Artikel-ID : 00158040 / Senast ändrat : 12/01/2018Skriv ut

Obs! Användning av litiumjonbatterier från Sony i el- och ångcigaretter rekommenderas inte

    På Sony tar vi våra kunders säkerhet på stort allvar. Vi har nyligen fått veta att en del kunder använder våra cylinderformade litiumjon-VTC-batterier (litiumjonceller) på ett sätt som Sony inte har avsett: el- och ångcigaretter.

    Sony har inte testat litiumjonbatterier i el- eller ångcigaretter. Litiumjonbatterierna från Sony är kraftfulla, så vissa försiktighetsåtgärder och mekanismer behöver finnas för att säkerställa säker användning. Sony har ingen information om att el- och ångcigaretter har sådana säkerhetsmekanismer.

    Felaktig användning av litiumjonbatterier från Sony i el- och ångcigaretter kan medföra allvarlig risk för privat egendom och personlig säkerhet.

    Litiumjonbatterier från Sony säljs till tillverkare och är avsedda för till exempel elverktyg som har vissa säkerhetsmekanismer som uppfyller våra kvalitetsstandarder.