information om hur du använder programmet Support by Sony
  Information som samlas in automatiskt enligt ovan överförs med ett unikt nummer som tilldelats de installerade enheterna. På så sätt kan vi skilja uppgifterna från en sådan enhet från dem som tas emot från andra enheter.
  Information som samlas in automatiskt enligt ovan används för statistik och för att skicka supportinformation till dig baserat på ditt val av språk och region. Sony kommer inte att skicka några oönskade marknadsföringsmeddelanden.
  Om du vill stoppa automatisk datainsamling bör du sluta använda/avinstallera programmet.
  Information som samlas in via tredjepartsmodul
  Sony kan samla in information från tredje part via följande modul(er) som är inbäddade i programmet Support by Sony och använda sådan information enligt följande:
  *Information som samlas in härunder kan också skickas automatiskt till varje modulleverantör.
  [AWS Mobile SDK]
  * Modulleverantör: Amazon Web Services, Inc.
  Sekretesspolicy för Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/privacy/?nc2=h_ls
  * Information som samlas in via den här modulen:
  * Historikinformation om appanvändning
  * EndpointARN
  * Syftet med insamlingen:
  * Att förbättra användbarhet och innehåll
  * Att skicka meddelanden
  [Google API]
  * Modulleverantör: Google, Inc.
  Sekretesspolicy för Google API: https://developers.google.com/terms/
  * Information som samlas in via den här modulen:
  Information om pushmeddelanden (t.ex. enhets-ID, meddelandetoken)
  * Syftet med insamlingen:
  Att skicka meddelanden

  3. Hur använder Sony din information i övrigt?
  För att utveckla framtida produkter och tjänster
  Sony kan samla in och/eller analysera den information som avses i avsnitt 2 för att förbättra sina produkter och tjänster och för att utveckla nya.
  För att skydda Sony och användarna
  Sony kan samla in och/eller analysera den information som avses i avsnitt 2 för att identifiera potentiella säkerhetshot och för att skydda Sony, dess användare, moder- och dotterbolag.

  4. Vilka andra har tillgång till din information?
  Din information som kommuniceras till och lagras av Sony kan göras tillgänglig för andra företagsgrupper inom Sony Corporation och för tredje part enligt följande:
  Företagsgrupper inom Sony Corporation
  Din information kan delas med Sony Corporation och Sony Global Manufacturing & Operations Corporation i syfte att genomföra de åtgärder som beskrivs i avsnitt 2 och 3 ovan.
  Tredjepartsleverantörer
  Vi kan komma att använda Hearbest Co., Ltd. som tredjepartsleverantör för att analysera din information för Sonys räkning i enlighet med de syften som anges i den här sekretesspolicyn.

  5. Lagring av data och hantering av din information
  Vi behåller den information som beskrivs i avsnitt 2 så länge du använder programmet och under en period på sex månader därefter. Om du vill att vi ska ta bort data som du har angett via programmet ber vi dig kontakta oss på https://www.sony.net/supportapp så svarar vi inom rimlighetens gränser. Observera att vissa, eller alla, av användaren lämnade data kan krävas för att programmet ska fungera ordentligt, och vi kan behöva behålla viss information enligt lag.

  6. Internationell överföring av din information
  Programmen är tillgängliga för användare världen över. Dina uppgifter kommer att bearbetas, lagras och överföras för de syften som anges i avsnitt 2 och 3 till länder utanför EES-länderna (europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och/eller det land du är bosatt i, vilket i synnerhet inkluderar Japan. Din information bearbetas av vår personal utanför EES och/eller det land du är bosatt i eller någon av våra tjänsteleverantörer och kan ses av anställda i dessa länder. Det kan hända att dataskydd och sekretesslagar i de länderna inte erbjuder samma skydd som i EES och/eller det land du är bosatt i, och du kan ha färre juridiska rättigheter gällande din information.

  7. Säkerhet
  Sony vidtar rimliga åtgärder för att skydda mot förlust, missbruk eller ändring av din information. Även om vi strävar efter att hålla din information skyddad kan vi inte garantera säkerheten för den information som skickas via våra program som lagras i våra eller våra tredjepartsleverantörers system.

  8. Vår policy gällande barn
  Sony strävar efter att följa alla gällande lagar och föreskrifter gällande insamling, lagring och användning av personliga uppgifter gällande barn. Om du som förälder eller målsman är orolig för att ditt barn tillhandahållit oss personlig information utan ditt medgivande bör du kontakta oss enligt nedan.

  9. Sekretessrättigheter
  I vissa länder, inklusive länder inom EES, har du vissa rättigheter med hänsyn till den personliga information Sony har om dig. Detta kan innefatta rätt att begära en kopia på den personliga information som vi har om dig, och du kan begära att vi korrigerar, rättar, tar bort eller blockerar sådana personuppgifter. Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter kontaktar du oss på https://www.sony.net/supportapp

  10. Ändringar
  Sony kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy då och då av olika anledningar.
  Sony kommer att meddela dig om ändringar i sekretesspolicyn via programmet.
  Du kan när som helst läsa sekretesspolicyn genom att klicka på följande URL:
  https://www.sony.net/privacy/supportapp/sv/

  11. Kontaktinformation
  Om du har några frågor eller funderingar om den här sekretesspolicyn, eller om du vill utnyttja någon av dina rättigheter med hänsyn till din personliga information kontaktar du oss på  . https://www.sony.net/supportapp

  Senast uppdaterad: 2019-10-01